→English

Partikula

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

T

partikula

azda, nuž, bodaj, sotva, áno, nie

2. kondicionálnosť

Y

kondicionálnosť

kiežby, žeby

Ukážka: Ozdravenie bánk je nepochybne/T prvým a zrejme/T rozhodujúcim krokom pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. STV však/T nie/T je v štandardnej situácii a musí bojovať o každého diváka.