→English

Značky používané v Slovenskom hovorenom korpuse - s-hovor-5.0

Noise

Noise hovoriaci

Noise počúvajúci

Pronounce

Vlastné prvky

Language

Ďalšie značky