→English

Verzia prim-6.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-6.0-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim-5.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-inf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim-4.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-4.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-4.0-public-skimg. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim-3.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-3.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-3.0-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim-2.1 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-2.1-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim-2.0

Slovenský národný korpus – prim-2.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2005. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim1

Slovenský národný korpus – prim1-public-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2004. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-4.0

Slovenský národný korpus – r-mak-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-3.0

Slovenský národný korpus – r-mak-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: http://korpus.juls.savba.sk.