→po slovensky

Particle

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

T

particle

azda, nuž, bodaj, sotva, áno, nie

2. conditionality

Y

conditionality

kiežby, žeby

Sample: Ozdravenie bánk je nepochybne/T prvým a zrejme/T rozhodujúcim krokom pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. STV však/T nie/T je v štandardnej situácii a musí bojovať o každého diváka.