→English

Particípium

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

G

particípium

robiaci, sediaci, naložený, zohriaty

2. druh

k

aktívne

pracujúci, visiaci, píšuci, platiaci

t

pasívne

robený, kosený, obratý, zožatý

3. kongruencia v rode

m

mužský životný

sediaci (otec), pracujúci (muž), vyhodený (známy)

i

mužský neživotný

kričiaci (pohľad), pracujúci (stroj), pokrčený (plášť)

f

ženský

čistená (ulica), strhujúca (kampaň), ušitá (košeľa)

n

stredný

opustené (mesto), písané (potvrdenie), skáčuce (mača)

4. kongruencia v čísle

s

jednotné

píšuci (otec), uplakaný (pohľad), vypratá (košeľa)

p

množné

píšuci (otcovia), vypraté (košele), skáčuce (mačatá)

5. kongruencia v páde

1

nominatív

kreslený (film), bežiaca (reklama), ušité (sako)

2

genitív

kresleného (filmu), bežiacej (reklamy), ušitého (saka)

3

datív

kreslenému (filmu), bežiacej (reklame), ušitému (saku)

4

akuzatív

kreslený (film), bežiacu (reklamu), ušité (sako)

5

vokatív

(synu môj) neveriaci!

6

lokál

kreslenom (filme), bežiacej (reklame), ušitom (saku)

7

inštrumentál

kresleným (filmom), bežiacou (reklamou), ušitým (sakom)

6. stupeň

x

pozitív

kričiaci, hodená, skáčuce

y

komparatív

uplakanejší, strhujúcejší

z

superlatív

najuplakanejší, najstrhujúcejší

Ukážka: Je to oblačnosť súvisiaca/Gkfs1x so spomínaným/Gtis7x studeným frontom . Vie sa len , že sochy budú umiestnené/Gtfp1x na terase v Ulici spievajúceho/Gkns2x mora .