Top 1000 korpusu prim-10.0-public-img

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-10.0-public-img

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-10.0-public-img

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-10.0-public-img