→English

Vyhľadávanie cez WWW rozhranie

V korpuse je možné vyhľadávať cez jednoduchý WWW interface bez osobného konta, no s veľmi obmedzenými možnosťami (prístupné iba dva základné podkorpusy, bez štatistiky a ďalších charakteristík). Pred začatím používania WWW interface si treba prečítať a odsúhlasiť nasledujúce podmienky: