Štruktúra korpusu prim-3.0

Slovenský národný korpus vo verzii prim-3.0 obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Štatistiky korpusu prim-3.0

Podiel textov v korpuse

Podiely dokumentov, viet a tokenov podľa nasledujúcich atribútov:

Frekvenčné štatistiky korpusu

K dispozícii sú nasledujúce frekvenčné štatistiky jednotlivých podkorpusov verzie prim-3.0:

Prístupné sú aj štatistiky predchádzajúcej verzie prim-2.1.