Top 1000 korpusu r55az89-3.0

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. r55az89-3.0

Celý frekvenčný zoznam z korpusu r55az89-3.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. r55az89-3.0