→English

Reflexívum

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

R

reflexívum

sa, si

Ukážka: Ako ľahko by sa/R dalo uveriť , keby sa/R človek nemusel obzerať okolo seba , pomyslel si/R Winston ...