Frekvencie tetragramov slov v korpuse r55az89-3.0

1. Top 1000

  1024 z    času  na   čas
  785 že   to   nie   je
  777 a    ja   som   sa
  709 zo   dňa   na   deň
  646 štátneho    plánu  základného   výskumu
  572 udelilo predsedníctvo  sav   k
  572 mu   udelilo predsedníctvo  sav
  559 po   druhej svetovej    vojne
  525 ktorú  mu   udelilo predsedníctvo
  520 čo   je   to   za
  499 v    tom   istom  roku
  475 som   sa   s    ním
  472 sav   akademik    vladimír    hajko
  466 predseda    sav   akademik    vladimír
  464 v    tej   chvíli sa
  457 a    na   druhej strane
  442 ani   čo   by   sa
  437 to   nie   je   pravda
  424 bez   ohľadu na   to
  416 veľkej októbrovej   socialistickej revolúcie
  412 z    roka  na   rok
  411 to   nie   je   možné
  406 vedeckého    kolégia sav   pre
  402 a    ja   som   si
  394 a    pokiaľ ide   o
  382 a    tak   som   sa
  373 na   druhý  deň   ráno
  372 za   nič   na   svete
  370 vo   dne   v    noci
  365 v    ten   istý  deň
  361 že   by   som   sa
  360 prvý  raz   v    živote
  359 v    tom   istom  čase
  353 po   prvý  raz   v
  350 a    v    tej   chvíli
  338 pre   deti  a    mládež
  336 experimentálnej biológie    a    ekológie
  336 dalo  by   sa   povedať
  333 štúra  za   zásluhy v
  323 na   druhý  deň   sa
  320 po   prvej  svetovej    vojne
  316 za   zásluhy o    výstavbu
  315 pracovníkov   školstva    a    vedy
  315 od   hlavy  po   päty
  308 úv   ksč   a    úv
  302 ksč   a    úv   kss
  300 je   všetko v    poriadku
  296 sa   po   prvý  raz
  294 čo   sa   stalo  s
  294 ani   jeden  z    nich
  292 stavebníctva  a    architektúry  sav
  287 doma  i    v    zahraničí
  284 a    keď   som   sa
  279 od   rána  do   večera
  275 ale   to   nie   je
  273 ako   sa   to   stalo
  272 v    tom   čase  sa
  271 som   sa   s    ňou
  265 čo   to   má   znamenať
  261 univerzity   komenského   v    bratislave
  258 v    poslednom    čase  sa
  257 sav   vzalo  na   vedomie
  255 a    na   druhý  deň
  252 predsedníctvo  sav   vzalo  na
  248 čo   si   o    tom
  247 nedá  sa   nič   robiť
  247 ešte  v    ten   deň
  247 akadémií    vied  socialistických krajín
  241 ako   je   to   možné
  240 a    ja   by   som
  239 rozvoja vedy  a    techniky
  236 člen  korešpondent  čsav  a
  233 z    nohy  na   nohu
  231 na   tom   istom  mieste
  229 nie   je   v    poriadku
  227 s    účinnosťou   od   1
  227 pre   nič   za   nič
  227 oddelenia    školstva    a    vedy
  226 zásluhy v    spoločenských  vedách
  226 školstva    a    vedy  úv
  225 za   zásluhy v    spoločenských
  225 všetko je   v    poriadku
  225 tak   sa   mi   vidí
  225 hneď  na   druhý  deň
  224 v    spišskej    novej  vsi
  223 rád   by   som   sa
  222 v    posledných   rokoch sa
  221 na   jednej strane a
  221 by   som   sa   s
  220 v    súvislosti   s    tým
  220 na   vedomie správu o
  218 predsedníctvo  sav   k    60
  218 korešpondent  čsav  a    sav
  216 keď   som   sa   vrátil
  216 čo   sa   s    ním
  215 čo   sa   dá   robiť
  214 za   zásluhy o    rozvoj
  214 predsedníctva  sav   pre   riadenie
  214 na   druhej strane sa
  213 v    slovenskom   národnom    povstaní
  213 ja   by   som   sa
  211 zlatú  čestnú plaketu sav
  211 spomenul    som   si   na
  211 a    tak   sme   sa
  209 striebornú   čestnú plaketu sav
  208 ako   je   to   s
  207 to   už   nie   je
  206 som   sa   na   ňu
  205 vzalo  na   vedomie správu
  204 že   sa   s    ním
  204 z    miesta na   miesto
  201 keď   sa   to   tak
  200 ale   nie   je   to
  199 ústavu stavebníctva  a    architektúry
  197 sa   to   tak   vezme
  197 a    nie   je   to
  196 za   svetovej    imperialistickej    vojny
  196 čo   je   na   tom
  195 v    pravom zmysle slova
  194 po   októbrovej   socialistickej revolúcii
  193 spýtal som   sa   ho
  193 na   život  a    na
  193 čo   sú   to   za
  193 čo   je   s    tebou
  192 so   slzami v    očiach
  192 predsedníctvo  sav   k    50
  188 ústavu technickej   kybernetiky   sav
  187 v    domove vedeckých    pracovníkov
  186 slovenskej   vysokej školy  technickej
  186 plaketu sav   za   zásluhy
  186 by   som   sa   bol
  183 so   zbraňou v    ruke
  183 sav   pre   riadenie    pracovísk
  183 a    to   je   všetko
  183 a    ešte  k    tomu
  182 merania a    meracej techniky
  182 bol   by   som   rád
  181 od   tých  čias  sa
  180 v    slovenskej   akadémii    vied
  180 ale   na   druhej strane
  179 ústav  technickej   kybernetiky   sav
  179 a    tak   som   si
  178 ústavu experimentálnej biológie    a
  177 za   zásluhy v    biologických
  177 zásluhy v    biologických  vedách
  176 život  a    na   smrť
  176 v    oblasti spoločenských  vied
  176 či   už   ide   o
  176 a    to   nielen v
  175 za   zásluhy v    technických
  175 zásluhy v    technických   vedách
  175 za   druhej svetovej    vojny
  175 v    tej   chvíli som
  174 vysokej školy  technickej   v
  174 v    porovnaní    s    rokom
  174 rád   by   som   vedel
  174 pred  prvou  svetovou    vojnou
  174 ľudovíta    štúra  za   zásluhy
  173 v    druhej polovici    19
  173 a    obrátil sa   k
  173 ani   čo   by   ho
  172 slovenskej   akadémie    vied  v
  172 počas  druhej svetovej    vojny
  171 ale   ja   som   sa
  170 štátu  a    práva  sav
  170 oddelenia    predsedníctva  sav   pre
  170 by   som   sa   mal
  169 že   by   sme   sa
  169 v    tomto  období sa
  169 odborového   zväzu  pracovníkov   školstva
  169 nie   a    nie   sa
  169 chcel  by   som   sa
  169 biológie    a    ekológie    cbev
  169 a    v    duchu  si
  168 zväzu  pracovníkov   školstva    a
  168 no   len   čo   sa
  167 nie   je   to   tak
  167 a    ja   som   mu
  166 nie   je   nič   iné
  166 a    ekológie    cbev  sav
  165 vedeckých    pracovníkov   sav   v
  165 som   si   spomenul    na
  165 som   sa   s    vami
  165 sa   v    tom   čase
  165 čo   by   sa   stalo
  164 že   by   to   bolo
  164 som   sa   k    nemu
  164 pre   vedu  a    techniku
  164 no   na   druhej strane
  164 a    len   čo   sa
  163 o    zemi  a    vesmíre
  163 a    vedy  úv   kss
  162 normálnej    a    patologickej  fyziológie
  162 najmä  pokiaľ ide   o
  162 materiálov   a    mechaniky    strojov
  162 ale   aj   tak   sa
  162 aj   v    tomto  prípade
  161 výstavby    a    techniky    ssr
  161 sa   v    posledných   rokoch
  160 za   zásluhy v    prírodných
  160 zásluhy v    prírodných   vedách
  160 a    od   tých  čias
  160 a    keď   sa   mu
  159 sav   ľudovíta    štúra  za
  159 národnej    a    demokratickej  revolúcie
  159 by   sme   sa   mali
  159 aj   ja   som   sa
  158 to   je   v    poriadku
  158 plánu  základného   výskumu na
  158 na   druhej strane však
  158 a    už   sa   aj
  158 a    my   sme   sa
  157 to   nie   je   len
  157 plaketu sav   ľudovíta    štúra
  157 filozofie    a    sociológie   sav
  156 sa   v    poslednom    čase
  156 ako   to   už   býva
  155 starostlivosti a    ochrany prírody
  155 a    mechaniky    strojov sav
  154 v    pravom slova  zmysle
  154 sa   k    nemu  a
  154 po   prvý  raz   sa
  153 z    boka  na   bok
  153 v    tej   istej  chvíli
  153 predsedníctva  slovenskej   akadémie    vied
  153 pamiatkovej   starostlivosti a    ochrany
  153 experimentálnej fytopatológie  a    entomológie
  153 čo   ty   na   to
  152 ksč   a    zjazdu kss
  151 že   by   som   bol
  151 slovenskej   akadémie    vied  a
  150 že   sa   v    ňom
  150 zjazdu ksč   a    zjazdu
  150 vedúcemu    vedeckému    pracovníkovi  ústavu
  150 pracovníkov   sav   v    smoleniciach
  150 a    sadol  si   na
  150 a    čo   sa   týka
  149 že   je   to   tak
  149 prezídia    najvyššieho   sovietu zssr
  148 či   to   nie   je
  147 ústavu štátu  a    práva
  147 práve  v    tej   chvíli
  147 na   druhej strane je
  146 na   druhý  deň   po
  146 a    to   nie   je
  145 úloh  štátneho    plánu  základného
  145 je   to   v    poriadku
  144 straníckych   a    štátnych    orgánov
  143 mali  by   sme   sa
  142 s    osobitným    zreteľom    na
  142 sa   v    tej   chvíli
  141 som   sa   na   to
  141 fyziológie   hospodárskych  zvierat sav
  141 fakulte uk   v    bratislave
  140 pokiaľ ide   o    mňa
  140 na   tvári  sa   mu
  140 našej  vlasti sovietskou   armádou
  139 v    ten   deň   sa
  139 na   druhý  deň   som
  139 čo   vy   na   to
  138 že   sa   s    ňou
  138 že   je   to   len
  138 slovenskej   akadémie    vied  sa
  138 politického   byra  úv   kssz
  137 v    tejto  súvislosti   sa
  137 ústav  experimentálnej biológie    a
  137 to   ešte  nie   je
  137 pre   cestovný    ruch  ssr
  137 a    vrátil sa   do
  137 armin  von   der   heide
  137 a    bol   by   som
  136 to   predsa nie   je
  136 mi   zišlo  na   um
  136 a    pustil sa   do
  136 a    o    chvíľu sa
  135 stodolu za   zásluhy v
  135 díval  som   sa   na
  135 dionýza štúra  za   zásluhy
  135 a    díval  sa   na
  134 že   sa   v    nej
  134 za   člena  korešpondenta  sav
  134 v    očiach sa   mu
  134 vedúci oddelenia    školstva    a
  134 a    zahľadel    sa   na
  134 a    to   najmä  v
  133 vedecké kolégium    sav   pre
  133 pred  druhou svetovou    vojnou
  132 som   sa   s    nimi
  132 len   čo   je   pravda
  132 jeden  z    nich  sa
  132 a    zdalo  sa   mi
  132 a    už   vôbec  nie
  131 domove vedeckých    pracovníkov   sav
  131 času  na   čas   sa
  131 centra fyziologických vied  sav
  131 biológie    a    ekológie    sav
  130 výročia slovenského   národného    povstania
  130 v    druhej svetovej    vojne
  128 v    tomto  zmysle je
  128 v    bratislave   a    v
  127 v    tom   čase  som
  127 som   sa   k    nej
  127 potom  sa   obrátil k
  127 akadémie    vied  zssr  a
  127 aj   ja   by   som
  126 som   sa   stretol s
  126 po   celý  ten   čas
  126 mohli  by   ste   mi
  126 ako   to   bolo  v
  125 výboru odborového   zväzu  pracovníkov
  125 v    tom   čase  už
  125 to   nie   je   nič
  125 ruka  v    ruke  s
  125 predseda    vedeckého    kolégia sav
  125 cestovného   ruchu  na   slovensku
  125 ako   som   už   povedal
  124 veď   to   nie   je
  124 sav   dionýza štúra  za
  124 čím   ďalej  tým   viac
  124 a    spolu  s    ním
  123 že   je   to   pravda
  123 valného zhromaždenia  členov sav
  123 sa   na   všetky strany
  123 prírodných   a    technických   vied
  123 a    v    tom   istom
  122 že   by   som   mal
  122 som   sa   vrátil do
  122 práve  v    tom   čase
  122 čestnú plaketu sav   ľudovíta
  122 a    zdalo  sa   mu
  122 ako   je   to   v
  121 ústav  stavebníctva  a    architektúry
  121 štátnej ceny  klementa    gottwalda
  121 slovenskej   akadémie    vied  na
  121 sa   na   prvý  pohľad
  121 oslobodenia   československa sovietskou   armádou
  121 by   sme   sa   mohli
  121 a    potom  som   sa
  121 ako   sa   patrí  na
  121 ako   by   aj   nie
  120 že   by   som   si
  120 to   nie   je   také
  120 sav   za   zásluhy v
  120 na   filozofickej  fakulte uk
  120 čo   sa   vlastne stalo
  120 a    spýtal sa   ho
  120 a    ja   som   ho
  119 mohli  by   sme   sa
  119 ho   zvolili za   člena
  119 a    k    tomu  ešte
  119 a    čo   sa   stalo
  118 jedno  a    to   isté
  118 čo   sa   ti   stalo
  118 a    ja   som   bol
  117 už   je   to   tu
  117 slovenského   národného    povstania    a
  117 sa   nič   nebolo stalo
  117 sadol  som   si   na
  117 prečo  by   som   sa
  117 na   základe úspešnej    obhajoby
  117 na   rozdiel od   iných
  117 budovania    rozvinutej   socialistickej spoločnosti
  117 a    v    tom   je
  117 aurela stodolu za   zásluhy
  117 ako   sa   to   robí
  117 a    hneď  sa   aj
  116 slovenského   výboru odborového   zväzu
  116 sa   na   druhý  deň
  116 je   v    súlade s
  116 je   to   jedna  z
  116 je   to   jeden  z
  116 hydrológie   a    hydrauliky   sav
  115 výročia oslobodenia   našej  vlasti
  115 v    banskej bystrici    a
  115 poľnohospodárstva    a    výživy ssr
  115 mal   by   som   sa
  115 lesného a    vodného hospodárstva
  115 a    tak   sa   stalo
  115 a    s    ním   aj
  114 predsedníctvo  slovenskej   akadémie    vied
  114 komunistickej  strany sovietskeho   zväzu
  114 člen  predsedníctva  úv   ksč
  114 a    v    neposlednom   rade
  114 a    to   aj   v
  114 ako   jeden  z    prvých
  113 z    ruky  do   ruky
  113 o    súčasnom    stave  a
  113 nie   je   to   také
  113 nie   je   to   nič
  113 člen  predsedníctva  a    tajomník
  112 že   by   sme   mali
  112 sa   mu   to   podarilo
  112 na   prvý  pohľad sa
  112 fakulty univerzity   komenského   v
  112 a    v    súvislosti   s
  111 zišlo  mi   na   um
  111 v    slovenskej   socialistickej republike
  111 vedy  a    techniky    v
  111 valné  zhromaždenie  členov sav
  111 plaketu sav   dionýza štúra
  111 o    štáte  a    práve
  111 oslobodenia   našej  vlasti sovietskou
  111 mu   prišlo na   um
  111 je   to   pre   mňa
  111 čo   sa   deje  v
  111 a    z    celej  sily
  110 to   vôbec  nie   je
  110 s    rukami vo   vreckách
  110 som   sa   o    tom
  110 sav   v    spolupráci   s
  110 od   začiatku    do   konca
  110 nie   je   to   ani
  110 nič   si   z    toho
  110 na   vedomie informáciu   o
  110 keď   sa   s    ním
  110 generálny    tajomník    úv   ksč
  110 a    nie   a    nie
  110 aj   keď   je   to
  110 a    do   istej  miery
  109 v    tejto  súvislosti   treba
  109 vedúci oddelenia    predsedníctva  sav
  109 som   sa   dostal do
  109 ešte  v    ten   istý
  109 a    po   prvý  raz
  109 ani   čo   by   bol
  109 a    keď   sa   už
  109 a    jeden  z    nich
  108 že   je   všetko v
  108 v    tomto  prípade sa
  108 vrátil som   sa   do
  108 pod   vedením komunistickej  strany
  108 komunistických a    robotníckych  strán
  108 keď   som   sa   s
  108 čo   by   sa   dalo
  107 že   sa   mi   to
  107 zasadnutie   predsedníctva  sav   sa
  107 tak   sa   aj   stalo
  107 sav   pre   vedy  o
  107 čestnú plaketu sav   za
  107 českého a    slovenského   národa
  107 by   sme   mohli  nazvať
  107 bol   by   som   sa
  106 to   nie   je   všetko
  106 predsedníctva  sav   sa   konalo
  106 najmä  v    súvislosti   s
  106 máme  do   činenia s
  106 bol   v    tom   čase
  106 aby   som   sa   s
  105 že   sa   mu   to
  105 základného   a    aplikovaného  výskumu
  105 ústavu experimentálnej onkológie    sav
  105 ujváry úrad  predsedníctva  sav
  105 spojenie    vedy  s    praxou
  105 sav   aurela stodolu za
  105 rád   by   som   si
  105 o    živej  prírode a
  105 nie   som   si   istý
  105 nie   je   to   len
  105 čo   sa   s    ňou
  105 čestnú zlatú  plaketu sav
  105 bez   ladu  a    skladu
  105 a    v    duchu  sa
  105 alexander    ujváry úrad  predsedníctva
  105 ako   by   som   sa
  104 plánu  rozvoja vedy  a
  104 obrátil sa   ku   mne
  104 nie   že   by   som
  104 na   milosť a    nemilosť
  104 až   do   konca  života
  103 že   by   sa   mu
  103 zo   života zväzu  turistiky
  103 základe úspešnej    obhajoby    doktorskej
  103 to   však  nie   je
  103 prírode a    chemických   vied
  103 nie   je   to   však
  103 je   nič   iné   ako
  103 centra chemického   výskumu sav
  103 ani   to   nie   je
  103 aby   sa   s    ním
  102 živej  prírode a    chemických
  102 vied  o    živej  prírode
  102 v    čechách a    na
  102 technický    a    investičný   rozvoj
  102 tak   je   to   aj
  102 keď   si   na   to
  102 ja   som   si   myslel
  102 fakulty uk   v    bratislave
  102 čsav  za   zásluhy o
  102 čo   sa   v    ňom
  102 ako   sa   to   všetko
  101 že   som   sa   s
  101 zásluhy o    vedu  a
  101 výboru pre   cestovný    ruch
  101 som   sa   o    to
  101 pokiaľ ide   o    to
  101 novom  meste  nad   váhom
  101 len   čo   som   sa
  101 hlavného    mesta  ssr   bratislavy
  101 ale   v    tej   chvíli
  101 ako   by   som   to
  101 akadémie    vied  zssr  akademik
  100 že   sa   v    nich
  100 zvyšovanie   kvalifikácie  vedeckých    pracovníkov
  100 v    každom prípade je
  100 o    dva   roky  neskôr
  100 a    potom  sa   už
  100 anorganickej  chémie cchv  sav
  100 akoby  sa   nič   nebolo
   99 že   je   to   jeho
   99 zväzu  turistiky    na   slovensku
   99 za   zásluhy o    vedu
   99 v    oblasti základného   výskumu
   99 vládneho    výboru pre   cestovný
   99 v    boji  proti  fašizmu
   99 ústavu sav   v    košiciach
   99 to   nič   nie   je
   99 školy  technickej   v    bratislave
   99 predsedníctva  a    tajomník    úv
   99 odovzdal    člen  predsedníctva  sav
   99 druhej svetovej    vojny  a
   99 až   na   druhý  deň
   99 ani   chýru  ani   slychu
   98 že   by   sa   bol
   98 ústredného   výboru komunistickej  strany
   98 prvý  tajomník    úv   kss
   98 do   istej  miery  aj
   98 dejín  európskych   socialistických krajín
   98 by   som   sa   mohol
   98 ani   len   na   um
   98 akademik    vladimír    hajko  odovzdal
   97 o    vedu  a    ľudstvo
   97 o    priestore    a    čase
   97 odpoveď na   túto  otázku
   97 nie   je   o    nič
   97 mládeže a    telesnej    výchovy
   97 ak   je   to   tak
   96 zasadnutí    úv   ksč   a
   96 veľká  októbrová    socialistická  revolúcia
   96 štátnych    programov    základného   výskumu
   96 slovenského   národného    múzea  v
   96 sa   zo   všetkých    síl
   96 pokroku členských    krajín rvhp
   96 plaketu sav   aurela stodolu
   96 mne   je   to   jedno
   96 čo   sa   stalo  v
   96 čestnú plaketu sav   dionýza
   96 by   som   sa   na
   96 a    keď   sme   sa
   95 tak   to   bolo  aj
   95 sme   sa   o    tom
   95 pre   mňa   za   mňa
   95 nemá  nič   spoločné    s
   95 na   druhej strane ulice
   95 mi   prišlo na   um
   95 meracej techniky    cefv  sav
   95 by   sa   dalo  povedať
   95 archeologického ústavu sav   v
   95 ani   na   um   nezišlo
   95 a    meracej techniky    cefv
   95 aby   som   sa   mohol
   94 že   v    tomto  prípade
   94 že   tu   ide   o
   94 z    tohto  hľadiska    je
   94 v    tomto  zmysle sa
   94 prezident    av   zssr  akademik
   94 pozdravný    list  predsedníctva  sav
   94 plánu  základného   výskumu v
   94 keď   sa   k    nemu
   94 cestovného   ruchu  a    turistiky
   94 a    zvyšovanie   kvalifikácie  vedeckých
   94 a    za   ten   čas
   94 a    v    poslednom    čase
   94 ako   to   bolo  s
   93 života zväzu  turistiky    na
   93 v    tejto  oblasti sa
   93 tak   sa   mi   zdá
   93 sa   z    času  na
   93 sav   pre   vedeckú výchovu
   93 rokmi  sa   narodil v
   93 prvý  zástupca    podpredsedu   sav
   93 po   februárovej   buržoáznodemokratickej revolúcii
   93 podpredsedu   sav   pre   riadenie
   93 mal   by   si   sa
   93 by   to   mohol  byť
   93 a    tak   sa   v
   93 aj   v    tejto  oblasti
   92 za   zásluhy o    spojenie
   92 zástupca    podpredsedu   sav   pre
   92 zásluhy o    spojenie    vedy
   92 v    prvej  svetovej    vojne
   92 ústav  merania a    meracej
   92 sa   na   ňu   a
   92 sa   ho   na   to
   92 pripomienok   členov predsedníctva  sav
   92 o    spojenie    vedy  s
   92 na   všetky strany a
   92 mu   zišlo  na   um
   92 členských    krajín rvhp  do
   92 a    vrátil sa   k
   92 a    pobral sa   do
   92 a    keď   sa   to
   91 za   prvej  svetovej    vojny
   91 ústavu materiálov   a    mechaniky
   91 ústavu hydrológie   a    hydrauliky
   91 stále  viac  a    viac
   91 správy slovenskej   akadémie    vied
   91 som   sa   s    tým
   91 som   sa   s    tebou
   91 som   sa   aj   ja
   91 riadenie    pracovísk    spoločenských  vied
   91 rád   by   som   bol
   91 pre   riadenie    pracovísk    spoločenských
   91 od   svitu  do   mrku
   91 komisie predsedníctva  sav   pre
   91 člen  predsedníctva  sav   a
   91 a    ja   som   mal
   90 zasadnutia   úv   ksč   a
   90 v    údolí  čiernej rieky
   90 v    ktorom by   sa
   90 no   nie   je   to
   90 je   to   aj   s
   90 ide   len   o    to
   90 čo   si   o    ňom
   90 čo   na   to   poviete
   90 by   to   malo  byť
   90 a    čo   ja   viem
   89 zväzu  turistiky    súv   čsztv
   89 výchovu a    zvyšovanie   kvalifikácie
   89 v    tomto  roku  sa
   89 v    očiach sa   jej
   89 už   na   druhý  deň
   89 ústavu sav   v    nitre
   89 to   je   jedna  z
   89 s    ktorým som   sa
   89 povedal si   v    duchu
   89 podpredseda   sav   akademik    vojtech
   89 podobne je   to   aj
   89 nie   je   v    tom
   89 je   to   naozaj tak
   89 ja   som   si   to
   89 hospodárskeho  a    sociálneho   rozvoja
   89 ešte  nie   je   všetko
   89 čo   na   tom   záleží
   89 čo   je   s    ním
   89 člen  predsedníctva  úv   kss
   89 a    v    dôsledku    toho
   89 ani   jeden  z    nás
   89 ani   čo   by   mu
   89 aj   ja   som   si
   88 vráťme sa   však  k
   88 v    prvej  polovici    19
   88 v    poslednom    období sa
   88 sa   z    ničoho nič
   88 sa   k    nej   a
   88 rad   červenej    zástavy práce
   88 prišlo mu   na   um
   88 predsedníctva  úv   ksč   a
   88 je   v    rozpore s
   88 je   to   aj   v
   88 dvere  sa   otvorili    a
   88 by   som   sa   chcel
   88 a    z    času  na
   88 a    potom  sme   sa
   88 a    keď   sa   jej
   87 že   by   sa   mal
   87 z    ničoho nič   sa
   87 za   člena  korešpondenta  čsav
   87 vzalo  na   vedomie informáciu
   87 vyznamenanie  za   zásluhy o
   87 vyznamenania  za   zásluhy o
   87 v    úzkej  spolupráci   s
   87 v    tomto  smere  je
   87 ústavu filozofie    a    sociológie
   87 sav   za   zásluhy o
   87 sav   striebornú   čestnú plaketu
   87 pre   vedeckú výchovu a
   87 po   prvý  raz   som
   87 no   aj   tak   sa
   87 na   akadémii    výtvarných   umení
   87 mohol  by   som   sa
   87 čo   sa   mu   stalo
   87 a    zdá   sa   mi
   87 a    s    nimi  aj
   86 že   sa   na   mňa
   86 v    tomto  smere  sa
   86 v    priestore    a    čase
   86 v    porovnaní    s    inými
   86 vedeckú výchovu a    zvyšovanie
   86 správu o    súčasnom    stave
   86 sav   pre   riadenie    oddelenia
   86 sa   to   mohlo  stať
   86 nie   je   to   pravda
   86 nie   je   to   iba
   86 fyzikálnych   a    technických   vied
   86 fakulte univerzity   komenského   v
   86 čo   sa   to   s
   86 bol   zvolený za   člena
   86 a    ty   si   sa
   86 a    tak   je   to
   86 a    rád   by   som
   86 a    dal   sa   do
   85 že   sa   to   stalo
   85 že   sa   k    nemu
   85 v    tom   okamihu sa
   85 vo   vydavateľstve  slovenský    spisovateľ
   85 v    novom  meste  nad
   85 v    každom prípade sa
   85 sa   v    tomto  období
   85 sa   s    ním   stalo
   85 prečo  by   som   mal
   85 ochrancov    prírody a    krajiny
   85 nemôže byť   ani   reči
   85 jednej a    tej   istej
   85 čo   je   v    ňom
   85 členov slovenskej   akadémie    vied
   85 bolo  na   ňom   vidieť
   85 a    telesnej    výchovy ssr
   85 ako   sme   už   povedali
   85 ako   sa   k    nemu
   85 ako   by   sa   to
   84 že   je   to   veľmi
   84 že   by   to   bola
   84 vysokej škole  technickej   v
   84 v    tomto  ročnom období
   84 v    salt  lake  city
   84 stranícke    a    štátne orgány
   84 s    ktorými som   sa
   84 sav   akademik    vojtech filkorn
   84 je   v    porovnaní    s
   84 je   to   predsa len
   84 druhej svetovej    vojne  sa
   84 bol   to   jeden  z
   84 a    zadíval sa   na
   84 ako   sme   už   spomenuli
   84 ak   mám   byť   úprimný
   84 a    každý  z    nich
   84 a    čo   je   to
   83 že   by   to   bol
   83 že   by   som   to
   83 zssr  pre   vedu  a
   83 ústavu experimentálnej fyziky sav
   83 ústav  experimentálnej fyziky sav
   83 sav   s    účinnosťou   od
   83 pre   vedeckotechnický    a    investičný
   83 predsedníctva  sav   pre   vedeckú
   83 plenárnych   zasadnutí    úv   ksč
   83 kolégia sav   pre   biologicko
   83 keď   sa   o    tom
   83 ešte  v    ten   večer
   83 čo   sa   robí  v
   83 cieľových    projektov    základného   výskumu
   83 by   som   si   to
   83 a    uložilo predsedovi   sav
   83 a    potom  už   len
   83 ani   čo   by   ju
   83 a    keď   som   si
   83 aj   tak   je   to
   82 že   na   druhý  deň
   82 že   je   to   naozaj
   82 vysokej škole  múzických    umení
   82 vyskočil    na   rovné  nohy
   82 vedeckotechnický    a    investičný   rozvoj
   82 svedčí o    tom   aj
   82 socializmu   v    našej  vlasti
   82 prečo  je   to   tak
   82 nie   je   také  jednoduché
   82 jeden  z    nich  bol
   82 jeden  a    ten   istý
   82 ja   by   som   to
   82 do   svojej izby  a
   82 čo   tým   chceš  povedať
   82 čo   sa   so   mnou
   82 a    že   je   to
   82 a    spýtal som   sa
   82 a    oči   sa   mu
   82 ale   keď   som   sa
   82 a    keď   sa   vrátil
   82 akademik    čsav  a    sav
   82 akadémie    vied  ukrajinskej   ssr
   81 zišlo  mu   na   um
   81 vied  o    zemi  a
   81 ústavu normálnej    a    patologickej
   81 od   hlavy  až   po
   81 nie   je   ničím  iným
   81 nedalo sa   nič   robiť
   81 čo   som   mal   robiť
   81 čo   sa   s    nimi
   81 a    pobral sa   k
   81 a    oprel  sa   o
   81 ale   aj   v    zahraničí
   81 ako   sa   len   dalo
   81 ako   o    tom   svedčí
   81 a    ja   som   to
   80 už   to   nie   je
   80 som   sa   vrátil z
   80 sa   na   celom  tele
   80 opýtal som   sa   ho
   80 obrátil som   sa   k
   80 na   vedomie a    uložilo
   80 lekárskej    fakulty univerzity   komenského
   80 jadrových    výskumov    v    dubne
   80 ja   by   som   si
   80 čo   si   myslíte o
   80 čo   by   som   si
   80 a    v    konečnom    dôsledku
   80 a    čo   by   si
   79 zlatú  čestnú plaketu čsav
   79 zjazde ksč   a    zjazde
   79 výbor  pre   cestovný    ruch
   79 v    tom   čase  bol
   79 všetko bude  v    poriadku
   79 vlády  čssr  a    úro
   79 vedeckých    pracovníkov   v    smoleniciach
   79 ústav  fyziológie   hospodárskych  zvierat
   79 sa   s    ním   v
   79 o    živote a    diele
   79 najradšej    by   som   sa
   79 na   druhý  deň   sme
   79 ksč   a    zjazde kss
   79 ho   akademik    vladimír    hajko
   79 čosi  nie   je   v
   79 a    patologickej  fyziológie   sav
   79 ani   čo   by   to
   79 a    až   potom  sa
   78 že   už   nie   je
   78 viedol ho   akademik    vladimír
   78 viceprezident  av   zssr  akademik
   78 vedeckých    spoločností   pri   sav
   78 v    duchu  som   si
   78 vážené súdružky    a    súdruhovia
   78 to   nie   je   tak
   78 spolupráce   akadémií    vied  socialistických
   78 som   po   prvý  raz
   78 sme   sa   dostali do
   78 skočil mu   do   reči
   78 predsedníctvo  sav   k    65
   78 keď   sa   mu   to
   78 filozofickej  fakulte uk   v
   78 čo   sa   to   robí
   78 a    tak   sa   aj
   78 a    tajomník    úv   kss
   78 ale   ja   som   si
   78 ako   oko   v    hlave
   78 a    keď   sa   ho
   77 v    tej   chvíli si
   77 videl  na   vlastné oči
   77 ústav  hydrológie   a    hydrauliky
   77 štátneho    výboru zssr  pre
   77 sme   sa   s    ním
   77 redakčná    rada  časopisu    správy
   77 rada  časopisu    správy sav
   77 práce  a    sociálnych   vecí
   77 mu   udelilo prezídium    čsav
   77 keď   sa   vrátil do
   77 keď   sa   k    nej
   77 čo   na   to   povieš
   77 čo   by   som   mal
   77 čestnú striebornú   plaketu sav
   77 by   to   mohlo  byť
   77 a    v    očiach sa
   77 a    ty   by   si
   77 a    to   už   ako
   77 ak   to   nie   je
   77 aby   sme   sa   mohli
   76 že   by   sa   v
   76 za   slovenského   národného    povstania
   76 veľkej októbrovej   socialistickej revolúcii
   76 vedy  a    techniky    a
   76 ústavu fyziológie   hospodárskych  zvierat
   76 telesnej    výchovy a    športu
   76 som   si   na   to
   76 som   sa   díval  na
   76 sa   s    ním   o
   76 ruský  a    anglický    súhrn
   76 predsedu    sav   akademika    vladimíra
   76 parku  kultúry a    oddychu
   76 od   ucha  k    uchu
   76 nové  mesto  nad   váhom
   76 na   rovné  nohy  a
   76 na   filozofickej  fakulte univerzity
   76 dni   a    tri   noci
   76 čo   je   vo   veci
   76 člena  korešpondenta  čsav  a
   76 a    to   aj   napriek
   76 a    od   tej   chvíle
   76 ani   na   um   neprišlo
   76 akademik    vladimír    hajko  a
   76 akadémie    lekárskych   vied  zssr
   75 z    pokolenia    na   pokolenie
   75 výročia veľkej októbrovej   socialistickej
   75 výnosom prezídia    najvyššieho   sovietu
   75 vedy  o    zemi  a
   75 treba  brať  do   úvahy
   75 tak   to   má   byť
   75 sa   mi   pred  očami
   75 sa   ku   mne   a
   75 rvhp  do   roku  2000
   75 na   vysokej škole  múzických
   75 fytopatológie  a    entomológie   sav
   75 by   som   vám   to
   75 by   sa   to   dalo
   75 a    v    súlade s
   75 a    to   bolo  všetko
   75 a    preto  som   sa
   75 ale   už   bolo  neskoro
   75 ale   aj   tak   som
   75 a    keď   sa   na
   74 že   sa   na   ňu
   74 že   by   som   ho
   74 v    tom   čase  v
   74 v    súvislosti   s    jeho
   74 vládny výbor  pre   cestovný
   74 v    ivanke pri   dunaji
   74 úlohy  štátneho    plánu  základného
   74 to   nie   je   ani
   74 titul  hrdina socialistickej práce
   74 so   súhlasom    na   vedomie
   74 som   si   v    duchu
   74 sa   vydal  na   cestu
   74 sav   akademika    vladimíra    hajku
   74 na   jednej strane sa
   74 člen  politického   byra  úv
   74 a    to   len   preto
   74 a    tak   ďalej  a
   74 a    spolu  s    nimi
   74 a    pozrel sa   na
   74 a    pobral som   sa
   74 a    ochrany prírody v
   74 ako   sa   veci  majú
   74 ako   sa   vám   páči
   74 aby   sa   s    ňou
   73 že   na   rozdiel od
   73 že   by   si   sa
   73 základného   výskumu v    oblasti
   73 v    oblasti vedy  a
   73 ústavu experimentálnej psychológie   sav
   73 tri   dni   a    tri
   73 štátu  čechov a    slovákov
   73 stretol som   sa   s
   73 slovenskej   akadémie    vied  ročník
   73 sa   otvorili    dvere  a
   73 sa   na   mňa   a
   73 rozvinutej   socialistickej spoločnosti   v
   73 jednou z    nich  je
   73 fyzikálny    ústav  cefv  sav
   73 februárovej   buržoáznodemokratickej revolúcii    1917
   73 elektrotechnický    ústav  cefv  sav
   73 dvadsiatych   a    tridsiatych   rokov
   73 čo   to   má   byť
   73 čechách a    na   morave
   73 by   sme   si   mohli
   73 by   sa   s    ním
   73 a    usiloval    som   sa
   73 a    rozhodol    som   sa
   73 ak   vezmeme do   úvahy
   72 že   sa   z    toho
   72 že   by   si   to
   72 že   by   sa   to
   72 zväzu  sovietskych   socialistických republík
   72 za   ten   čas   sa
   72 výstavby    rozvinutej   socialistickej spoločnosti
   72 výsledkov    v    spoločenskej  praxi
   72 výsledkov    vedy  a    techniky
   72 v    nemeckej    demokratickej  republike
   72 vedeckých    a    odborných    pracovníkov
   72 v    dôsledku    toho  sa
   72 ústav  experimentálnej fytopatológie  a
   72 to   po   prvý  raz
   72 spisy  v    piatich zväzkoch
   72 som   sa   zoznámil    s
   72 sa   v    ten   deň
   72 na   druhú  stranu a
   72 medzi  mužom  a    ženou
   72 leninizmu    pri   úv   kssz
   72 keď   sa   to   stalo
   72 je   v    tomto  prípade
   72 jej   udelilo predsedníctvo  sav
   72 európskych   socialistických krajín sav
   72 a    vrátil som   sa
   72 a    to   je   už
   72 a    okrem  toho  sa
   72 ani   čo   by   si
   71 zvolili za   člena  korešpondenta
   71 vybrané spisy  v    piatich
   71 v    ten   istý  večer
   71 v    druhej polovici    18
   71 ústavu merania a    meracej
   71 som   sa   vrátil k
   71 som   sa   pustil do
   71 sa   mu   pred  očami
   71 pre   riadenie    pracovísk    chemických
   71 pracovníkov   slovenskej   akadémie    vied
   71 o    niekoľko    dní   sa
   71 o    literatúre   a    umení
   71 múzických    umení  v    bratislave
   71 ktorú  jej   udelilo predsedníctvo
   71 krajín rvhp  do   roku
   71 druhej svetovej    vojny  sa
   71 čo   sa   bude  diať
   71 a    tak   sa   mi