Miroslav Zumrík

lingvista

Kontaktné informácie

e-mail

miroslav.zumrik @ korpus.sk

e-mail

miroslav.zumrik @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

41

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 174

Profil pracovníka

Titul

Mgr., PhD.

Štúdium

 • 2011 – 2015: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (súčasný nórsky román) → PhD.
 • 2006 – 2011: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra → Mgr.
 • 2004 – 2009: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra → Mgr.
 • 1999 – 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; filozofia → Mgr.

Pracoviská

 • 2015 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
 • 2009 – 2015: redaktor mesačníka Revue aktuálnej kultúry – RAK

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2015 – 2017: Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku (spoluriešiteľ)
 • 2015 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľ)

Oblasť výskumu

 • korpusová lingvistika
 • terminológia

Zameranie v SNK

 • Slovenská terminologická databáza

Záľuby

literatúra, Škandinávia, hory

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

ZUMRÍK, Miroslav: Lexical Bundles in the Corpus of Slovak Judicial Decisions. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 705 – 718. ISSN 0021-5597. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Václav Cvrček - Zuzana Laubeová - David Lukeš - Petra Poukarová - Anna Řehořková - Adrian Jan Zasina: Registry v češtině. In: Slovo a slovesnost, 2018, roč. 82, č. 3, s. 249 – 254. (recenzia). ISSN 0037-7031.

ZUMRÍK, Miroslav: Foreword = Predhovor. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 313 – 316. ISSN 0021-5597.

ZUMRÍK, Miroslav: ELRC Workshop Report for Slovakia: Deliverable D3.2.7. Task 3. PDF

Jazykovedný časopis, roč. 72, č. 2. Ed. K. Bobeková – Ľ. Gibľáková – J. Levická – M. Zumrík. Slovak Academic Press 2021. 413 s. PDF

2020

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Odborný jazyk a výskum jeho lexiky = Language for special purposes and the research of its vocabulary. In: Jazykovedný časopis, 2020, roč. 70, č. 3, s. 573 –590. ISSN 0021-5597. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Thomas Oliver Beebee (ed.): German Literature as World Literature. In: World Literature Studies, 2020, roč. 12, č. 2, s. 134 – 137. (recenzia). ISSN 1337-9690.

ZUMRÍK, Miroslav: CATMA - Digitálny nástroj na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov = CATMA – a Digital Tool Used to Annote, Analyze and Visualize Literary Texts. In: Slovenslá literatúra - revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 6, s. 614 – 629. ISSN 0037-6973. PDF

2019

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Profesor Ján Horecký – terminológ/Ján Horecký – Terminologist. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 13 – 17/13 – 17 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

ZUMRÍK, Miroslav — LEVICKÁ, Jana: ELRC Workshop Report for Slovakia : European Language Resource Coordination 28. 4. 2016. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Danish Literature as World Literature. In: World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, roč. 11, č. 3, s. 125 – 127. (recenzia). ISSN 1337-9690.

ZUMRÍK, Miroslav — KONTUROVÁ, Lucia — SCHNUR, Eileen: Country Profile – Slovakia. In: ELRC White Paper: Sustainable Language Data Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe. Saarbrücken: 2019, s. 142 – 145.

Jazykovedný časopis, roč. 70, č. 2. Ed. Jana Levická – Miroslav Zumrík. Slovak Academic Press 2019. 372 s. PDF

Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 400 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

2018

KARČOVÁ, Agáta — ZUMRÍK, Miroslav: Slovko 2017. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 91 – 99. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: O láske, globálnych klimatických zmenách, atď. (Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn). In: Kapitál. mesačník, 2018, roč. 2, č. 11, s. 31. (recenzia). ISSN 2585-7851.

ZUMRÍK, Miroslav: Faltýnek, Dan: Co je nového v lingvistice. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 2, s. 265 – 268. (recenzia). ISSN 0021-5597.

2017

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — ŠIMKOVÁ, Mária — ZUMRÍK, Miroslav a kol.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6.

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Finding one‘s way: the case of Slovak terminology (general overview from 1844 onwards). In: Polskie i europejskie nurty terminologizne. Ed. Marta Małachowicz — Sambor Grucza. Varšava: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 180 – 197 s. ISBN 978-83-64020-57-5. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Ján Horecký‘s Approach to Language and Thinking. In: Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2, s. 426 – 431. ISSN 0021-5597. PDF

2016

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Aktuálne otázky a metódy terminologickej práce. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 93 – 99. ISSN 0021-5597. PDF

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Personálna bibliografia (CREPC)

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku