→English

Novinky

  • 2014-11-27: UZATVORENÁ registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 9. 12. 2014.

  • Pozvánka na prednášku určenú najmä poskytovateľom textov do SNK: Autori, texty a jazyky v Slovenskom národnom korpuse, ktorá sa uskutoční 2. 12. 2014 o 13.00 hod. v oddelení SNK

  • 2014-11-14: Pozvánka a registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov v termíne 10. 12. 2014.

  • 2014-10-30: Sprístupnený nástroj na vizualizáciu kolokácií

  • 2014-10-29: Vyšiel zborník Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu)

  • 2014-10-20: Sprístupnená nová verzia Historického korpusu slovenčiny

  • 2014-10-08: Pozvánka na SLOVKO 2015

  • 2014-10-07: Sprístupnená prvá verzia Korpusu ekonomických textov

  • 2014-09-30: Sprístupnená prvá verzia Korpusu slovenských nárečíSlovenský národný korpus (SNK) je elektronická databáza primárne obsahujúca slovenské texty od r. 1955 z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod. v rozsahu poskytnutom autormi a majiteľmi autorských a/alebo distribučných práv na základe licenčnej zmluvy. Texty a slová v korpuse sú obohatené o jazykové informácie a predstavujú referenčný materiálový zdroj poznatkov o slovenčine a jej reálnom používaní, ktoré sa z korpusu získavajú pomocou špecializovaných vyhľadávacích nástrojov. Korpus nie je elektronická knižnica, ani nenahrádza kodifikačné príručky.

V korpusových dátach sa dajú vyhľadávať jazykové informácie na výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele. Plný prístup do hlavného korpusu, podkorpusov a ďalších databáz sa získava bezplatne po zaregistrovaní, jednoduché vyhľadávanie v dvoch základných korpusoch je možné bez registrácie prostredníctvom WWW rozhrania.

Slovenský národný korpus je zároveň vedecko-výskumný projekt tvorby celého komplexu slovenských elektronických jazykových zdrojov (paralelné korpusy, hovorený korpus, nárečový korpus, historický korpus, slovníkové databázy) a digitalizácie jazykovedného výskumu, ktorý sa realizuje v oddelení Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.