→English

Štruktúra korpusu prim-8.0

Slovenský národný korpus vo verzii prim-8.0 obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Každý text je doplnený o podrobnú bibliografickú a štýlovo-žánrovú anotáciu, všetky jednotky v texte sú lematizované a morfologicky anotované tagerom MorphoDiTa natrénovaným v Slovenskom národnom korpuse.

Štatistiky korpusu prim-8.0

Frekvenčné štatistiky korpusov

K dispozícii sú nasledujúce frekvenčné štatistiky jednotlivých korpusov a podkorpusov:

Prístupné sú aj štatistiky predchádzajúcich verzií: prim-7.0, prim-6.1, prim-6.0, prim-5.0, prim-4.0, prim-3.0 a prim-2.1.