→English

Adjektívum

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

A

adjektívum

milý, svieži, priateľkin, psí

2. paradigma

A

adjektívna

pekný, cudzí, páví

F

zmiešaná

otcov, matkin

U

neúplná

super, nanič, hoden, rád, rada

3. kongruencia v rode

m

mužský životný

láskavý (otec), svieži (muž), matkin (známy)

i

mužský neživotný

láskavý (pohľad), svieži (vietor), matkin (plášť)

f

ženský

prázdna (ulica), dlhá (kampaň), otcova (košeľa)

n

stredný

čisté (mesto), super (vysvedčenie), biele (mláďa)

4. kongruencia v čísle

s

jednotné

láskavý (otec), láskavý (pohľad), otcova (košeľa), super (vysvedčenie), biele (mláďa)

p

množné

láskaví (otcovia), láskavé (pohľady), otcove (košele), super (vysvedčenia), biele (mláďatá)

5. kongruencia v páde

1

nominatív

vzácny (pán), drahá (mama)

2

genitív

vzácneho (pána), drahej (mamy)

3

datív

vzácnemu (pánovi), drahej (mame)

4

akuzatív

vzácneho (pána), drahú (mamu)

5

vokatív

vzácny (pane), drahá (mami)

6

lokál

vzácnom (pánovi), drahej (mame)

7

inštrumentál

vzácnym (pánom), drahou (mamou)

6. stupeň

x

pozitív

vzácny, drahá, otcov, psí, strešný

y

komparatív

vzácnejší, drahší, drevenejší (tanečník)

z

superlatív

najvzácnejší, najdrahší, najdrevenejší (tanečník)

Ukážka: V domnení , že tak zachovajú v Európe mier, podpísali zástupcovia západných/AAfp2x veľmocí v septembri 1938 Mníchovskú/AAfs4x:r dohodu , ktorou Nemecko získalo české/AAip4x Sudety ( a časti dnešnej/AAfs2x Bratislavy ). Vybranú knižku podľa vášho gusta si môžete veľmi rýchlo obstarať aj on – line/AUis7x nákupom cez internet – priame/AAfp1x linky vás navedú do kníhkupectva Dunaj.