Štruktúra korpusu prim-4.0

Slovenský národný korpus vo verzii prim-4.0 obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Štatistiky korpusu prim-4.0

Podiel textov v korpuse

Podiely dokumentov, viet a tokenov podľa nasledujúcich atribútov:

Frekvenčné štatistiky korpusu

K dispozícii sú nasledujúce frekvenčné štatistiky jednotlivých podkorpusov verzie prim-4.0:

Prístupné sú aj štatistiky prechádzajúcich verzií: prim-3.0 a prim-2.1.