→po slovensky

Adverb

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

D

adverb

prísne, milo, pravidelne, prázdno

2. degree

x

positive

draho, vzácne

y

comparative

drahšie, vzácnejšie

z

superlative

najdrahšie, najvzácnejšie

Sample: Baghíra sa tváril veľmi/Dx vážne/Dx , keď podišiel bližšie/Dy k Balúovi . A robilo sa tak správne/Dx , lebo sa vyžadovali , najmä na politické účely , krátke , úsečné slová s jednoznačným významom , rýchlo/Dx vysloviteľné a rezonujúce v mysli rečníka čo najkratšie/Dz .