Štruktúra korpusu prim-2.1

Slovenský národný korpus vo verzii prim-2.1 obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Štatistiky korpusu prim-2.1

Podiel textov v korpuse

Podiely dokumentov, viet a tokenov podľa nasledujúcich atribútov:

Frekvenčné štatistiky korpusu

K dispozícii sú nasledujúce frekvenčné štatistiky jednotlivých podkorpusov verzie prim-2.1: