→po slovensky

Conjunction

Position

Character

Values

Example

1. part of speech

O

conjunction

a, ale, alebo, či, pretože, že

2. conditionality

Y

conditionality

aby, keby, čoby, žeby

Sample: Najhoršie by si počínal , keby/OY to odkladal. Kritika je opodstatnená , ale/O nepáči sa mi , že/O prezident vyšiel z koalície, a/O ako/O autorita by mohol viac využívať svoju funkciu na ovplyvnenie jej činnosti.