→po slovensky

Substantive

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

S

substantive

slovo, ryba, ústav, muž

2. paradigm

S

substantive

chlap, žena, srdce

A

adjectival

hlavný, vedúci, Mastný, starká, Slaná, vstupné

F

fused

kuli, gazdiná

U

uncomplete

kanoe, kupé

3. gender

m

masculine animate

hrdina, hlavný, Mastný

i

masculine inanimate

strom, rýľ

f

feminine

ulica, pani, vedúca, Slaná, hradská

n

neutrum

mesto, vysvedčenie, dievča, mláďa

4. number

s

singular

slovo, ryba, ústav, muž

p

plural

slová, ryby, ústavy, muži/mužovia

5. case

1

nominative

pán, vedúci, matka, Slaná, more, mláďa

2

genitive

pána, vedúceho, matky, Slanej, mora, mláďaťa

3

dative

pánovi, vedúcemu, matke, Slanej, moru, mláďaťu

4

accusative

pána, vedúceho, matku, Slanú, more, mláďa

5

vocative

pane, mami, Táni, oci

6

locative

pánovi, mame, Slanej, mori, mláďati

7

instrumental

pánom, vedúcim, matkou, Slanou, morom, mláďaťom

Sample: Pripravili ohnisko/SSns4 na grilovanie/SSns4 a o chvíľu/SSfs4 sa už po lúke/SSfs6 niesla lahodná vôňa/SSfs1 , ktorá prilákala ďalších stravníkov/SSmp4. V domnení/SSns6 , že tak zachovajú v Európe/SSfs6:r mier/SSis4 , podpísali zástupcovia/SSmp1 západných veľmocí/SSfp2 v septembri/SSis6 1938 Mníchovskú dohodu/SSfs4 , ktorou Nemecko/SSns1:r získalo české Sudety/SSip4:r ( a časti/SSfp4 dnešnej Bratislavy/SSfs2:r ).