→English

Aktuálne otázky terminológie marketingu

Predĺžený termín prihlasovania do konca mája!

Cieľom konferencie, ktorú v Bratislave organizuje oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, je prezentovať výsledky projektu VEGA Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov a zároveň ponúknuť priestor na výmenu názorov pre všetkých zainteresovaných v oblasti tvorby a používania terminológie marketingu. Seminár nadväzuje na podujatie Neologizmy v terminológii marketingu.

Príspevky by sa mali venovať jednej alebo viacerým z nasledujúcich oblastí:

POZVÁNKA A AKTUÁLNY PROGRAM KONFERENCIE Pozvanka_konferencia_Marketing.pdf

1. Vedecký výbor

Predseda vedeckého výboru: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava)

Členovia vedeckého výboru:

2. Organizačný výbor

3. Rozsah príspevku a anotácia

Príspevok by nemal presiahnuť 10 normostrán. Názov a stručnú anotáciu príspevku prosíme poslať na adresu janal @ korpus.sk do 31. 5. 2014.

4. Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok vo výške 20 € zahŕňa náklady na vydanie príspevku v recenzovanom zborníku a organizačné zabezpečenie konferencie. Poplatok je potrebné zaplatiť do 31. augusta 2014.

5. Bankové údaje

V prípade SEPA platby, použite prosím tieto údaje:

Do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte svoje meno a názov konferencie.

Prihlášku si možno stiahnuť tu Prihlaska_Marketing_2014.odt alebo tu Prihlaska_Marketing_2014.doc.


DÔLEŽITÉ DÁTUMY

zaslanie prihlášok: do 31. 5. 2014

zaslanie anotácie príspevku do zborníka: do 31. 5. 2014

odovzdanie príspevku do zborníka: do 30. 6. 2014

kontaktná mailová adresa: janal @ korpus.sk