→English

Nástroje vyvinuté v oddelení Slovenského národného korpusu

V oddelení Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV sa okrem spracúvania textového materiálu a jazykových dát v rámci tvorby rôznych druhov korpusov pripravujú aj nástroje, ktoré sa využívajú pri vyhľadávaní v korpusových a iných databázach, ako aj nástroje, ktoré sú založené na spracovaných textoch a jazykových dátach.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých nástrojoch: