Slovník tvarov slovenských podstatných mien

vyhľadávanie v databáze

Databáza obsahuje všetky tvary podstatných mien rozpísané v rámci projektu Slovenského národného korpusu k heslovým slovám z Krátkeho slovníka slovenského jazyka, k najfrekventovanejším slovám z korpusu, výberovo aj k najpoužívanejším vlastným menám a niektorým heslovým slovám z vydaných zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G, H – L). Podstatné mená sú v záhlaví charakterizované podľa rodu, čísla a paradigmy. Pri každom páde v jednotnom i množnom čísle sa zobrazuje príslušný tvar a (ak existuje) aj krátky kontext, ktorý sa generuje z niekoľkých (pod)korpusov a priebežne sa zobrazuje v tabuľke výsledkov. Texty v korpuse sú v takej podobe, ako boli napísané a/alebo vydané, preto sa v dokladoch môžu vyskytnúť aj chyby, úryvky bez diakritiky, resp. tvary nesprávne vyhodnotené pri automatizovanej anotácii.

substantivne-paradigmy.png