KOLOKAT – nástroj na vizualizáciu kolokácií

Nástroj na vizualizáciu kolokácií v SNK bol sprístupnený v prvej verzii 30. 10. 2014. Slúži na vizualizáciu vzdialenosti komponentov v (dvoj)slovných spojeniach na báze aktuálne dostupného písaného korpusu prim-6.1-public-all.

Keďže niektoré slovné spojenia sú ustálené viac, iné menej, prostredníctvom grafického zobrazenia kolokácií sa dá vidieť, či je slovné spojenie „tesné“ alebo „voľné“, koľko slov sa medzi jednotlivými komponentmi nachádza a s akou početnosťou. Niektoré spojenia sú fixné (cica mica), pri iných môže byť druhé slovo rozvíjané inými atribútmi (dať pozor, ale aj dať veľký pozor, dať dobrý pozor, dať veľmi dobrý pozor), niekedy druhý člen "musí" byť rozvinutý veľvyslanec kráľovstva» sa prakticky nevyskytuje, vždy je to veľvyslanec Spojeného kráľovstva, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, veľvyslanec Belgického kráľovstva...) a pod.

log y