→po slovensky

Reflexive morpheme

Position

Character

Values

Example

1. part of speech

R

reflexive morpheme

sa, si

Sample: Ako ľahko by sa/R dalo uveriť , keby sa/R človek nemusel obzerať okolo seba , pomyslel si/R Winston ...