→po slovensky

Verb

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

V

verb

klásť, čítať, vidieť, činiť

2. verb form

I

infinitive

byť, hriať, volať, viesť, hovoriť

K

indicative

je, hreje, volá, vedie, hovorí

M

imperative

buď!, hrej!, volajte!, veďte!, hovor!

H

transgressive

súc, hrejúc, volajúc, vedúc, hovoriac

L

"l" participle

bol, hrialo, volali, viedla, hovorili

B

future "to be"

budem, budeš, bude, budeme, budete, budú, poletím, povedú

3. finiteness

d

finite

zohrejem, zavolám, povieme

e

non-finite

budem hriať, volala som, bola by hovorila

j

both

aplikovať, počuť

4. number

s

singular

je, hrialo, bude, poviem

p

plural

sú, volali, budeme, hovorili

5. person

a

the first

som, sme, hrejme!, volali sme, budem hovoriť

b

the second

si, ste, hriali ste, volajte!, budeš viesť, hovoril by si

c

the third

je, sú, hrejú, volalo, povedie, hovoria

6. congruence in gender

m

masculine animate

(otec) prišiel, (priatelia) volali

i

masculine inanimate

(strom) rozkvitol, zafúkal (vietor)

f

feminine

(známka) sa prilepila, (dievky) tancovali

n

neutrum

(dielo) vyšlo, (šetrenie) pripísalo (dôležitosť)

h

general

(vy ste) prišli

o

undefined/undefinable

(chlapi, ženy i deti) sa tešili

7. negácia

negation

nebyť, neprichádzať, nepriateliť sa, nebáť sa

+

affirmation

prichádzať, priateliť sa, rásť

Sample: Pri každom jedle sa ho doprosovala/VLescf+ , aby nebol/VLescm- sebecký a aby si uvedomil/VLdscm+ , že malá sestrička je/VKesc+ chorá a takisto potrebuje/VKesc+ jesť/VIe+ , ale márne . Ak nemáte/VKepb- kontakt na pracovníka STK , počítajte/VMepb+ s tým , že Vás budú/VBepc+ viaceré autá predbiehať/VIe+ a strávite/VKdpb+ tam viacero hodín .