→English

Štruktúrne a iné značky používané v Slovenskom hovorenom korpuse – s-hovor-6.0

Značky na zápis výslovnosti

Štruktúrne značky