→English

Špecializované korpusy SNK

Korpusy vytvorené z textov konkrétnych domén (vecných oblastí) alebo podľa osobitných kritérií konkrétneho výskumného projektu.