Frekvencie trigramov slov v korpuse r864az1843-1.0

1. Top 1000

   82 a    keď   sa
   78 že   je   to
   78 sme   prišli do
   78 a    tak   sa
   76 že   by   sa
   71 čo   je   to
   67 by   som   sa
   66 aby   sme   sa
   65 keď   som   sa
   63 v    tom   čase
   62 mala  som   frajera
   61 ja   som   sa
   61 a    ja   som
   60 keď   sme   sa
   60 ak   by   sa
   58 na   druhý  deň
   57 to   nie   je
   56 sem   i    tam
   54 keď   som   išiou
   52 pán   z    chudobíc
   52 aby   som   sa
   51 tak   a    tak
   51 sa   s    ním
   50 hen   to   sem
   49 to   tak   a
   49 to   sem   to
   49 sem   to   tak
   49 a    preto  sa
   48 keď   som   išol
   48 ja   by   som
   48 a    i    v
   47 toho  istého dňa
   45 jeden  z    nich
   45 ako   by   sa
   43 že   sa   mu
   43 tu   i    tam
   43 čo   je   v
   43 a    v    tom
   42 v    tom   sa
   41 i    v    noci
   40 čo   by   sa
   39 to   je   pravda
   39 sa   za   nás
   39 i    v    tom
   39 dne   v    noci
   38 a    k    tomu
   37 až   v    posľed
   36 panňe  a    mučedelňici
   36 je   to   za
   36 by   sme   sa
   36 a    potom  sa
   35 sa   o    tom
   35 a    s    tým
   34 sa   s    nimi
   34 dňa   na   deň
   33 že   som   sa
   33 v    šírom  poli
   33 som   sa   s
   33 sa   na   to
   32 nie   je   to
   32 na   vlastné oči
   31 sa   k    nemu
   31 keď   ja   puojdem
   30 teraz  v    našich
   30 keď   som   ja
   30 čo   sa   stalo
   30 čo   mi   je
   30 ako   by   si
   29 zo   všetkých    strán
   29 zásluhách    trest  v
   29 v    svete  postihol
   29 v    našich sídlach
   29 v    ktorom sa
   29 víťazstvo    je   tu
   29 trest  v    svete
   29 teraz  víťazstvo    je
   29 sme   strávili    noc
   29 sídlach sestry sú
   29 rozkoš po   zásluhách
   29 po   zásluhách    trest
   29 našich sídlach sestry
   29 na   druhej strane
   29 mrzkú  rozkoš po
   29 keďže  mrzkú  rozkoš
   29 čože  je   to
   29 by   sa   bol
   29 biskupovi    a    viznavačovi
   29 až   do   smrti
   29 a    pýtal  sa
   29 a    čo   je
   28 len   čo   sa
   28 keď   sa   už
   28 čo   by   si
   28 biskupovi    a    mučedelňíkovi
   28 a    že   sa
   27 že   sa   v
   27 že   nie   je
   27 ze   všech  stran
   27 za   našima humny
   27 sprievodom   lýry  spievajte
   27 so   sprievodom   lýry
   27 sa   na   cestu
   27 k    mojej  milej
   27 by   som   bol
   26 vy   už   so
   26 už   so   sprievodom
   26 sa   v    ňom
   26 iná   o    sv
   26 čo   sa   týka
   26 či   je   to
   26 ak   by   si
   25 za   našimi humny
   25 v    tej   chvíli
   25 vo   dne   v
   25 po   prvý  raz
   25 dobre  mi   je
   25 by   som   si
   25 a    okrem  toho
   25 a    ako   sa
   24 že   sa   to
   24 z    druhej strany
   24 v    tejto  veci
   24 som   sa   ja
   24 sme   sa   v
   24 od   toho  času
   24 než   jako  už
   24 na   ten   čas
   24 keď   sa   na
   24 by   si   sa
   24 by   si   bol
   24 až   do   r
   24 a    keď   ho
   24 a    čo   si
   23 zdá   sa   mi
   23 v    ten   čas
   23 sa   s    ňou
   23 sám   od   seba
   23 na   vše   strany
   23 je   to   pravda
   23 dosť  som   sa
   23 a    z    toho
   23 ako   sa   to
   23 a    keď   sme
   23 a    keď   si
   23 aby   sme   si
   22 že   som   ho
   22 že   si   ty
   22 zo   dňa   na
   22 zima  mi   je
   22 sa   k    nim
   22 nie   je   možné
   22 na   zelenej pažiti
   22 najveľebňejšéj svátosťi    oltárnéj
   22 keď   sa   ho
   22 čože  mi   je
   22 a    na   zem
   22 ako   som   už
   22 ako   by   som
   22 a    čo   sa
   21 že   sú   to
   21 že   sme   sa
   21 že   ak   by
   21 z    jednej strany
   21 to   je   muoj
   21 sa   k    nej
   21 pred  východom    slnka
   21 od   boha  milosť
   21 o    čom   sa
   21 mi   na   um
   21 keby  som   ja
   21 ja   som   si
   21 ďňa   na   ďeň
   21 dala  som   mu
   21 čo   sa   v
   21 by   sa   to
   21 blahoslavenej  panny  márie
   21 a    to   v
   21 a    s    ním
   21 a    magyar mondja
   21 ale   aj   v
   21 aj   keď   sa
   21 aj   ja   som
   21 a    čo   by
   20 že   sa   už
   20 že   by   to
   20 že   by   som
   20 že   by   si
   20 z    nich  sa
   20 v    tom   istom
   20 v    tej   veci
   20 sme   sa   my
   20 se   s    ním
   20 sa   s    nami
   20 rád   ťa   vidím
   20 pokiaľ ide   o
   20 na   zem   a
   20 na   tomto  svete
   20 kto   by   sa
   20 keď   ja   budem
   20 keď   bi   sa
   20 keby  ja   vedela
   20 čo   ti   je
   20 čo   by   som
   20 bez   ohľadu na
   20 a    v    nej
   20 amint  a    magyar
   20 a    ja   by
   20 aby   ste   sa
   19 že   sa   mi
   19 v    našich časoch
   19 v    ktorej sa
   19 ta   ja   puojdem
   19 šel   gudel  na
   19 sme   sa   na
   19 si   k    nám
   19 sa   k    nám
   19 primlúvaj    sa   za
   19 pastírská    trúchlí spev
   19 nič   nie   je
   19 nám   od   boha
   19 my   sme   sa
   19 mi   pastírská    trúchlí
   19 kdo   je   v
   19 hlavička    ma   bolí
   19 gudel  na   víno
   19 a    už   sa
   19 a    to   je
   19 a    tam   sa
   19 a    tak   sme
   18 z    tej   príčiny
   18 začňi  mi   umko
   18 začňi  mi   pastírská
   18 v    tomto  ohľade
   18 v    mém   srdci
   18 v    ktorých sa
   18 vipros nám   od
   18 už   som   sa
   18 toto  je   tá
   18 to   sa   mi
   18 to   dobré  pivo
   18 sa   v    nej
   18 pošol  bych  ja
   18 ňech  je   chvála
   18 mi   milý  muoj
   18 keď   si   ja
   18 keď   sa   mu
   18 keď   sa   mi
   18 každý  z    nich
   18 kam   dál   vícej
   18 je   to   len
   18 je   chvála bohu
   18 chvála bohu  daná
   18 čo   sa   mu
   18 čo   sa   mi
   18 by   som   ja
   18 a    spýtal sa
   18 ak   by   sme
   18 aj   to   je
   18 a    cirkvi učitelovi
   17 v    tom   zelenom
   17 v    tom   na
   17 v    krátkém čase
   17 veď   som   sa
   17 včil  sa   za
   17 som   sa   vydala
   17 som   sa   na
   17 sa   s    tebou
   17 sám   v    sebe
   17 preškoda    mojho  manžela
   17 podľa  nového spôsobu
   17 na   to   dobré
   17 na   mnohých miestach
   17 na   druhú  stranu
   17 na   čo   on
   17 načo  mi   je
   17 na   boha  se
   17 k    nemu  a
   17 keď   sme   si
   17 keby  si   ty
   17 keby  si   bol
   17 jak   se   budeš
   17 jak   ja   išol
   17 istého dňa   sme
   17 dne   i    v
   17 by   som   ho
   17 a    ty   si
   17 a    s    nimi
   17 a    preto  aj
   17 a    keďže  sa
   17 a    i    ty
   17 a    iné   veci
   16 že   sa   tak
   16 v    ten   deň
   16 v    slovenskom   preklade
   16 v    každej veci
   16 ve   dne   v
   16 včil  už   v
   16 už   v    ňebi
   16 ty   k    nám
   16 to   môže  byť
   16 tak   som   sa
   16 sme   sa   tam
   16 sme   sa   s
   16 sa   z    toho
   16 sa   v    tom
   16 prišli sme   do
   16 práve  tak   ako
   16 poslali sme   pre
   16 po   druhý  raz
   16 o    najveľebňejšéj svátosťi
   16 nie   je   pravda
   16 nemám  nic   doma
   16 na   všetky strany
   16 na   všecky strany
   16 na   tom   svete
   16 mu   na   to
   16 mi   je   žena
   16 mající večnú  radosť
   16 lebo  je   to
   16 k    tomu  ešče
   16 ked   bi   sa
   16 kebych ja   vedela
   16 když  nemám  nic
   16 kdo   jen   na
   16 kde   sme   strávili
   16 je   to   tak
   16 jen   na   boha
   16 ja   som   šuhaj
   16 ešte  aj   teraz
   16 čo   si   mi
   16 či   nie   je
   16 ctihodný    tobiáš masník
   16 boha  prosiť ňeprestávaj
   16 a    to   všetko
   16 a    to   na
   16 a    s    ňím
   16 a    keď   som
   15 že   to   bol
   15 že   si   sa
   15 že   sa   na
   15 že   by   sme
   15 z    toho  vyplýva
   15 z    ktorého sa
   15 za   našich čias
   15 v    tomto  prípade
   15 veď   si   ty
   15 ve   dne   i
   15 veď   je   to
   15 včil  mající večnú
   15 tom   zelenom háji
   15 to   by   bolo
   15 s    ťebú  sa
   15 som   si   ja
   15 som   sa   nazdala
   15 som   sa   k
   15 som   ja   mala
   15 som   ho   smutná
   15 sa   v    noci
   15 sa   u    nás
   15 sa   to   stalo
   15 sa   na   nich
   15 prv   než   sa
   15 prišli do   mesta
   15 o    ktorých sa
   15 o    krátky čas
   15 na   tomto  mieste
   15 na   čo   sa
   15 na   cestu  a
   15 mej   se   dobre
   15 keď   sa   to
   15 keď   ja   ztato
   15 keby  som   vedela
   15 ján   filip  weltz
   15 ho   smutná stratila
   15 dala  by   mu
   15 čo   z    toho
   15 čo   ja   dbám
   15 či   by   sa
   15 by   sme   mohli
   15 bol   by   som
   15 a    to   tým
   15 a    to   aj
   15 a    teraz  sa
   15 a    tak   ho
   15 a    po   smrti
   15 a    když  se
   15 aby   sa   to
   15 abi   sme   tu
   14 že   si   ma
   14 z    oboch  strán
   14 z    bielej hory
   14 za   ten   čas
   14 v    srdci  nosím
   14 vo   zvolenskej   župe
   14 viac  a    viac
   14 už   je   darmo
   14 tu   i    tu
   14 tá   moja  frajerka
   14 takovímito   rečnuje slovmi
   14 tak   i    v
   14 som   sa   nachodiu
   14 sme   prišli k
   14 sa   z    neho
   14 sa   mu   chce
   14 sa   aj   stalo
   14 pýtal  sa   ho
   14 preto  sme   sa
   14 práve  v    tom
   14 pes   nechce gudla
   14 o    týchto veciach
   14 o    tejto  veci
   14 on   sa   tedáž
   14 od   tých  čias
   14 nie   je   nič
   14 nie   je   ani
   14 nič   iné   ako
   14 nechce gudla  hrýzti
   14 na   tichom dunaji
   14 na   jednej strane
   14 načo  si   sa
   14 mu   chce  ješte
   14 moja  milá  i
   14 keď   sa   v
   14 keď   mi   na
   14 keď   já   stato
   14 když  si   v
   14 když  se   v
   14 kde   sme   sa
   14 jeden  na   druhého
   14 ja   s    tebou
   14 ja   som   to
   14 ja   do   vas
   14 i    v    reči
   14 iná   o    najveľebňejšéj
   14 chodí  šuhaj  po
   14 chodila po   poli
   14 chce  ješte  píti
   14 do   svého  sa
   14 diovča z    bielej
   14 čo   som   sa
   14 čo   sa   vám
   14 by   ste   sa
   14 by   som   ťa
   14 by   sme   si
   14 by   si   mohol
   14 bych  ja   do
   14 bi   sme   v
   14 bi   sme   sa
   14 a    to   by
   14 a    tak   si
   14 a    preto  sme
   14 ako   sa   ti
   14 a    keď   už
   14 a    ja   sa
   13 že   som   ťa
   13 že   sa   im
   13 zdalo  sa   mi
   13 za   krátky čas
   13 v    mnohých vecách
   13 v    každém mesíci
   13 už   po   polnoci
   13 to   by   sa
   13 tam   dole  na
   13 s    tým   sa
   13 som   ti   ja
   13 s    ním   do
   13 sme   šli   do
   13 sme   sa   pohli
   13 sa   o    nich
   13 radosť vipros nám
   13 rád   by   som
   13 pri   pohľade na
   13 potom  sme   sa
   13 peniaze na   cestu
   13 pán   ján   filip
   13 no   len   ďalej
   13 nie   je   dobre
   13 nedbaj na   to
   13 na   tento  čas
   13 na   prvý  pohľad
   13 muoj  milý  i
   13 mu   do   reči
   13 mi   tej   noci
   13 mi   je   po
   13 má   milá  i
   13 keď   som   išiel
   13 keď   sa   jej
   13 je   to   aj
   13 jak   ty   chceš
   13 ešte  som   len
   13 dobrá  vec   jest
   13 deň   po   dni
   13 čož   za   osoh
   13 čo   sa   s
   13 čo   sa   im
   13 česť  a    chválu
   13 by   sa   mu
   13 bohu  ťa   porúčam
   13 a    viznavačovi   1
   13 a    to   najmä
   13 a    tak   v
   13 a    tak   i
   13 a    tak   ďalej
   13 a    spolu  s
   13 a    na   to
   13 ako   u    nás
   13 ako   je   to
   13 a    keď   aj
   13 a    keby  sa
   13 aby   sa   mu
   13 aby   sa   im
   13 a    ak   sa
   12 že   som   ti
   12 že   si   zostal
   12 zostal mladý  kňaz
   12 zem   i    nebe
   12 za   srdce  máš
   12 v    žádnej veci
   12 v    tomto  meste
   12 v    tomto  kraji
   12 však  je   to
   12 v    srdci  svojem
   12 v    srdci  svém
   12 volám  k    tobě
   12 v    mojom  srdci
   12 v    mene  božom
   12 ve   méňe  tvém
   12 v    banskej bystrici
   12 už   sme   sa
   12 už   je   sedem
   12 ty   si   sa
   12 to   musí  byť
   12 to   mi   je
   12 to   je   všetko
   12 tila  ala   tilalom
   12 té   tri   veci
   12 tam   som   sa
   12 tak   sme   sa
   12 takovej žádnej neslíbím
   12 také  slova  ustami
   12 škoda  ťa   na
   12 s    van   stiphoutom
   12 stalo  sa   mi
   12 som   sa   vrátil
   12 si   zostal mladý
   12 si   na   to
   12 sa   predsa len
   12 sa   mi   tak
   12 sa   len   v
   12 sa   k    tomu
   12 sa   ho   pýtal
   12 sa   dostali do
   12 pro   malú  vec
   12 po   veľkej noci
   12 povedala    som   ti
   12 potom  sme   prišli
   12 podľa  mojej  mienky
   12 no   keď   sa
   12 nechce psa   mlátiti
   12 na   tom   vepre
   12 na   tom   istom
   12 na   ten   svět
   12 na   sto   ráz
   12 na   jednom mieste
   12 načo  ti   je
   12 len   ty   pridz
   12 kyj   nechce psa
   12 keď   som   ťa
   12 keď   som   si
   12 keď   sme   už
   12 keď   si   ma
   12 keby  mi   milý
   12 jako  je   to
   12 i    tam   sa
   12 i    keď   sa
   12 i    ja   som
   12 dávajú ma   za
   12 čo   som   ti
   12 čo   sa   robí
   12 čo   mu   je
   12 či   sa   ti
   12 by   to   bolo
   12 by   to   bol
   12 by   sa   na
   12 by   sa   mohlo
   12 by   sa   im
   12 až   do   roku
   12 až   do   konca
   12 a    z    veľkím
   12 a    v    tomto
   12 a    v    nich
   12 a    to   všecko
   12 a    to   tak
   12 a    toho  istého
   12 a    šli   sme
   12 ani   mi   je
   12 ako   som   sa
   12 aby   som   ťa
   12 aby   si   sa
   12 aby   sa   na
   12 aby   sa   mohli
   12 a    aby   sa
   11 že   sa   tam
   11 že   sa   s
   11 že   je   v
   11 že   je   už
   11 z    tohto  hľadiska
   11 zo   všetkých    síl
   11 ze   ďňa   na
   11 ze   dňa   na
   11 za   nás   už
   11 výstup druhý  výstup
   11 v    tomto  svete
   11 v    tej   istej
   11 však  za   to
   11 v    srdci  mém
   11 v    potu  tvári
   11 v    ňebi  oslávení
   11 v    každý  čas
   11 ve   všem  dobrém
   11 večnú  radosť vipros
   11 v    čem   kdo
   11 už   si   ty
   11 toto  je   ten
   11 to   je   ten
   11 ťa   na   sto
   11 tak   ustami rekňe
   11 tak   též   i
   11 tak   si   mi
   11 tak   sa   stalo
   11 tak   sa   mi
   11 tak   by   som
   11 stadiaľ sme   šli
   11 spýtal sa   ho
   11 spolu  s    ním
   11 som   sa   za
   11 som   sa   v
   11 som   sa   už
   11 som   k    vám
   11 som   ja   bol
   11 s    nimi  a
   11 slova  do   slova
   11 s    ktorým sa
   11 se   z    toho
   11 se   z    teho
   11 sa   van   stiphout
   11 sa   vám   to
   11 sa   so   mnou
   11 sa   o    to
   11 sám   v    sobe
   11 samo  v    sebe
   11 sa   mi   zdá
   11 sama  sa   ja
   11 sa   ho   na
   11 pri   tejto  príležitosti
   11 pred  niekoľkými   rokmi
   11 poznať to   zďaleka
   11 pokračovať   v    ceste
   11 pokračovali   v    ceste
   11 podá  mu   ruku
   11 panni  marie  1
   11 o    niekoľko    dní
   11 okrem  toho  sa
   11 no   len   dále
   11 no   ja   som
   11 nie   je   také
   11 nic   nedbám na
   11 never  ženskej osobe
   11 nekdy  a    i
   11 nech  sa   len
   11 nechodz do   nas
   11 nedbám na   ten
   11 nebol  som   tam
   11 nebolo jej   doma
   11 na   zem   dolu
   11 na   to   místo
   11 nás   už   primlúvaj
   11 na   ktorom je
   11 na   celom  svete
   11 muoj  koníček vraný
   11 muj   milý  starký
   11 moja  milá  ľalija
   11 mi   muoj  milý
   11 milý  pán   boh
   11 má   milá  premilá
   11 ktoré  sa   volá
   11 krista pána  1
   11 keď   som   bol
   11 keď   si   ty
   11 keď   si   na
   11 keď   sa   však
   11 keď   sa   potom
   11 když  se   ti
   11 když  se   s
   11 když  se   na
   11 když  se   k
   11 když  je   v
   11 kde   ty   spíš
   11 k    bohu  a
   11 kázala mi   mati
   11 ježíše se   nespustím
   11 je   síce  pravda
   11 já   radím  tobe
   11 iba   ak   by
   11 chytí  ho   za
   11 dňa   sme   prišli
   11 čože  sa   ti
   11 čo   to   znamená
   11 čo   sa   ti
   11 čo   mi   bolo
   11 čo   má   robiť
   11 čo   by   bol
   11 by   som   to
   11 by   si   se
   11 by   si   bola
   11 by   sa   mohol
   11 by   sa   mi
   11 bych  som   ťa
   11 bolí  ma   hlavička
   11 bola  by   som
   11 boha  se   spoléhá
   11 bendeguz    a    gyula
   11 a    zdalo  sa
   11 a    to   kura
   11 a    preto  som
   11 a    potom  s
   11 a    potom  ich
   11 a    medzi  nimi
   11 ale   keď   sa
   11 ako   sa   zdá
   11 a    keď   ja
   11 aj   v    noci
   11 aj   v    iných
   11 a    je   to
   11 a    ja   ti
   11 a    hľe   tu
   11 aby   som   si
   11 aby   sa   s
   10 že   ste   sa
   10 že   sem   se
   10 že   sa   o
   10 že   sa   jej
   10 že   by   bolo
   10 z    toho  všetkého
   10 z    druhé  strany
   10 z    ďňa   na
   10 za   to   už
   10 za   ruku  a
   10 vždy  a    všade
   10 vyslúžiu    som   si
   10 v    tom   okamžení
   10 v    tej   mojej
   10 všemohúcí    veční  bože
   10 všecko sa   mi
   10 v    srdci  tvojem
   10 v    krátkom čase
   10 ve   svéj  mocnosťi
   10 veľkí  ve   svéj
   10 v    dobrých vecách
   10 v    čas   vojni
   10 v    celém  svete
   10 vác   aňi   už
   10 už   som   ťa
   10 už   kohútky spievajú
   10 ubytovali    sme   sa
   10 tu   a    tam
   10 to   kura  harabura
   10 ti   raz   poviem
   10 ten   zelený háj
   10 té   naše  dvory
   10 tam   hore  na
   10 tak   je   to
   10 takímito    rečnuje slovmi
   10 šuhaj  po   dvore
   10 šajna  driny  driny
   10 svet  svetom bude
   10 strigy a    čarodejnice
   10 s    tebou  sa
   10 stalo  sa   to
   10 srdce  ve   mne
   10 spolu  s    nimi
   10 s    pánem  bohem
   10 som   si   ho
   10 som   sa   od
   10 som   sa   jej
   10 s    ňím   sa
   10 sme   vošli  do
   10 sme   stadiaľ odišli
   10 sme   sa   vrátili
   10 sme   sa   už
   10 sme   sa   dostali
   10 sme   prešli cez
   10 sme   boli  v
   10 skočí  mu   do
   10 s    jednej strany
   10 sivé  oči   i
   10 si   od   nás
   10 sa   v    nich
   10 sa   v    krčme
   10 sa   ti   to
   10 sa   s    tým
   10 sa   na   zem
   10 sa   na   ňom
   10 sa   mu   na
   10 sa   len   dalo
   10 protož já   radím
   10 prišlo na   um
   10 pre   teba  mňa
   10 prečo  by   som
   10 podle  tvej  možnosti
   10 pekne  krákorí cez
   10 pekná  vec   jest
   10 ó    najvišší    otče
   10 o    ktorom sa
   10 oj   did   i
   10 ohňom  a    mečom
   10 oheň  nechce kyj
   10 od   slova  do
   10 nuž   a    čo
   10 nie   je   tak
   10 nič   to   preto
   10 nič   na   svete
   10 nemám  ich   kde
   10 nechce kyj   páliti
   10 nebudem tak   robiť
   10 na   zelenej lúce
   10 na   nový  rok
   10 najvišší    otče  ňeba
   10 na   celý  život
   10 mňa   moja  mať
   10 len   sa   neopi
   10 k    tomu  ešte
   10 krem  toho  ešče
   10 krem  toho  aj
   10 krákorí cez   té
   10 k    nám   chodiť
   10 k    nám   chodíš
   10 keď   sa   nám
   10 keď   sa   k
   10 keď   on   prišieu
   10 keď   ja   prídem
   10 kebych ja   bol
   10 kde   muoj  milý
   10 kde   by   sa
   10 káčor  na   doline
   10 je   v    tom
   10 je   v    svete
   10 je   to   pekne
   10 je   to   možné
   10 ja   svojou čašou
   10 ja   som   však
   10 ja   k    vám
   10 ja   k    tebe
   10 chci  tě   milovat
   10 hoci  by   sa
   10 hádka  čo   je
   10 ešte  ti   raz
   10 did   i    lado
   10 daj   boh   štestia
   10 čo   to   za
   10 čo   si   ty
   10 čo   se   ti
   10 čo   je   dobré
   10 čo   by   mohlo
   10 čo   bi   aj
   10 čo   a    ako
   10 čižmy  s    ostrohami
   10 či   ma   rozumiete
   10 času  na   čas
   10 cez   té   naše
   10 by   som   vám
   10 by   som   ti
   10 by   som   mu
   10 by   som   mal
   10 by   si   mi
   10 by   si   ich
   10 by   sa   vám
   10 by   sa   nám
   10 by   sa   dalo
   10 bože  muoj  i
   10 až   na   veky
   10 až   do   večera
   10 až   do   rána
   10 a    zdá   sa
   10 a    ve   všem
   10 a    tým   sa
   10 a    tým   menej
   10 a    toto  je
   10 a    to   sa
   10 a    to   pre
   10 a    pretože sme
   10 a    pretože sa
   10 a    preto  ho
   10 a    potom  v
   10 a    potom  si
   10 a    on   sa
   10 ani   na   um
   10 a    na   moste
   10 ale   som   sa
   10 ale   mi   ho
   10 ako   keď   sa
   10 a    keď   mu
   10 ak   by   som
   10 aj   v    tomto
   10 a    ja   budem
   10 a    i    to
   10 a    hneď  sa
   10 a    do   svého
   10 aby   sme   v
   10 aby   sa   aj
   10 abi   sme   tak
   10 a    ako   by
   9 žil   v    rokoch
   9 že   v    tom
   9 že   sa   z
   9 že   sa   tu
   9 že   sa   ti
   9 že   sa   nám
   9 že   k    nám
   9 že   by   ste
   9 že   ak   sa
   9 z    plného hrdla
   9 z    lásky  k
   9 z    hlubokosti   volám
   9 ze   všeckéj vládi
   9 zdá   sa   nám
   9 z    ázie  do
   9 za   vodičkou    studenou
   9 za   ten   džbán
   9 za   onoho  času
   9 vzal  so   sebou
   9 výstup tretí  výstup
   9 vy   ste   sa
   9 vymeň  ma   z
   9 vyberala    som   si
   9 v    tomto  zmysle
   9 však  som   ti
   9 v    mojej  milej
   9 v    modľitbách   a
   9 v    jakémkoliv   stave
   9 ve   všech  vecách
   9 veru  ti   ja
   9 venček teraz  kladiem
   9 veľkí  všehomíra    panovňík
   9 ve   jméno  boží
   9 veď   je   ona
   9 večnéj prišli radosťi
   9 v    čom   sa
   9 v    čem   se
   9 varuj  se   od
   9 už   som   bol
   9 už   sa   tá
   9 už   o    tom
   9 u    nás   xii
   9 ty   na   mňa
   9 tým   väčšmi sa
   9 truc  na   truc
   9 tri   krčahy vína
   9 trebárs som   ja
   9 to   sa   moje
   9 tom   sa   na
   9 to   je   už
   9 to   je   tá
   9 to   je   po
   9 teraz  kladiem ochotne
   9 ten   svoj  venček
   9 tá   moja  mamička
   9 tak   sa   aj
   9 tak   a    i
   9 tá   kačka  blato
   9 svoj  venček teraz
   9 stal  sa   mojím
   9 so   slzami v
   9 som   sa   oženiu
   9 som   sa   nachodil
   9 som   prišiel do
   9 som   mu   dala
   9 som   ja   i
   9 som   išol  od
   9 som   bol   u
   9 s    ním   v
   9 s    nimi  se
   9 s    nimi  do
   9 s    ním   a
   9 sme   sa   však
   9 sme   sa   uberali
   9 sme   sa   teda
   9 sme   len   boli
   9 slzami v    očiach
   9 si   z    neho
   9 si   sa   tak
   9 si   ja   zaspievam
   9 se   s    nimi
   9 se   k    nám
   9 sa   z    nich
   9 sa   vrátil do
   9 sa   tá   lavička
   9 sa   so   svojím
   9 sa   s    ňím
   9 sa   na   ňu