→po slovensky

Adjective

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

A

adjective

milý, svieži, priateľkin, psí

2. paradigm

A

adjectival

pekný, cudzí, páví

F

mixed

otcov, matkin

U

incomplete

super, nanič, hoden, rád, rada

3. gender congruence

m

masculine animate

láskavý (otec), svieži (muž), matkin (známy)

i

masculine inanimate

láskavý (pohľad), svieži (vietor), matkin (plášť)

f

feminine

prázdna (ulica), dlhá (kampaň), otcova (košeľa)

n

neutrum

čisté (mesto), super (vysvedčenie), biele (mláďa)

4. number congruence

s

singular

láskavý (otec), láskavý (pohľad), otcova (košeľa), super (vysvedčenie), biele (mláďa)

p

plural

láskaví (otcovia), láskavé (pohľady), otcove (košele), super (vysvedčenia), biele (mláďatá)

5. case congruence

1

nominative

vzácny (pán), drahá (mama)

2

genitive

vzácneho (pána), drahej (mamy)

3

dative

vzácnemu (pánovi), drahej (mame)

4

accusative

vzácneho (pána), drahú (mamu)

5

vocative

vzácny (pane), drahá (mami)

6

locative

vzácnom (pánovi), drahej (mame)

7

instrumental

vzácnym (pánom), drahou (mamou)

6. degree

x

positive

vzácny, drahá, otcov, psí, strešný

y

comparative

vzácnejší, drahší, drevenejší (tanečník)

z

superlative

najvzácnejší, najdrahší, najdrevenejší (tanečník)

Sample: V domnení , že tak zachovajú v Európe mier, podpísali zástupcovia západných/AAfp2x veľmocí v septembri 1938 Mníchovskú/AAfs4x:r dohodu , ktorou Nemecko získalo české/AAip4x Sudety ( a časti dnešnej/AAfs2x Bratislavy ). Vybranú knižku podľa vášho gusta si môžete veľmi rýchlo obstarať aj on – line/AUis7x nákupom cez internet – priame/AAfp1x linky vás navedú do kníhkupectva Dunaj.