→English

Adverbium

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

D

adverbium

prísne, milo, pravidelne, prázdno

2. stupeň

x

pozitív

draho, vzácne

y

komparatív

drahšie, vzácnejšie

z

superlatív

najdrahšie, najvzácnejšie

Ukážka: Baghíra sa tváril veľmi/Dx vážne/Dx , keď podišiel bližšie/Dy k Balúovi . A robilo sa tak správne/Dx , lebo sa vyžadovali , najmä na politické účely , krátke , úsečné slová s jednoznačným významom , rýchlo/Dx vysloviteľné a rezonujúce v mysli rečníka čo najkratšie/Dz .