→English

Vyhľadávanie cez WWW rozhranie

Jednoduché vyhľadávanie je možné aj bez registrácie prostredníctvom webového rozhrania, ale s veľmi obmedzeným prístupom ku korpusom (prim-6.0-public-all, r-mak-3.0 a iné), bez možnosti vytvárania podkorpusov. Pred začatím používania WWW interface si treba prečítať a odsúhlasiť nasledujúce podmienky: