prim-10.0-public-img numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden472046
2dva303812
3druhý255244
4prvý230024
5raz150672
6tri136516
7jediný102927
8viac94096
9veľa91937
10oba90541
11posledný90220
12štyri58545
13pár53111
14mnohý51455
15päť50194
16desať47725
17tretí44685
18pol41535
19zopár32318
20dosť31168
21šesť29553
22dvadsať29422
23obidva25023
24trochu21635
25málo21257
26tisíc20960
27sedem20519
28sto20140
29ostatný19817
30štvrtý18169
31milión17723
32tridsať16466
33osem16087
34mnoho15575
35piaty15439
36neraz15207
37viacero14811
38dvanásť13941
39pätnásť13601
40šiesty12359
41päťdesiat12235
42siedmy11791
43deväť10396
44štyridsať10155
45ôsmy10150
46desiaty10108
47dvakrát9705
48deviaty9428
49priveľa9404
50menej9026
51dvadsiaty8987
52niekoľkokrát7573
53prvýkrát7057
54jedenásty6557
55najviac6475
56jedenásť6027
57viacej5807
58dvesto5777
59osemnásť5443
60štrnásť5196
61šestnásť5022
62trikrát4950
63plno4934
64šesťdesiat4735
65dvanásty4612
66dvojitý4593
67trocha4279
68tristo4238
69dvadsaťpäť4232
70sedemnásť4104
71trinásť3927
72štvrť3794
73tridsiaty3704
74päťsto3621
75dvadsaťštyri3442
76viackrát3220
77desaťtisíc3129
78osemdesiat3049
79päťdesiaty3042
80šesťdesiaty2994
81sedemdesiat2862
82štyridsiaty2762
83nejeden2636
84nula2490
85trošku2446
86dvetisíc2395
87párkrát2395
88dvoje2353
89sedemdesiaty2269
90miliarda2249
91devätnásty2239
92devätnásť2118
93osemnásty2086
94oboje2065
95stokrát2041
96deväťdesiat2010
97trinásty1977
98trištvrte1967
99pätnásty1950
100štyristo1906
101tridsaťpäť1870
102stotisíc1869
103osemdesiaty1830
104dvojnásobný1771
105štrnásty1684
106tucet1648
107sedemnásty1635
108dvadsaťdva1631
109mnohokrát1558
110šestnásty1538
111stopäťdesiat1437
112štyridsaťpäť1434
113tritisíc1423
114dvadsaťjeden1380
115dvojnásobne1334
116veľakrát1332
117druhýkrát1319
118tisíckrát1282
119dvadsaťtisíc1231
120deväťsto1205
121osemsto1205
122šesťsto1204
123dvadsaťtri1182
124päťtisíc1159
125Pat1122
126deväťdesiaty1101
127dvojaký1044
128tucta1021
129najmenej1019
130dvadsaťosem1004
131päťdesiattisíc993
132dvadsaťšesť931
133sedemsto927
134obidve885
135dvadsaťsedem870
136štyrikrát852
137päťkrát848
138tisíci834
139desaťkrát832
140tridsaťdva832
141štyridsaťosem816
142tridsaťšesť816
143predposledný805
144tucty770
145Ostatne716
146štyritisíc716
147tridsaťtisíc716
148poldruha701
149sedemdesiatpäť674
150tridsaťtri664
151dvestotisíc648
152nemálo633
153stoosemdesiat625
154tretina619
155šesťtisíc617
156jedine616
157státisíce613
158tridsaťosem610
159štyridsaťdva578
160dvestopäťdesiat562
161poslednýkrát540
162tretíkrát537
163šesťdesiatpäť534
164dvadsaťdeväť529
165päťdesiatpäť523
166stodvadsať521
167stý502
168zopárkrát500
169neposledný493
170tisícpäťsto492
171trojnásobný483
172trojitý481
173osemtisíc465
174tridsaťsedem463
175tridsaťštyri462
176štyridsaťtisíc452
177pätnásťtisíc450
178malo419
179viaceré417
180tridsaťjeden411
181šesťkrát399
182tuct391
183nesvoja389
184tristotisíc377
185štvoro369
186tridsaťdeväť369
187päťdesiatdva367
188sedemtisíc364
189sedemkrát360
190siesty355
191dvadsaťpäťtisíc353
192mnohonásobný352
193stošesťdesiat351
194dvanásťtisíc343
195premnohý342
196mnohoraký341
197sedemdesiatdva337
198mnohonásobne329
199jedinký310
200deväťdesiatdeväť307
201štyridsaťštyri303
202viacnásobný303
203štyridsaťtri299
204ráz293
205štyridsaťšesť288
206stotridsať282
207tisícdvesto282
208obidvoje279
209ostatne278
210dvadsaťkrát274
211stonásobne269
212päťstotisíc268
213niekoľkonásobne264
214štyridsaťjeden258
215šesťdesiattisíc253
216osemdesiatpäť252
217niekoľkonásobný250
218miliónkrát248
219troška243
220päťdesiatosem242
221päťdesiatšesť242
222štyridsaťsedem240
223štyridsaťdeväť230
224trojnásobne223
225primálo208
226osemdesiattisíc204
227stopäťdesiattisíc203
228stoštyridsať203
229deväťdesiatpäť199
230stosedemdesiat199
231štyristotisíc197
232šesťdesiatosem195
233šesťdesiatdva194
234päťdesiatjeden193
235päťdesiattri192
236šesťdesiattri186
237nultý184
238päťdesiatštyri183
239sedemdesiattisíc183
240obíde182
241jednoruký179
242PAR174
243sedemdesiatsedem174
244šesťdesiatštyri172
245tristopäťdesiat171
246deväťtisíc168
247jednorazový162
248desaťnásobne161
249dvojo161
250jedenkrát160
251desatoro158
252troje156
253päťdesiatsedem152
254dvetisícpäťsto149
255osemkrát147
256trojaký145
257osemdesiatdva144
258šesťdesiatsedem144
259šesťdesiatšesť144
260päťdesiatdeväť141
261tisícdeväťsto141
262šesťdesiatjeden140
263dvestopäťdesiattisíc139
264deci136
265stodeväťdesiat134
266druhy133
267No132
268obe130
269jedná129
270sedemdesiatosem128
271šesťstotisíc128
272Jedine127
273jedenásťtisíc126
274osemdesiatštyri126
275jedení125
276Urmatecu123
277dvanásťkrát122
278premnoho120
279pól119
280tisícšesťsto119
281nesvoji116
282deväťdesiatdva115
283sedemdesiatštyri115
284osemnásťtisíc114
285stodesať112
286štyristopäťdesiat112
287štvrty111
288šesťdesiatdeväť110
289sedemdesiattri108
290raž107
291osemdesiattri105
292osemstotisíc105
293tisícosemsto105
294stodvadsaťtisíc104
295dvestodvadsať101
296miliónty101
297poltucet101
298sedemstopäťdesiat101
299dvestoštyridsať100
300kolt100
301päťadvadsať100
302Tris100
303tristošesťdesiat100
304tisíctristo99
305deväťkrát98
306nejednu98
307osemdesiatosem98
308osemdesiatsedem97
309deväťdesiatosem96
310sedemdesiatšesť95
311stonásobný95
312deväťdesiatšesť94
313štós94
314Viaceré92
315hodne91
316první91
317štvornásobný91
318neveľa90
319tisícnásobne90
320dvojako89
321tridsaťpäťtisíc89
322stosedemdesiatpäť88
323tisícsto88
324štvornásobne87
325štvrtýkrát87
326druha86
327obom85
328pätnásťkrát85
329sedemdesiatjeden85
330tridsaťkrát85
331osemdesiatjeden84
332sedemdesiatdeväť84
333osemdesiatšesť83
334tři83
335desaťnásobný82
336štyriadvadsať81
337trošičku81
338štrnásťtisíc80
339deväťdesiatjeden78
340tristodvadsať78
341nule75
342sedemnásťtisíc75
343stodvadsaťpäť75
344šestoro75
345viacnásobne74
346kaki73
347kolmé73
348sedemdesiatpäťtisíc73
349vela73
350druhu72
351jedenadvadsať72
352piat72
353storaký72
354štvrťý72
355šestnásťtisíc71
356deväťdesiatsedem70
357päťdesiatkrát70
358bilión68
359osemdesiatdeväť68
360Tucet68
361Ďalšia67
362deväťdesiattisíc67
363dvestosedemdesiat67
364Príma66
365deväťdesiattri64
366hodno64
367sedmoro64
368dvestoosemdesiat63
369šesťstopäťdesiat63
370sedemstotisíc61
371tisícerý61
372DARA60
373tisícštyristo60
374dvestodesať59
375tisícsedemsto59
376tritisícpäťsto59
377deväťdesiatštyri58
378dvadsa58
379Jednoruký57
380Malo55
381nespočetnekrát55
382poslední55
383druh54
384tisícero54
385trinásťtisíc54
386dvadsaťštyritisíc53
387státisíc53
388päťnásobne52
389stoosemdesiatpäť52
390stopätnásť52
391tisícnásobný52
392Ďalší51
393dvě51
394pätoro51
395stosedem51
396nejedno50
397Nulty50
398Sierva50
399stošesťdesiatpäť49
400tristošesťdesiatpäť49
401dvadsaťdvatisíc48
402poldruhý48
403poondiaty48
404šest48
405diví47
406jednoho47
407koľkýkrát47
408dvestotridsať46
409obojím46
410štyridsaťpäťtisíc46
411trosku46
412dvaadvadsať45
413dvadsaťšesťtisíc45
414dvestošesťdesiat45
415štôs45
416desatina44
417päťnásobný44
418što44
419toľme44
420versty44
421deväťstotisíc43
422dost43
423jednooký43
424niekoľkotisíc43
425par43
426desat42
427stotridsaťpäť42
428devätoro41
429habadej41
430istý41
431piatykrát41
432štyritisícpäťsto40
433tristosedemnásť40
434jedné39
435dvadsaťsedemtisíc38
436jutár38
437strohý38
438trojo38
439více38
440deset37
441dvetisícštyristo37
442kolmý37
443trinásťkrát37
444dvou36
445obidvom36
446pat36
447päťstopäťdesiat36
448stopäťdesiaty36
449stotridsiaty36
450tridsaťdvatisíc36
451Tucty36
452Andrý35
453dvetisícdvesto35
454dvormi35
455neviemkoľký35
456triadvadsať35
457André34
458dvadsaťtritisíc34
459dvojnásobné34
460Jednooký34
461nerady34
462stoštvrtý34
463tuctu34
464dvadsaťosemtisíc33
465dvojito33
466chýru33
467obíď33
468stotisíckrát33
469tritisícdvesto33
470trojrohý33
471mnohým32
472nesčíselnekrát32
473stosedemnásť32
474stotridsaťtisíc32
475desaťtisíckrát31
476óbe31
477sústo31
478tristoosemdesiat31
479deväťstojedenásť30
480druho30
481dvetisícpäť30
482dvojčiat30
483nános30
484stojedenásť30
485tristopäťdesiattisíc30
486dvetisícsedemsto29
487ponadeň29
488stodvadsiaty29
489Šedé29
490štyridsaťkrát29
491tristotridsať29
492jedenásťkrát28
493Naďa28
494osemnásťkrát28
495pôlt28
496posledným28
497stošesť28
498stošesťdesiattisíc28
499stotri28
500Što28
501triatridsať28
502čtyři27
503Raz27
504sedemstopäťdesiattisíc27
505stojeden27
506stosedemdesiattisíc27
507štyridsa27
508štyristodvadsať27
509štyristoosemdesiat27
510Štyrský27
511dvoj26
512oboma26
513sedemdesiatkrát26
514šesťdesiatkrát26
515tridsaťtritisíc26
516tristoštyridsať26
517viacerým26
518desaťčlenný25
519dvetisícšesťsto25
520jedinom25
521niekoľkýkrát25
522poltucta25
523pramálo25
524stoosemdesiattisíc25
525stoštyridsiaty25
526stotridsaťšesť25
527tisíceré25
528tridsaťšesťtisíc25
529tritisícšesťsto25
530dvacet24
531dvadsaťjedentisíc24
532jedinýkrát24
533niekoľkosto24
534piecť24
535stosedemdesiatdva24
536stoštrnásť24
537stotridsaťdva24
538treťa24
539tridsa24
540two24
541Devanový23
542dvaatridsať23
543dvestý23
544nejedný23
545nemnohý23
546osemstopäťdesiat23
547sedemnásobný23
548siestu23
549stodesaťtisíc23
550stopäťdesiatpäť23
551stošesťdesiatosem23
552šesťnásobný23
553troj23
554desiatykrát22
555devět22
556dvetisícsto22
557ktoviekoľko22
558päťnásť22
559stoosemnásť22
560stoštyridsaťtisíc22
561šestnásťkrát22
562štyristotridsať22
563tristokrát22
564bohviekoľko21
565more21
566nesvoje21
567osmoro21
568päťstý21
569stoosemdesiattri21
570šesťadvadsať21
571šesťdesiatpäťtisíc21
572šesťstoštyridsať21
573trety21
574troche21
575třetí21
576tucte21
577drobných20
578dvojsečný20
579five20
580jedneho20
581päťatridsať20
582sedemadvadsať20
583sedemnásťkrát20
584sedemtisícpäťsto20
585stodeväťdesiatpäť20
586stoosemdesiatdva20
587stoosemdesiatosem20
588stôs20
589stošestnásť20
590styčný20
591šesťnásobne20
592šesťtisícpäťsto20
593štyridsaťosemtisíc20
594tisícdeväťstotridsať20
595viacerí20
596všakové20
597devä19
598devätnásťročný19
599devätnásťtisíc19
600jedenadvadsiaty19
601kôl19
602nemá19
603päťdesiatdvatisíc19
604půl19
605stošesťdesiaty19
606stoštyri19
607tristodesať19
608tristosedemdesiat19
609tro19
610troska19
611zadný19
612žriedlo19
613desa18
614deväťstodeväťdesiatdeväť18
615dvěma18
616dvestokrát18
617oboch18
618obsiaty18
619osemdesiatpäťtisíc18
620ostatní18
621Pet18
622stoosemdesiaty18
623štrnásťkrát18
624ťdesiat18
625tridsaťsedemtisíc18
626tristotridsaťtri18
627tucetkrát18
628vedro18
629dáky17
630desaťtisíci17
631deväťstodeväťdesiatjeden17
632deväťstopäťdesiat17
633dvadsatina17
634dvadsaťpäťkrát17
635dvojnohý17
636enem17
637chýroch17
638jednú17
639mnohotisíc17
640obojy17
641päťdesiatina17
642První17
643prvníý17
644prvy17
645siedmykrát17
646stodvadsaťpäťtisíc17
647stoosemdesiatsedem17
648stoštyridsaťštyri17
649tiecť17
650trilión17
651tučnastý17
652deux16
653dvaapolkrát16
654dvadsat16
655dvestodeväťdesiat16
656dvestodvadsaťpäť16
657dvetisícjeden16
658dvojstý16
659extra16
660fajn16
661niekoľkoráz16
662oBohu16
663päťstodvadsať16
664posledne16
665rázy16
666sedemnásobne16
667sedmu16
668stoosemdesiatšesť16
669stosedemdesiaty16
670stovežaty16
671šampanský16
672šiji16
673štyritisícosemsto16
674treťoradý16
675tridsaťnásobný16
676častokrát15
677desiat15
678deva15
679deväťnásobný15
680deväťstoosemdesiatštyri15
681Druhy15
682dvestodvanásť15
683dvestojedenásť15
684dvestopäť15
685dvetisícosemsto15
686dvojtýždenný15
687funt15
688Kahega15
689nejedni15
690několika15
691nemalo15
692neradi15
693päťdesiatpäťtisíc15
694plešatý15
695prvním15
696stodvanásť15
697stoosem15
698stopäťdesiatdva15
699stoštyridsaťdva15
700stotridsaťosem15
701stotridsaťsedem15
702štvrte15
703štyristodva15
704tristodeväťdesiat15
705zamak15
706desatoraký14
707desiatový14
708Deva14
709három14
710isty14
711jednorazovo14
712milióntina14
713niekoľkonásobné14
714oby14
715osmý14
716Ostatní14
717stodvacaťdva14
718stopäťdesiattri14
719stošesťdesiatsedem14
720stoštyridsaťsedem14
721stotrinásť14
722tisícdeväťstošesťdesiat14
723Trenta14
724desatín13
725desiť13
726deväťatridsiaty13
727druhém13
728dvaasedemdesiat13
729dvanástoro13
730dvestodvadsaťtisíc13
731dvestotri13
732Dvoják13
733kolchoz13
734nespôsobný13
735nieto13
736Óseyri13
737päťaštyridsiaty13
738sedemdesiatsedemkrát13
739sedemstý13
740siete13
741Sjút13
742stodvadsaťjeden13
743stošesťdesiatdva13
744stošesťdesiattri13
745stoštyridsaťpäť13
746šedý13
747šesťstoosemdesiat13
748štyridsaťjedentisíc13
749štyridsaťsedemtisíc13
750tisícdeväťstopäťdesiat13
751tisícdeväťstotridsaťdeväť13
752tisícikrát13
753tre13
754trecie13
755tridsat13
756tristotrinásť13
757tristý13
758tritisíctristo13
759trochy13
760trois13
761brusič12
762deväťstosedemdesiat12
763dvaadvadsiaty12
764dvatri12
765dvestojeden12
766dvetisícšesť12
767dvetisíctristo12
768first12
769kolu12
770Mnohotisíc12
771nanuk12
772nemenej12
773osematridsiaty12
774osemtisícsedemsto12
775päťadvadsiaty12
776päťaštyridsať12
777päťtisícpäťsto12
778Primálo12
779sedemnásťročný12
780siesta12
781stodeväťdesiattri12
782stojedenásty12
783stosedemdesiattri12
784stotridsaťtri12
785šesťdesiatdvatisíc12
786šesťdesiatina12
787šesťdesiatnásobný12
788šesťstošesťdesiatšesť12
789šiestykrát12
790štyridsaťdvatisíc12
791štyristopäťdesiattisíc12
792šumot12
793tisícdeväťstodvadsiaty12
794tisícdeväťstoštyridsať12
795tristodvadsaťtisíc12
796tritisícštyristosedemdesiatdva12
797trojité12
798trošička12
799tře12
800Una12
801Desa11
802desiatovú11
803dvestoštyri11
804dvojnohí11
805jedním11
806mnohoraká11
807Mnohý11
808naj11
809násobne11
810něco11
811nejedenkrát11
812neskrotný11
813nespôsobne11
814nevidený11
815neviemaký11
816osemadvadsať11
817pätdesiaty11
818päťstošesťdesiat11
819pět11
820polovičatý11
821poondiat11
822Posledne11
823Poslední11
824sedemstošesťdesiatjeden11
825stodeväťdesiatdeväť11
826stodvadsaťtri11
827stopäť11
828stopäťdesiatdeväť11
829stopäťdesiatkrát11
830stosedemdesiatosem11
831stošesťdesiatštyri11
832stoštyridsaťosem11
833stotridsaťjeden11
834šedé11
835šesťdesiatosemtisíc11
836štyristoštyridsať11
837tisícdeväťstoštyridsaťdva11
838tisícdeväťstoštyridsiaty11
839tisícina11
840toliar11
841tridsaťštyritisíc11
842tristodvanásť11
843trojnásobné11
844tří11
845Vela11
846voľajaký11
847začni11
848200tisíc11
849bohviekoľký10
850DEVĚT10
851dvaapol10
852dvacať10
853dvestopäťdesiatšesť10
854dvestosedemdesiatpäť10
855dvestoštrnásť10
856dvestotridsaťosem10
857dvojí10
858jedený10
859jedne10
860jednym10
861milion10
862mnohonásobné10
863Nejdříve10
864obíďme10
865one10
866osemaštyridsať10
867osemnás10
868osemstoštyridsať10
869osemtisícpäťsto10
870pät10
871pätdesiat10
872päťdesiatky10
873päťstosedemdesiat10
874päťstoštyridsať10
875polkrát10
876posledníý10
877prve10
878Raž10
879Second10
880sedemadvadsiaty10
881sedemnás10
882stopäťdesiatšesť10
883stošestnásty10
884stoštyridsaťtri10
885stoštyritisíc10
886stovky10
887šesťkrátdeväť10
888štyritisícdvesto10
889tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť10
890tisícdeväťstodevätnásť10
891tisícdeväťstodvadsaťdva10
892tisícdeväťstoosemdesiatdva10
893tisícdeväťstopätnásť10
894tisícdeväťstotridsiaty10
895tridsaťosemtisíc10
896tridsaťpäťkrát10
897tristodvadsaťpäť10
898všakovaký10
899zwei10
900devätnás9
901deväťstošesťdesiat9
902drei9
903dvadsaťnásobne9
904dvadsaťnásobný9
905dvestodeväť9
906dvestodevätnásť9
907dvestošesťdesiattisíc9
908dvestošestnásť9
909dvestoštyridsaťtisíc9
910dvestotrinásť9
911dvetisícdva9
912funty9
913Istý9
914Kolt9
915meruôsmy9
916nadostač9
917nedvojak9
918neviemkoľko9
919niekoľkoraký9
920nul9
921obitý9
922obou9
923osemdesiatkrát9
924osemdesiatsedemtisíc9
925osemnásťročný9
926osemstopäťdesiattisíc9
927osm9
928päťasedemdesiat9
929piaď9
930podvoje9
931polovičato9
932poltreťa9
933sedemdesiatdvatisíc9
934sedemstosedemdesiaty9
935sedemtisícdvesto9
936sedm9
937sedmistý9
938Siesty9
939stodeväťdesiattisíc9
940stodevätnásť9
941stoosemdesiatdeväť9
942stopätnásty9
943stosedemdesiatpäťtisíc9
944stosedemdesiatsedem9
945stoštrnásty9
946stoštyridsaťdeväť9
947šesťdesiatštyritisíc9
948šestnást9
949šesťstý9
950šie9
951štyristošesťdesiat9
952štyristý9
953tisícdeväťstodeväťdesiatosem9
954tisícdeväťstoosemdesiat9
955tisícdeväťstosedemdesiatdva9
956tisícdeväťstosedemdesiaty9
957tisícka9
958trecí9
959tristoosemnásť9
960tristopäťdesiatštyri9
961tvá9
962una9
963Zadný9
964záverečný9
965zotlety9
966Žltonohý9
967akre8
968Andre8
969deväťčlenný8
970deväťstodvadsať8
971deväťstošesťdesiatdeväť8
972deväťstý8
973deváty8
974dvanáct8
975dvanásťnásobný8
976dvestosedem8
977dvestošesťdesiatštyri8
978dvo8
979dvojačky8
980dvojaké8
981Dvojo8
982jedenapol8
983jediní8
984jednorázové8
985mnohí8
986nesvojím8
987obá8
988obě8
989obi8
990os8
991osemaštyridsiaty8
992osemstošesťdesiat8
993pať8
994päťdesiatdeväťtisíc8
995päťdesiatnásobný8
996päťdesiatosemtisíc8
997päťdesiatsedemtisíc8
998päťdesiatšesťtisíc8
999patnáct8
1000patnást8