Prednášky a workshopy pre záujemcov o prácu s databázami Slovenského národného korpusu

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave ponúka záujemcom prednášky o Slovenskom národnom korpuse a o jeho častiach a praktické workshopy zamerané na používanie konkrétnych databáz Slovenského národného korpusu.

Prednášky a praktické workshopy sú prispôsobené jednotlivým skupinám používateľov, realizujú sa po dohode v oddelení Slovenského národného korpusu alebo v prostredí záujemcov (napr. školy, akademické pracoviská, vydavateľstvá). Prednášky a workshopy sa môžu konať spoločne, pričom praktický workshop nadväzuje na konkrétnu prednášku, alebo osobitne podľa dohody.

Aktuálne ponúkame nasledujúce workshopy:

Workshopy sa konajú nepravidelne po dohode s konkrétnymi záujemcami v SNK.

Maximálny počet účastníkov v jednom termíne je 7, pretože workshopy sú interaktívne a ich cieľom je venovať sa záujemcom aj individuálne.

Na jednotlivé workshopy je možné prihlásiť sa prostredníctvom aktuálneho webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu. Účastníci workshopu budú na stretnutí aktívne pracovať s vybranými korpusmi, preto je potrebné, aby mali vlastné prihlasovacie meno a heslo na prácu s databázami SNK. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke https://www.korpus.sk/registration.html. Účastníci workshopu si môžu priniesť svoj vlastný počítač alebo môžu využiť počítač v oddelení SNK.

V prípade väčšej skupiny záujemcov z jednej inštitúcie je možné po dohode s pracovníkmi Slovenského národného korpusu usporiadať workshop priamo v konkrétnej inštitúcii. Na workshop je potrená počítačová miestnosť, prístup na internet a stránku Slovenského národného korpusu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese workshop@korpus.sk.