→English

Substantívum

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

S

substantívum

slovo, ryba, ústav, muž

2. paradigma

S

substantívna

chlap, žena, srdce

A

adjektívna

hlavný, vedúci, Mastný, starká, Slaná, vstupné

F

zmiešaná

kuli, gazdiná

U

neúplná

kanoe, kupé

3. rod

m

mužský životný

hrdina, hlavný, Mastný

i

mužský neživotný

strom, rýľ

f

ženský

ulica, pani, vedúca, Slaná, hradská

n

stredný

mesto, vysvedčenie, dievča, mláďa

4. číslo

s

jednotné

slovo, ryba, ústav, muž

p

množné

slová, ryby, ústavy, muži/mužovia

5. pád

1

nominatív

pán, vedúci, matka, Slaná, more, mláďa

2

genitív

pána, vedúceho, matky, Slanej, mora, mláďaťa

3

datív

pánovi, vedúcemu, matke, Slanej, moru, mláďaťu

4

akuzatív

pána, vedúceho, matku, Slanú, more, mláďa

5

vokatív

pane, mami, Táni, oci

6

lokál

pánovi, mame, Slanej, mori, mláďati

7

inštrumentál

pánom, vedúcim, matkou, Slanou, morom, mláďaťom

Ukážka: Pripravili ohnisko/SSns4 na grilovanie/SSns4 a o chvíľu/SSfs4 sa už po lúke/SSfs6 niesla lahodná vôňa/SSfs1 , ktorá prilákala ďalších stravníkov/SSmp4. V domnení/SSns6 , že tak zachovajú v Európe/SSfs6:r mier/SSis4 , podpísali zástupcovia/SSmp1 západných veľmocí/SSfp2 v septembri/SSis6 1938 Mníchovskú dohodu/SSfs4 , ktorou Nemecko/SSns1:r získalo české Sudety/SSip4:r ( a časti/SSfp4 dnešnej Bratislavy/SSfs2:r ).