→English

Konjunkcia

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

O

konjunkcia

a, ale, alebo, či, pretože, že

2. kondicionálnosť

Y

kondicionálnosť

aby, keby, čoby, žeby

Ukážka: Najhoršie by si počínal , keby/OY to odkladal. Kritika je opodstatnená , ale/O nepáči sa mi , že/O prezident vyšiel z koalície, a/O ako/O autorita by mohol viac využívať svoju funkciu na ovplyvnenie jej činnosti.