→po slovensky

Version prim-6.0 and its subcorpora

Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-6.0-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Version prim-5.0 and its subcorpora

Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-inf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Version prim-4.0 and its subcorpora

Slovenský národný korpus – prim-4.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-4.0-public-skimg. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Version prim-3.0 and its subcorpora

Slovenský národný korpus – prim-3.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-3.0-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Version prim-2.1 and its subcorpora

Slovenský národný korpus – prim-2.1-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Version prim-2.0

Slovenský národný korpus – prim-2.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2005. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Version prim1

Slovenský národný korpus – prim1-public-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2004. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Manually morphologically annotated corpus r-mak-4.0

Slovenský národný korpus – r-mak-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Manually morphologically annotated corpus r-mak-3.0

Slovenský národný korpus – r-mak-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2008. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Corpus of Spoken Slovak

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Available at WWW: http://korpus.juls.savba.sk.