→English

Verbum

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

V

verbum

klásť, čítať, vidieť, činiť

2. slovesná forma

I

infinitív

byť, hriať, volať, viesť, hovoriť

K

prézent (indikatív)

je, hreje, volá, vedie, hovorí

M

imperatív

buď!, hrej!, volajte!, veďte!, hovor!

H

prechodník

súc, hrejúc, volajúc, vedúc, hovoriac

L

l-ové príčastie

bol, hrialo, volali, viedla, hovorili

B

futúrum byť

budem, budeš, bude, budeme, budete, budú, poletím, povedú

3. vid

d

dokonavý

zohrejem, zavolám, povieme

e

nedokonavý

budem hriať, volala som, bola by hovorila

j

obojvidové sloveso

aplikovať, počuť

4. číslo

s

jednotné

je, hrialo, bude, poviem

p

množné

sú, volali, budeme, hovorili

5. osoba

a

prvá

som, sme, hrejme!, volali sme, budem hovoriť

b

druhá

si, ste, hriali ste, volajte!, budeš viesť, hovoril by si

c

tretia

je, sú, hrejú, volalo, povedie, hovoria

6. kongruencia v rode

m

mužský životný

(otec) prišiel, (priatelia) volali

i

mužský neživotný

(strom) rozkvitol, zafúkal (vietor)

f

ženský

(známka) sa prilepila, (dievky) tancovali

n

stredný

(dielo) vyšlo, (šetrenie) pripísalo (dôležitosť)

h

všeobecný

(vy ste) prišli

o

neurčený/neurčiteľný

(chlapi, ženy i deti) sa tešili

7. negácia

negácia

nebyť, neprichádzať, nepriateliť sa, nebáť sa

+

afirmácia

prichádzať, priateliť sa, rásť

Ukážka: Pri každom jedle sa ho doprosovala/VLescf+ , aby nebol/VLescm- sebecký a aby si uvedomil/VLdscm+ , že malá sestrička je/VKesc+ chorá a takisto potrebuje/VKesc+ jesť/VIe+ , ale márne . Ak nemáte/VKepb- kontakt na pracovníka STK , počítajte/VMepb+ s tým , že Vás budú/VBepc+ viaceré autá predbiehať/VIe+ a strávite/VKdpb+ tam viacero hodín .