LUDEVÍT – prekladač do štúrovskej slovenčiny

Automatizovaný prekladač do štúrovskej slovenčiny bol sprístupnený v roku 2007. Slúži na transformáciu textu zo súčasnej štandardnej slovenčiny do slovenčiny zo štúrovského obdobia. Je dostupný pod licenciou GNU GPL v. 2.0.

Nástroj umožňuje využiť základný preklad zo štandardnej do štúrovskej slovenčiny na ortografickej a čiastočne aj na lexikálnej úrovni. Slúži na demonštráciu štúrovskej slovenčiny a ako pomôcka pre prekladateľov do štúrovskej slovenčiny.

Bližší popis možno nájsť v tomto článku.

Ďalšie odkazy