→po slovensky

Participle

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

G

participle

robiaci, sediaci, naložený, zohriaty

2. type

k

active

pracujúci, visiaci, píšuci, platiaci

t

passive

robený, kosený, obratý, zožatý

3. gender congruence

m

masculine animate

sediaci (otec), pracujúci (muž), vyhodený (známy)

i

masculine inanimate

kričiaci (pohľad), pracujúci (stroj), pokrčený (plášť)

f

feminine

čistená (ulica), strhujúca (kampaň), ušitá (košeľa)

n

neutral

opustené (mesto), písané (potvrdenie), skáčuce (mača)

4. number congruence

s

singular

píšuci (otec), uplakaný (pohľad), vypratá (košeľa)

p

plural

píšuci (otcovia), vypraté (košele), skáčuce (mačatá)

5. case congruence

1

nominative

kreslený (film), bežiaca (reklama), ušité (sako)

2

genitive

kresleného (filmu), bežiacej (reklamy), ušitého (saka)

3

dative

kreslenému (filmu), bežiacej (reklame), ušitému (saku)

4

accusative

kreslený (film), bežiacu (reklamu), ušité (sako)

5

vocative

(synu môj) neveriaci!

6

locative

kreslenom (filme), bežiacej (reklame), ušitom (saku)

7

instrumental

kresleným (filmom), bežiacou (reklamou), ušitým (sakom)

6. degree

x

positive

kričiaci, hodená, skáčuce

y

comparative

uplakanejší, strhujúcejší

z

superlative

najuplakanejší, najstrhujúcejší

Sample: Je to oblačnosť súvisiaca/Gkfs1x so spomínaným/Gtis7x studeným frontom . Vie sa len , že sochy budú umiestnené/Gtfp1x na terase v Ulici spievajúceho/Gkns2x mora .