Noc výskumníkov 2012

Mária Šimková

Slovenský národný korpus sa už po piatykrát zapojil do celoslovenskej akcie Noc výskumníkov, ktorá sa uskutočnila v piatok 28. septembra 2012 vo viacerých mestách.

V obchodnom centre Avion Shopping Park v Bratislave jazykovedkyne z nášho oddelenia hravo diskutovali o slovenskom jazyku a jazykovom korpuse. Predstavili tvorbu a využitie databáz Slovenského národného korpusu, jazykové zdroje online prístupné na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a projekty, na ktorých sa oddelenie SNK podieľa (METANET, CESAR, slovake.eu a pod.). Pre všetkých návštevníkov stánku JAZYKOVÝ KORPUS - malých aj veľkých - bol k dispozícii zaujímavý kvíz Poznáš svoj jazyk?, ktorý mal aj tento rok veľký úspech. Viacerí návštevníci Noci výskumníkov hodnotili náš stánok ako najlepší či najzábavnejší. Všetky správne odpovede alebo odpovede blízke správnym sú zaradené do žrebovania o pekné ceny.

Otázky kvízu aj s odpoveďami nájdete tu.

Jazykový kvíz vyplnilo vyše 60 záujemcov. Viac ako 40 z nich odpovedalo na všetky otázky. Najlepšie sa darilo nájsť krstné ženské mená (otázka č. 5) a vymenovať jedlá, v ktorých názve sa nachádzal názov štátu, regiónu alebo mesta (č. 1). Pri otázkach č. 3, 4 a 5 (najčastejšie spojenia s prídavným menom slovenský/-á/-é a podstatným menom jazyk a vytvorenie vety zo samých spoluhlások) sa dostávali k slovu základné poznatky o jazyku a našej realite, ale aj tvorivosť. V najnáročnejšej otázke č. 2, kde bolo treba pôvodne cudzím slovám priradiť východiskový jazyk, sa najviac správnych odpovedí nachádzalo pri slovách bryndza (rumunčina), cunami (japončina), futbal (angličtina), štôlňa (nemčina).

Pri vyhodnocovaní sme okrem správnosti odpovedí posudzovali aj originalitu a nápaditosť. Vzhľadom na vysoký počet prijateľne vyplnených kvízov oceňujeme viacerých súťažiacich, ktorí získavajú:

- publikáciu Synonymický slovník slovenčiny

- tričko Slovenského národného korpusu

Oceneným blahoželáme, všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme a tešíme sa na záujem účastníkov Noci výskumníkov aj v r. 2013!