→English

Štruktúra korpusu prim-6.1

Slovenský národný korpus vo verzii prim-6.1 (po odstránení chybne skonvertovaných textov z verzie prim-6.0) obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Každý text je doplnený o podrobnú bibliografickú a štýlovo-žánrovú anotáciu, všetky jednotky v texte sú lematizované a morfologicky anotované.

Štatistiky korpusu prim-6.1

Podiel textov v korpuse

Podiely dokumentov, viet a tokenov podľa nasledujúcich atribútov:

Frekvenčné štatistiky korpusu

K dispozícii sú nasledujúce frekvenčné štatistiky jednotlivých podkorpusov verzie prim-6.1:

Prístupné sú aj štatistiky predchádzajúcich verzií: prim-6.0, prim-5.0, prim-4.0, prim-3.0 a prim-2.1.