→English

Prírastky v Slovenskom národnom korpuse sprístupnené od 7. 5. 2015 do 1. 11. 2015


Nástroje


Poskytovatelia

Nové texty do korpusu poskytli v posledných mesiacoch viaceré známe osobnosti: germanista Adam Bžoch, spisovateľ, literárny kritik a publicista Bohuš Bodacz, prekladateľská manželská dvojica Julia a Peter Sherwoodovci, popredný spisovateľ slovenskej menšiny v bývalej Juhoslávii Víťazoslav Hronec, prekladateľ z taliančiny Stanislav Vallo, mladá autorka Andrea Rimová, prekladateľ francúzskej, anglickej, americkej a írskej literatúry Igor Navrátil, prekladateľka z francúzštiny a literárna vedkyňa Katarína Bednárová a vďaka nej sa do korpusu môžu zaradiť i diela významného slovenského spisovateľa a prekladateľa Alfonza Bednára. Prispeli tiež vydavateľstvo Mayer Media, občianske združenia Fénix a Občan, demokracia a zodpovednosť, ale aj vzdelávacie, vedecké a iné inštitúcie: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ústav anorganickej chémie SAV, Úrad priemyselného vlastníctva SR. Ďakujeme za spoluprácu!


8. ročník konferencie Slovko 2015

V dňoch 21. a 22. októbra 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnil 8. ročník medzinárodnej konferencie Slovko 2015 – počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia, ktorú každý druhý rok organizuje SNK JÚĽŠ SAV, tentoraz aj v spolupráci s CVTI SR. Počas dvoch dní odznelo 16 príspevkov, z toho 4 v angličtine, 9 v češtine a 3 v slovenčine. Na konferencii prevažovala zahraničná účasť – z Českej republiky, zo Slovinska a Francúzska. Pre všetkých záujemcov o témy prezentované na medzinárodnej konferencii Slovko 2015 je k dispozícii zborník príspevkov v elektronickej podobe.


Európska Noc výskumníkov 2015

Aj v tomto roku sa Oddelenie SNK JÚĽŠ SAV prezentovalo s novými výsledkami na podujatí Európska Noc výskumníkov, ktorá prebiehala 25. septembra 2015 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Pracovníci SNK ponúkli záujemcom množstvo informácií o fungovaní a využití korpusu, kvízy týkajúce sa korpusu a (nielen) slovenského jazyka, za ktoré mohli výhercovia získať zaujímavé ceny. Všetky kvízové otázky, správne odpovede na ne a mená vyžrebovaných výhercov sú na stránke venovanej účasti SNK na Európskej Noci výskumníkov 2015.


Európsky deň jazykov 2015

25. septembra 2015 dopoludnia sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konalo podujatie Európsky deň jazykov, ktorého spoluorganizátorom bolo aj oddelenie SNK JÚĽŠ SAV. Organizátori ponúkli širokej verejnosti, najmä mladšej generácii, informácie o európskych jazykoch a jazykových projektoch. Prostredníctvom jazykovej súťaže sa záujemcovia mohli naučiť hovoriť vo viacerých jazykoch o téme ochrana životného prostredia.


Nová verzia webového portálu www.slovake.eu

Cieľom projektu bolo rozšíriť už existujúcu webovú stránku na výučbu slovenčiny na internete, ktorá záujemcom poskytne možnosť jazykového vzdelávania prostredníctvom vylepšených a pridaných lekcií. Portál bude okrem jazykových kurzov obsahovať nové cvičenia a slovníky. Nová verzia bude spustená koncom roka 2015.


Praktické semináre

22. mája 2015 sa v priestoroch SNK konal seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci, ktorý bol spojený so všeobecnou prednáškou o Slovenskom národnom korpuse a jeho databázach. Zúčastnili sa ho srbskí študenti z Belehradskej univerzity, ktorí sa zoznámili s vyhľadávacím nástrojom NoSketch Engine a základným vyhľadávaním pomocou lemy, slovného tvaru a morfologickej značky.


Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizuje aj Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV viaceré podujatia. Oddelenie Slovenského národného korpusu sa zapojí do tohto týždňa prezentáciami a praktickými seminármi pre záujemcov o prácu so Slovenským národným korpusom a jeho databázami.

Ponuka prezentácií a praktických seminárov:


Páči sa nám, že sa vám páčime! Sledujte nás aj naďalej na Facebooku, kde aktuálne predstavujeme nových poskytovateľov a informujeme o našich aktivitách a podujatiach. Ďakujeme, že nás podporujete i takouto formou!


Ak chcete dostávať novinky zo Slovenského národného korpusu e-mailom, kliknite sem.