→English

Obnova registrácie na rok 2015

9. 2. 2015 bude na základe 5. bodu podmienok používania Slovenského národného korpusu zrušené doterajšie prístupové heslo na vyhľadávanie v databázach Slovenského národného korpusu všetkým používateľom registrovaným do 31. 12. 2014. Záujem o pokračovanie práce so zdrojmi Slovenského národného korpusu a o registráciu na rok 2015 stačí vyjadriť e-mailom. Na jeho základe dostanú používatelia nové vygenerované heslo.
Zároveň žiadame používateľov Slovenského národného korpusu, aby zaslali bibliografické údaje publikovaných prác, v ktorých využili dáta zo Slovenského národného korpusu, na adresu korpus @ korpus.sk.


Prírastky v Slovenskom národnom korpuse sprístupnené od 12. 2. 2014


Nástroje

Medzi nástroje vyvinuté v oddelení Slovenského národného korpusu pribudol v roku 2014 nástroj KOLOKAT, ktorý slúži na vizualizáciu vzdialenosti komponentov v (dvoj)slovných spojeniach na báze aktuálne dostupného primárneho korpusu písaných textov (prim-6.1), a nástroj DIAKRITIK na automatické dopĺňanie diakritiky do textu.


Knižné novinky

Počet knižných titulov vydaných v oddelení Slovenského národného korpusu dosiahol v roku 2014 číslo 11. V minulom roku pribudol zborník Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu) a zborník terminologicky zameraných vedeckých príspevkov z medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky terminológie marketingu.


Spolupráca s poskytovateľmi textov

Uplynulý rok sme nadviazali spoluprácu s 95 novými poskytovateľmi textov. Zo vzdelávacích inštitúcií nám svoje texty začali posielať Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; z vydavateľstiev Trio Publishing, Slovenský spisovateľ, Dobrá kniha, Hydra, Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha, Herial a i. Veľkú priazeň nám prejavili i autori súčasnej slovenskej beletrie a vedeckých textov: P. Krištúfek, E. Šranková, K. Gillerová, A. Salmela, M. Macháčková, S. Koleničová, P. Janík, P. Nagyová-Džerengová,  J. Banáš, J. Červenák, Z. Kepplová, F. Kele, O. Sliacky, M. Žitný, J. Jankuv, S. Sikora, D. Podhorský, A. Čalkovská a mnohí ďalší. O každom novom poskytovateľovi a textovom prírastku informujeme v krátkych správach Slovenského národného korpusu. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie dobré texty!


Konferencia Slovko

Ďalší ročník bienálnej konferencie SLOVKO sa uskutoční 21. – 23. októbra 2015 v Bratislave. Termín na registráciu a zaslanie anonymizovaných textov plných príspevkov je 30. marec 2015. Tešíme sa na stretnutie na tomto podujatí.


Praktické semináre

Aj v roku 2015 pokračujeme v realizácii praktických seminárov zameraných na používanie Slovenského národného korpusu. Najbližšie celodenné praktické semináre sa uskutočnia 10. a 11. februára 2015 a 7. a 8. apríla 2015 v zasadacej miestnosti Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Aktuálna ponuka seminárov je vždy zverejnená na stránke Slovenského národného korpusu.


Ak chcete dostávať novinky zo Slovenského národného korpusu e-mailom, kliknite sem.