→English

Štruktúra korpusu prim-6.0

Slovenský národný korpus vo verzii prim-6.0 obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Štatistiky korpusu prim-6.0

Podiel textov v korpuse

Podiely dokumentov, viet a tokenov podľa nasledujúcich atribútov:

Frekvenčné štatistiky korpusu

K dispozícii sú nasledujúce frekvenčné štatistiky jednotlivých podkorpusov verzie prim-6.0:

Prístupné sú aj štatistiky predchádzajúcich verzií: prim-5.0, prim-4.0, prim-3.0 a prim-2.1.