Noc výskumníkov 2012

Odpovede na jazykový kvíz

Otázka č. 1: Vymenujte aspoň 4 jedlá, ktorých názov je zložený z názvu štátu, regiónu alebo mesta (napr. maďarský guláš).

Odpoveď: francúzske zemiaky, segedínsky guláš, oravská slanina, bolonské špagety, grécky šalát, viedenský rezeň, čiernohorský rezeň, viedenské párky, frankfurtská polievka, moravský vrabec, strážovská saláma a mnoho ďalších :)

Otázka č. 2: Správne priraďte k slovám ich pôvod. Každému slovu zodpovedá jeden jazyk.

angličtina, čeština, čínština, francúzština, gréčtina, japončina, latinčina, maďarčina, maorčina, nemčina, portugalčina, rumunčina, ruština, španielčina, taliančina, turečtina

Otázka č. 3: Aké slová sa najčastejšie spájajú s prídavným menom slovenský (napr. národ)?

Podľa frekvenčných údajov z aktuálnej verzie databázy písaných textov Slovenského národného korpusu prim-5.0-public-all sa s prídavnými menami slovenský, slovenská, slovenské najčastejšie spájajú tieto plnovýznamové slová (uvádzame prvých 10 základných tvarov):

Otázka č. 4: Aké slová sa najčastejšie spájajú s podstatným menom jazyk?

Podľa frekvenčných údajov z aktuálnej verzie databázy písaných textov Slovenského národného korpusu prim-5.0-public-all sa s podstatným menom jazyk najčastejšie spájajú tieto plnovýznamové slová (uvádzame prvých 10 základných tvarov zľava a sprava):

Otázka č. 5: Aké krstné ženské mená zo slovenského kalendára sa skrývajú v nasledujúcich slovách (napr. oleander – LEA)?

Otázka č. 6: Vymyslite a napíšte gramaticky a významovo správnu slovenskú vetu zloženú zo slov, ktoré tvoria len spoluhlásky, napr. Strč prst skrz krk.

  • Šmrnc šplh Srb mlč!
  • Zdrž prv sĺnk prst skrz strž Vlk.
  • Drž srsť žĺn v hrsť.
  • Vtlč tŕň skrz štrk v stĺp.
  • Skrč srsť v hrsť.
  • Štvrť zŕn z tŕnk strč v hrsť.
  • Žblnk mlsk z pĺnk v krk.
  • Vtlč stĺp skrz prsť.

    a mnoho iných :)