Značky používané Slovenskom hovorenom korpuse - verzia s-hovor-5.0 a skoršie

Noise

Noise hovoriaci

Noise počúvajúci

Pronounce

Vlastné prvky

Language

Ďalšie značky