Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci*

Zacielenie:

záujemcovia o prácu s písanými korpusmi SNK

Náplň:

 • zoznámenie sa s písanými korpusmi SNK
 • oboznámenie sa s možnosťami jednoduchého vyhľadávania prostredníctvom webového rozhrania na stránke SNK
 • vyhľadávanie v nástroji NoSketch Engine
  • hľadanie na základe atribútov (word, lemma, tag, CQL)
  • zobrazenie atribútov, referencií, štruktúr, nastavenia veľkosti riadka a kontextu atď.
  • pozitívny/negatívny filter
  • frekvenčné a kolokačné zoznamy
  • uloženie vyhľadaného materiálu

Trvanie:

3 hod. - 5 hod.

* Tento seminár je po dohode možné realizovať aj formou videohovoru (napr. Skype) pre slovakistov pôsobiacich v zahraničí.

Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov

Zacielenie:

záujemcovia o prácu s písanými korpusmi SNK

Nadväzuje na:

Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

Náplň:

 • CQL vyhľadávanie
 • regulárne znaky používané na vyhľadávanie v NoSketch Engine . * + ? ^ () {} [] ! | \ &
 • používanie podmienok within, containing v písaných korpusoch SNK
 • riešenie úloh pomocou regulárnych výrazov

Trvanie:

celodenný seminár

Vyhľadávanie v hovorených korpusoch – začiatočníci

Zacielenie:

záujemcovia o prácu s hovorenými korpusmi SNK

Nadväzuje na:

Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

Náplň:

 • základné informácie o hovorených korpusoch SNK
 • vnútorná štruktúra hovorených korpusov SNK
 • hľadanie na základe atribútov (word, lemma, tag, CQL, pron)
 • hľadanie na základe štruktúrnych značiek
 • špecifické položky v kategórií referencie a štruktúry

Trvanie:

2 hod.

Vyhľadávanie v korpusoch – pokročilí

Zacielenie:

pokročilí používatelia, ktorí dokážu samostatne vyhľadávať v SNK

Nadväzuje na:

 • Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci
 • Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov
 • Vyhľadávanie v hovorených korpusoch – začiatočníci

Náplň:

odpovede na špecifické otázky súvisiace s vyhľadávaním materiálu v korpusoch

Trvanie:

2 hod.

Vyhľadávanie v korpusoch pre učiteľov – pokročilí

Zacielenie:

učitelia I. a II. stupňa a študenti učiteľských smerov

Nadväzuje na:

Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci

Náplň:

námety na využívanie databáz SNK pri príprave školských cvičení, príp. aktívnu prácu so žiakmi na hodine

Trvanie:

2 hod.

Vyhľadávanie v paralelných korpusoch

Zacielenie:

prekladatelia, tlmočníci, študenti odboru prekladateľstvo/tlmočníctvo, študenti cudzích jazykov

Nadväzuje na:

 • Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci
 • Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov

Náplň:

 • vyhľadávanie v paralelných korpusoch prostredníctvom NoSketch Engine
 • používanie všetkých funkcií vyhľadávacieho nástroja NoSketch Engine so zameraním na paralelné vyhľadávanie v dvojjazyčných korpusoch SNK

Trvanie:

3 hod.

Používanie ostatných databáz SNK

Zacielenie:

záujemcovia, ktorí chcú využívať okrem písaných a hovorených korpusov aj ďalšie databázy SNK

Náplň:

 • predstavenie ostatných databáz SNK a možnosti ich efektívneho využívania
  • Slovenská terminologická databáza
  • slovenský WordNet
  • Historický korpus slovenčiny

Trvanie:

2 hod.