Frekvencie tetragramov slov v korpuse r1955az1989-4.0

1. Top 1000

  1219 z    času  na   čas
  955 a    ja   som   sa
  947 že   to   nie   je
  760 zo   dňa   na   deň
  691 čo   je   to   za
  635 štátneho    plánu  základného   výskumu
  607 v    tej   chvíli sa
  583 som   sa   s    ním
  572 udelilo predsedníctvo  sav   k
  572 mu   udelilo predsedníctvo  sav
  558 ani   čo   by   sa
  540 to   nie   je   možné
  540 na   druhý  deň   ráno
  539 a    ja   som   si
  529 to   nie   je   pravda
  525 ktorú  mu   udelilo predsedníctvo
  486 prvý  raz   v    živote
  471 sav   akademik    vladimír    hajko
  465 predseda    sav   akademik    vladimír
  457 a    tak   som   sa
  456 že   by   som   sa
  444 a    pokiaľ ide   o
  444 a    na   druhej strane
  439 vo   dne   v    noci
  437 bez   ohľadu na   to
  436 a    v    tej   chvíli
  432 za   nič   na   svete
  427 v    ten   istý  deň
  407 na   druhý  deň   sa
  405 vedeckého    kolégia sav   pre
  379 v    tom   istom  roku
  376 je   všetko v    poriadku
  372 dalo  by   sa   povedať
  364 od   hlavy  po   päty
  362 z    roka  na   rok
  359 čo   sa   stalo  s
  357 po   prvý  raz   v
  354 ako   sa   to   stalo
  353 v    tom   istom  čase
  348 ani   jeden  z    nich
  344 som   sa   s    ňou
  342 a    keď   som   sa
  332 štúra  za   zásluhy v
  332 čo   to   má   znamenať
  329 a    ja   by   som
  327 od   rána  do   večera
  327 experimentálnej biológie    a    ekológie
  324 po   druhej svetovej    vojne
  324 ale   to   nie   je
  315 a    na   druhý  deň
  314 všetko je   v    poriadku
  314 pracovníkov   školstva    a    vedy
  312 nie   je   v    poriadku
  309 ešte  v    ten   deň
  308 z    nohy  na   nohu
  308 by   som   sa   s
  297 na   tom   istom  mieste
  293 veľkej októbrovej   socialistickej revolúcie
  292 úv   ksč   a    úv
  291 stavebníctva  a    architektúry  sav
  291 spýtal som   sa   ho
  290 rád   by   som   sa
  288 ksč   a    úv   kss
  286 čo   si   o    tom
  284 čo   sa   dá   robiť
  283 ako   je   to   možné
  280 pre   nič   za   nič
  280 nedá  sa   nič   robiť
  279 že   sa   s    ním
  278 keď   sa   to   tak
  277 ja   by   som   sa
  277 hneď  na   druhý  deň
  277 čo   sa   s    ním
  275 tak   sa   mi   vidí
  275 spomenul    som   si   na
  275 sa   to   tak   vezme
  272 čo   sú   to   za
  266 som   sa   na   ňu
  264 sa   po   prvý  raz
  264 čo   je   na   tom
  261 v    tom   čase  sa
  261 to   už   nie   je
  258 keď   som   sa   vrátil
  258 a    obrátil sa   k
  257 sav   vzalo  na   vedomie
  252 predsedníctvo  sav   vzalo  na
  250 čo   je   s    tebou
  249 a    tak   sme   sa
  247 akadémií    vied  socialistických krajín
  243 v    tej   istej  chvíli
  243 a    díval  sa   na
  242 a    nie   je   to
  238 v    tej   chvíli som
  238 a    to   je   všetko
  236 ale   ja   som   sa
  233 na   život  a    na
  232 rozvoja vedy  a    techniky
  231 a    ešte  k    tomu
  230 v    poslednom    čase  sa
  228 by   som   sa   bol
  227 ale   nie   je   to
  226 oddelenia    školstva    a    vedy
  226 a    sadol  si   na
  225 za   zásluhy v    spoločenských
  225 zásluhy v    spoločenských  vedách
  225 školstva    a    vedy  úv
  225 bol   by   som   rád
  224 by   som   sa   mal
  223 rád   by   som   vedel
  222 s    účinnosťou   od   1
  222 a    tak   som   si
  221 ako   je   to   s
  220 z    miesta na   miesto
  219 na   vedomie správu o
  218 život  a    na   smrť
  218 predsedníctvo  sav   k    60
  218 člen  korešpondent  čsav  a
  217 som   sa   k    nemu
  213 predsedníctva  sav   pre   riadenie
  213 a    ja   som   mu
  212 to   je   v    poriadku
  211 zlatú  čestnú plaketu sav
  209 v    súvislosti   s    tým
  209 striebornú   čestnú plaketu sav
  209 a    len   čo   sa
  207 čo   by   sa   stalo
  206 že   by   to   bolo
  206 po   prvej  svetovej    vojne
  206 korešpondent  čsav  a    sav
  206 a    v    duchu  si
  204 za   zásluhy o    výstavbu
  204 vzalo  na   vedomie správu
  203 že   by   sme   sa
  203 potom  sa   obrátil k
  202 ani   čo   by   ho
  200 či   to   nie   je
  199 ústavu stavebníctva  a    architektúry
  199 univerzity   komenského   v    bratislave
  199 čo   ty   na   to
  198 za   svetovej    imperialistickej    vojny
  198 so   slzami v    očiach
  197 sa   k    nemu  a
  197 po   októbrovej   socialistickej revolúcii
  197 nie   a    nie   sa
  195 som   sa   s    vami
  195 nie   je   to   tak
  195 ale   aj   tak   sa
  194 aj   ja   som   sa
  193 som   si   spomenul    na
  193 pre   deti  a    mládež
  193 na   tvári  sa   mu
  193 na   jednej strane a
  192 že   je   to   tak
  192 tak   sa   mi   zdá
  192 predsedníctvo  sav   k    50
  192 na   druhý  deň   po
  190 za   zásluhy o    rozvoj
  190 no   len   čo   sa
  190 a    od   tých  čias
  189 na   druhej strane sa
  189 mi   zišlo  na   um
  189 a    my   sme   sa
  188 že   by   som   bol
  188 stará  matka  júlia  thomková
  188 práve  v    tej   chvíli
  188 je   to   v    poriadku
  188 díval  som   sa   na
  188 a    keď   sa   mu
  186 ústavu technickej   kybernetiky   sav
  186 plaketu sav   za   zásluhy
  185 že   sa   s    ňou
  185 z    boka  na   bok
  185 sa   v    tej   chvíli
  185 od   tých  čias  sa
  185 ale   na   druhej strane
  184 že   sa   v    ňom
  184 v    domove vedeckých    pracovníkov
  184 nie   je   nič   iné
  184 merania a    meracej techniky
  183 chcel  by   som   sa
  182 že   je   to   len
  182 sav   pre   riadenie    pracovísk
  180 som   sa   na   to
  180 by   sme   sa   mali
  180 a    zdalo  sa   mu
  179 ústav  technickej   kybernetiky   sav
  178 a    čo   sa   týka
  177 v    pravom zmysle slova
  176 za   zásluhy v    biologických
  176 zásluhy v    biologických  vedách
  176 ústavu experimentálnej biológie    a
  175 prečo  by   som   sa
  174 v    slovenskej   akadémii    vied
  174 na   druhý  deň   som
  174 ľudovíta    štúra  za   zásluhy
  174 a    potom  som   sa
  173 v    očiach sa   mu
  173 to   nie   je   len
  173 doma  i    v    zahraničí
  173 ako   to   už   býva
  173 aj   ja   by   som
  172 za   zásluhy v    technických
  172 zásluhy v    technických   vedách
  171 v    spišskej    novej  vsi
  171 v    oblasti spoločenských  vied
  171 a    to   nie   je
  170 to   predsa nie   je
  170 a    zdalo  sa   mi
  169 zišlo  mi   na   um
  169 to   ešte  nie   je
  169 oddelenia    predsedníctva  sav   pre
  169 biológie    a    ekológie    cbev
  168 odborového   zväzu  pracovníkov   školstva
  168 jedno  a    to   isté
  168 a    zahľadel    sa   na
  168 a    pustil sa   do
  167 zväzu  pracovníkov   školstva    a
  167 slovenskej   vysokej školy  technickej
  166 štátu  a    práva  sav
  166 a    ekológie    cbev  sav
  165 vedeckých    pracovníkov   sav   v
  165 čo   vy   na   to
  165 a    už   sa   aj
  165 a    bol   by   som
  164 mohli  by   ste   mi
  164 a    ja   som   ho
  162 že   by   som   si
  162 o    zemi  a    vesmíre
  162 a    vedy  úv   kss
  161 to   nie   je   nič
  161 normálnej    a    patologickej  fyziológie
  161 materiálov   a    mechaniky    strojov
  161 a    vrátil sa   do
  160 že   je   to   pravda
  160 v    ten   deň   sa
  160 v    posledných   rokoch sa
  160 so   zbraňou v    ruke
  160 sadol  som   si   na
  160 pre   vedu  a    techniku
  160 mali  by   sme   sa
  159 výstavby    a    techniky    ssr
  159 sav   ľudovíta    štúra  za
  158 za   zásluhy v    prírodných
  158 zásluhy v    prírodných   vedách
  158 som   sa   s    nimi
  158 slovenskej   akadémie    vied  v
  158 no   na   druhej strane
  158 čo   sa   vlastne stalo
  158 a    spýtal sa   ho
  157 pokiaľ ide   o    mňa
  157 plánu  základného   výskumu na
  157 plaketu sav   ľudovíta    štúra
  157 len   čo   je   pravda
  157 by   sme   sa   mohli
  157 ale   v    tej   chvíli
  156 že   sa   v    nej
  156 a    už   vôbec  nie
  155 v    slovenskom   národnom    povstaní
  155 sa   v    tom   čase
  155 sa   nič   nebolo stalo
  155 po   celý  ten   čas
  155 filozofie    a    sociológie   sav
  155 a    mechaniky    strojov sav
  154 som   sa   k    nej
  153 z    ruky  do   ruky
  153 vysokej školy  technickej   v
  153 predsedníctva  slovenskej   akadémie    vied
  153 a    o    chvíľu sa
  152 že   by   som   mal
  152 experimentálnej fytopatológie  a    entomológie
  152 a    čo   sa   stalo
  150 vedúcemu    vedeckému    pracovníkovi  ústavu
  150 už   je   to   tu
  150 to   nie   je   také
  150 pracovníkov   sav   v    smoleniciach
  150 jeden  z    nich  sa
  149 sa   ho   na   to
  149 nie   je   to   také
  147 sa   na   všetky strany
  147 mal   by   som   sa
  146 veď   to   nie   je
  146 čo   sa   ti   stalo
  146 a    keď   sa   už
  145 v    porovnaní    s    rokom
  145 mohli  by   sme   sa
  145 ksč   a    zjazdu kss
  145 ako   sa   patrí  na
  144 úloh  štátneho    plánu  základného
  144 slovenskej   akadémie    vied  a
  144 nič   si   z    toho
  144 mu   prišlo na   um
  144 času  na   čas   sa
  144 a    to   nielen v
  143 zjazdu ksč   a    zjazdu
  143 nie   som   si   istý
  143 keď   si   na   to
  143 ako   som   už   povedal
  142 sa   na   druhý  deň
  142 či   už   ide   o
  142 a    z    celej  sily
  141 že   sa   mu   to
  141 fyziológie   hospodárskych  zvierat sav
  141 ako   by   som   sa
  140 som   sa   stretol s
  140 na   druhej strane je
  140 a    ja   som   bol
  140 a    čo   ja   viem
  139 ústavu štátu  a    práva
  139 s    osobitným    zreteľom    na
  139 prezídia    najvyššieho   sovietu zssr
  139 mu   zišlo  na   um
  139 ja   som   si   myslel
  139 a    k    tomu  ešte
  138 že   je   všetko v
  138 to   vôbec  nie   je
  138 práve  v    tom   čase
  138 opýtal som   sa   ho
  138 a    po   prvý  raz
  137 po   prvý  raz   sa
  137 armin  von   der   heide
  137 aj   v    tomto  prípade
  137 a    jeden  z    nich
  137 a    hneď  sa   aj
  137 a    čo   je   to
  136 keď   sa   s    ním
  136 čo   sa   deje  v
  135 že   sa   mi   to
  135 som   sa   s    tebou
  135 som   sa   o    tom
  135 dionýza štúra  za   zásluhy
  135 aby   sa   s    ním
  134 zišlo  mu   na   um
  134 vedúci oddelenia    školstva    a
  134 som   sa   vrátil do
  134 slovenskej   akadémie    vied  sa
  134 sa   v    poslednom    čase
  134 a    s    ním   aj
  134 ani   čo   by   bol
  133 v    tom   čase  som
  133 vedecké kolégium    sav   pre
  133 ústav  experimentálnej biológie    a
  133 stodolu za   zásluhy v
  133 nie   je   to   nič
  133 najmä  pokiaľ ide   o
  133 a    spolu  s    ním
  133 ako   to   bolo  v
  133 ako   sa   to   robí
  133 akoby  sa   nič   nebolo
  132 pre   mňa   za   mňa
  132 len   čo   som   sa
  132 čo   sa   s    ňou
  132 bol   by   som   sa
  131 za   člena  korešpondenta  sav
  131 politického   byra  úv   kssz
  131 od   začiatku    do   konca
  131 nie   že   by   som
  131 keď   som   sa   s
  131 je   to   naozaj tak
  131 domove vedeckých    pracovníkov   sav
  131 čím   ďalej  tým   viac
  131 centra fyziologických vied  sav
  131 a    pobral sa   k
  130 vrátil som   sa   do
  130 v    očiach sa   jej
  130 s    rukami vo   vreckách
  130 je   to   pre   mňa
  130 by   som   sa   na
  130 a    v    duchu  sa
  129 starostlivosti a    ochrany prírody
  129 pamiatkovej   starostlivosti a    ochrany
  129 národnej    a    demokratickej  revolúcie
  129 ak   je   to   tak
  128 tak   sa   aj   stalo
  128 sa   mu   to   podarilo
  128 obrátil sa   ku   mne
  128 na   druhej strane však
  128 mal   by   si   sa
  128 keď   sa   k    nemu
  128 a    v    tom   je
  128 a    tak   sa   stalo
  127 sa   na   prvý  pohľad
  127 rád   by   som   si
  127 povedal si   v    duchu
  127 ešte  v    ten   istý
  127 ako   by   som   to
  126 v    pravom slova  zmysle
  126 pred  prvou  svetovou    vojnou
  126 a    pobral sa   do
  126 a    keď   sme   sa
  126 aj   keď   je   to
  126 aby   som   sa   s
  125 v    tomto  zmysle je
  125 sa   v    posledných   rokoch
  125 predseda    vedeckého    kolégia sav
  125 čo   sa   to   s
  125 biológie    a    ekológie    sav
  124 výboru odborového   zväzu  pracovníkov
  124 skočil mu   do   reči
  124 sav   dionýza štúra  za
  124 nič   sa   nedá  robiť
  124 je   to   jeden  z
  124 a    vrátil sa   k
  124 ako   sa   k    nemu
  124 a    keď   sa   to
  123 že   som   sa   s
  123 valného zhromaždenia  členov sav
  123 čo   by   sa   dalo
  123 a    nie   a    nie
  123 ako   by   aj   nie
  122 našej  vlasti sovietskou   armádou
  122 na   druhej strane ulice
  122 mne   je   to   jedno
  122 čestnú plaketu sav   ľudovíta
  121 to   nie   je   všetko
  121 som   sa   dostal do
  121 ani   čo   by   mu
  121 akadémie    vied  zssr  a
  121 aj   ja   som   si
  120 ústav  stavebníctva  a    architektúry
  120 to   nič   nie   je
  120 straníckych   a    štátnych    orgánov
  120 sav   za   zásluhy v
  120 sa   na   ňu   a
  120 ja   by   som   si
  120 čo   to   má   byť
  120 ani   na   um   nezišlo
  119 že   by   sme   mali
  119 v    tom   čase  už
  119 na   milosť a    nemilosť
  119 dvere  sa   otvorili    a
  119 by   to   mohol  byť
  119 ako   sa   to   všetko
  118 slovenskej   akadémie    vied  na
  118 prírodných   a    technických   vied
  118 oslobodenia   československa sovietskou   armádou
  118 čo   na   to   poviete
  118 ako   je   to   v
  117 rád   by   som   bol
  117 na   základe úspešnej    obhajoby
  117 mi   prišlo na   um
  117 by   som   sa   mohol
  117 aurela stodolu za   zásluhy
  116 že   je   to   jeho
  116 že   by   sa   bol
  116 zo   života zväzu  turistiky
  116 z    ničoho nič   sa
  116 som   sa   o    to
  116 s    ktorým som   sa
  116 sa   z    ničoho nič
  116 sa   z    času  na
  116 prišlo mu   na   um
  116 ide   len   o    to
  116 hydrológie   a    hydrauliky   sav
  116 cestovného   ruchu  na   slovensku
  116 až   na   druhý  deň
  116 a    zdá   sa   mi
  116 a    potom  sme   sa
  115 všetko bude  v    poriadku
  115 slovenského   výboru odborového   zväzu
  115 prečo  by   som   mal
  115 čo   sa   stalo  v
  115 a    to   najmä  v
  115 ani   to   nie   je
  115 ani   jeden  z    nás
  114 že   by   sa   mu
  114 v    tomto  období sa
  113 zväzu  turistiky    na   slovensku
  113 v    tejto  súvislosti   sa
  113 predsedníctvo  slovenskej   akadémie    vied
  113 ja   by   som   to
  113 čo   som   mal   robiť
  113 čo   sa   v    ňom
  113 čo   na   tom   záleží
  113 ako   sa   len   dalo
  113 aby   som   sa   mohol
  112 že   sa   to   stalo
  112 o    súčasnom    stave  a
  112 na   prvý  pohľad sa
  112 mohol  by   som   sa
  112 bol   v    tom   čase
  112 ani   len   na   um
  112 a    ja   som   mal
  112 a    do   istej  miery
  111 v    každom prípade je
  111 valné  zhromaždenie  členov sav
  111 som   sa   s    tým
  111 sa   zo   všetkých    síl
  111 plaketu sav   dionýza štúra
  111 je   nič   iné   ako
  111 by   to   malo  byť
  111 by   sa   dalo  povedať
  111 a    z    času  na
  111 a    ty   si   sa
  111 a    to   len   preto
  111 a    oprel  sa   o
  111 ani   chýru  ani   slychu
  110 výročia oslobodenia   našej  vlasti
  110 v    tom   istom  okamihu
  110 som   sa   v    duchu
  110 sav   v    spolupráci   s
  110 máme  do   činenia s
  110 ja   som   si   to
  109 tak   je   to   aj
  109 sa   mi   pred  očami
  109 sa   k    nej   a
  109 ruka  v    ruke  s
  109 pre   cestovný    ruch  ssr
  109 o    štáte  a    práve
  109 nie   je   to   ani
  109 na   všetky strany a
  109 je   to   predsa len
  109 čo   na   to   povieš
  109 a    zadíval sa   na
  109 a    potom  sa   už
  108 v    tomto  prípade sa
  108 v    tej   chvíli si
  108 vedúci oddelenia    predsedníctva  sav
  108 sa   na   celom  tele
  108 sa   ku   mne   a
  108 je   v    súlade s
  108 do   svojej izby  a
  108 čo   by   som   si
  108 a    v    tom   istom
  108 a    ty   by   si
  107 že   je   to   naozaj
  107 zasadnutie   predsedníctva  sav   sa
  107 vyskočil    na   rovné  nohy
  107 vedy  a    techniky    v
  107 som   sa   aj   ja
  107 sav   pre   vedy  o
  107 sa   s    ním   stalo
  107 sa   mu   pred  očami
  107 pokiaľ ide   o    to
  107 od   svitu  do   mrku
  107 nedalo sa   nič   robiť
  107 najradšej    by   som   sa
  107 čo   tým   chceš  povedať
  107 čo   sa   robí  v
  107 čestnú plaketu sav   za
  107 by   som   vám   to
  107 by   sme   mohli  nazvať
  107 ale   aj   tak   som
  107 ako   by   som   mohol
  106 predsedníctva  sav   sa   konalo
  106 pomyslel    som   si   a
  106 nemôže byť   ani   reči
  106 nemá  nič   spoločné    s
  106 na   vedomie informáciu   o
  106 by   som   si   to
  106 ani   na   um   neprišlo
  106 ani   čo   by   si
  106 aj   tak   je   to
  106 a    čo   by   si
  105 života zväzu  turistiky    na
  105 že   sa   na   mňa
  105 ujváry úrad  predsedníctva  sav
  105 sav   aurela stodolu za
  105 sa   to   mohlo  stať
  105 no   aj   tak   sa
  105 čo   sa   so   mnou
  105 čo   sa   mu   stalo
  105 čestnú zlatú  plaketu sav
  105 bez   ladu  a    skladu
  105 a    v    očiach sa
  105 alexander    ujváry úrad  predsedníctva
  105 a    dal   sa   do
  104 že   by   som   to
  104 videl  na   vlastné oči
  104 už   na   druhý  deň
  104 ústavu experimentálnej onkológie    sav
  104 tak   je   to   teda
  104 spojenie    vedy  s    praxou
  104 som   si   na   to
  104 som   sa   na   neho
  104 plánu  rozvoja vedy  a
  104 o    živej  prírode a
  104 nie   je   to   len
  104 ešte  nie   je   všetko
  104 čosi  nie   je   v
  104 čo   je   s    ním
  104 budovania    rozvinutej   socialistickej spoločnosti
  104 a    za   ten   čas
  104 a    keď   som   si
  103 základného   a    aplikovaného  výskumu
  103 základe úspešnej    obhajoby    doktorskej
  103 nie   je   o    nič
  103 je   to   jedna  z
  103 jeden  z    nich  bol
  103 čo   si   o    ňom
  103 a    v    súvislosti   s
  103 a    tak   je   to
  102 že   na   druhý  deň
  102 výročia slovenského   národného    povstania
  102 vied  o    živej  prírode
  102 sme   sa   o    tom
  102 prírode a    chemických   vied
  102 centra chemického   výskumu sav
  102 a    že   je   to
  102 a    to   bolo  všetko
  102 a    sadla  si   na
  101 živej  prírode a    chemických
  101 že   sa   k    nemu
  101 že   by   sa   mal
  101 sa   na   ňu   díval
  101 pred  očami  sa   mu
  101 by   to   mohlo  byť
  101 a    oči   sa   mu
  101 ale   ja   som   si
  101 ak   sa   dobre  pamätám
  101 akadémie    vied  zssr  akademik
  100 že   tu   ide   o
  100 že   by   to   bol
  100 za   druhej svetovej    vojny
  100 nie   je   to   však
  100 je   to   aj   s
  100 jednej a    tej   istej
  100 ešte  v    ten   večer
  100 a    rád   by   som
  100 anorganickej  chémie cchv  sav
   99 zvyšovanie   kvalifikácie  vedeckých    pracovníkov
   99 ústavu sav   v    košiciach
   99 som   sa   díval  na
   99 odovzdal    člen  predsedníctva  sav
   99 čo   je   vo   veci
   99 a    to   už   ako
   99 ale   keď   som   sa
   99 ako   to   bolo  s
   99 a    ja   som   to
   98 že   je   to   veľmi
   98 že   by   som   ho
   98 v    tejto  súvislosti   treba
   98 v    oblasti základného   výskumu
   98 tak   to   bolo  aj
   98 som   sa   vrátil z
   98 slovenského   národného    povstania    a
   98 od   hlavy  až   po
   98 obrátil som   sa   k
   98 cestovného   ruchu  a    turistiky
   98 a    s    nimi  aj
   98 ale   rád   by   som
   98 akademik    vladimír    hajko  odovzdal
   97 že   sa   v    nich
   97 že   by   si   sa
   97 to   nie   je   tak
   97 meracej techniky    cefv  sav
   97 chytil ju   za   ruku
   97 do   istej  miery  aj
   97 čo   si   o    mne
   97 by   sa   s    ním
   97 a    to   aj   v
   97 a    okrem  toho  sa
   97 a    meracej techniky    cefv
   97 ale   ja   by   som
   97 a    ja   som   ju
   96 že   v    tomto  prípade
   96 zasadnutí    úv   ksč   a
   96 v    tomto  ročnom období
   96 technický    a    investičný   rozvoj
   96 štátnych    programov    základného   výskumu
   96 spýtal som   sa   jej
   96 sa   s    ním   o
   96 pre   mňa   je   to
   96 poľnohospodárstva    a    výživy ssr
   96 plaketu sav   aurela stodolu
   96 oslobodenia   našej  vlasti sovietskou
   96 odpoveď na   túto  otázku
   96 nikdy  v    živote som
   96 nie   je   to   pravda
   96 nič   na   svete  by
   96 mali  by   ste   sa
   96 dejín  európskych   socialistických krajín
   96 čestnú plaketu sav   dionýza
   96 by   som   ti   to
   96 bol   to   jeden  z
   96 a    potom  už   len
   95 sa   otvorili    dvere  a
   95 o    priestore    a    čase
   95 na   druhú  stranu a
   95 komunistickej  strany sovietskeho   zväzu
   95 keď   sa   to   stalo
   95 čo   sa   to   robí
   95 ale   už   bolo  neskoro
   95 ak   je   to   pravda
   95 a    keď   sa   vrátil
   94 že   by   to   bola
   94 zásluhy o    vedu  a
   94 ústav  merania a    meracej
   94 to   však  nie   je
   94 prezident    av   zssr  akademik
   94 pozdravný    list  predsedníctva  sav
   94 plánu  základného   výskumu v
   94 nie   je   v    tom
   94 na   mňa   ako   na
   94 čsav  za   zásluhy o
   94 čo   sa   s    nimi
   94 bolo  na   ňom   vidieť
   94 a    zvyšovanie   kvalifikácie  vedeckých
   94 a    usmial sa   na
   94 ale   zdá   sa   mi
   94 a    keď   sa   jej
   94 a    ja   som   jej
   93 že   už   nie   je
   93 že   sa   na   ňu
   93 už   to   nie   je
   93 sme   sa   s    ním
   93 sav   pre   vedeckú výchovu
   93 prvý  zástupca    podpredsedu   sav
   93 prečo  je   to   tak
   93 po   februárovej   buržoáznodemokratickej revolúcii
   93 podpredsedu   sav   pre   riadenie
   93 nie   je   také  jednoduché
   93 na   rovné  nohy  a
   93 fakulty univerzity   komenského   v
   93 a    tak   sa   mi
   93 a    spýtal som   sa
   93 a    sadol  si   k
   92 za   zásluhy o    vedu
   92 za   zásluhy o    spojenie
   92 zástupca    podpredsedu   sav   pre
   92 zásluhy o    spojenie    vedy
   92 v    ktorom by   sa
   92 sme   sa   dostali do
   92 pripomienok   členov predsedníctva  sav
   92 po   prvý  raz   som
   92 o    spojenie    vedy  s
   92 keď   sa   o    tom
   92 keď   sa   k    nej
   92 a    tak   sa   v
   92 a    tak   ďalej  a
   92 a    pozrel sa   na
   92 ani   čo   by   ju
   92 ako   by   sa   to
   92 ak   mám   byť   úprimný
   92 a    ako   sa   to
   91 že   by   sa   to
   91 zväzu  turistiky    súv   čsztv
   91 v    tom   prípade by
   91 ústavu hydrológie   a    hydrauliky
   91 to   nie   je   pre
   91 správy slovenskej   akadémie    vied
   91 som   si   v    duchu
   91 s    ktorými som   sa
   91 sa   to   so   mnou
   91 sa   na   mňa   a
   91 položil ruku  na   plece
   91 o    vedu  a    ľudstvo
   91 od   ucha  k    uchu
   91 komisie predsedníctva  sav   pre
   91 člen  predsedníctva  sav   a
   91 a    že   by   sa
   91 a    tak   sa   aj
   91 a    pobral som   sa
   91 ako   oko   v    hlave
   91 aby   sme   sa   mohli
   91 aby   sa   s    ňou
   90 zasadnutia   úv   ksč   a
   90 v    údolí  čiernej rieky
   90 vrátil som   sa   k
   90 ústavu materiálov   a    mechaniky
   90 to   zišlo  na   um
   90 riadenie    pracovísk    spoločenských  vied
   90 pre   riadenie    pracovísk    spoločenských
   90 pokroku členských    krajín rvhp
   90 no   nie   je   to
   90 keď   sa   vrátil do
   90 jeden  a    ten   istý
   90 ho   za   ruku  a
   90 dni   a    tri   noci
   90 člen  predsedníctva  úv   ksč
   90 a    v    poslednom    čase
   90 ale   je   to   tak
   90 ako   sa   veci  majú
   90 a    keď   sa   na
   89 za   celý  ten   čas
   89 výchovu a    zvyšovanie   kvalifikácie
   89 v    tom   okamihu sa
   89 v    ten   istý  večer
   89 v    bratislave   a    v
   89 štátnej ceny  klementa    gottwalda
   89 ste   sa   s    ním
   89 som   sa   vrátil k
   89 podpredseda   sav   akademik    vojtech
   89 na   to   isté  miesto
   89 bolo  všetko v    poriadku
   89 a    zapálil si   cigaretu
   89 ani   čo   by   som
   88 že   sa   z    toho
   88 že   sa   už   nikdy
   88 z    tohto  hľadiska    je
   88 v    duchu  som   si
   88 v    druhej polovici    19
   88 to   nie   je   ani
   88 tak   to   má   byť
   88 si   z    toho  nič
   88 nie   je   to   iba
   88 lesného a    vodného hospodárstva
   88 čo   je   v    ňom
   88 čo   by   som   sa
   88 a    to   už   prečo
   88 a    od   tej   chvíle
   88 a    keď   sa   ho
   87 že   je   to   iba
   87 tri   dni   a    tri
   87 stále  viac  a    viac
   87 sav   za   zásluhy o
   87 sav   striebornú   čestnú plaketu
   87 pri   pohľade na   ňu
   87 pre   vedeckú výchovu a
   87 nech  sa   vám   páči
   87 na   tvári  sa   jej
   87 na   druhý  deň   sme
   87 díval  sa   na   ňu
   87 čo   by   som   mal
   87 a    to   je   už
   87 a    sadol  som   si
   87 a    pozrel na   mňa
   87 ak   to   nie   je
   87 a    každý  z    nich
   87 aj   tak   by   som
   87 a    až   potom  sa
   86 že   to   nie   sú
   86 za   člena  korešpondenta  čsav
   86 vedeckú výchovu a    zvyšovanie
   86 školy  technickej   v    bratislave
   86 sav   pre   riadenie    oddelenia
   86 rad   červenej    zástavy práce
   86 po   týchto slovách sa
   86 na   rozdiel od   iných
   86 keď   sa   vrátil z
   86 ja   by   som   bol
   86 hneď  v    prvý  deň
   86 členských    krajín rvhp  do
   85 že   sa   na   to
   85 v    každom prípade sa
   85 v    druhej svetovej    vojne
   85 ústavu filozofie    a    sociológie
   85 správu o    súčasnom    stave
   85 sa   nedá  nič   robiť
   85 prišlo mi   na   um
   85 keď   sme   sa   už
   85 keď   sa   s    ňou
   85 keď   sa   mu   to
   85 čo   sa   mňa   týka
   85 člen  predsedníctva  a    tajomník
   85 členov slovenskej   akadémie    vied
   85 by   som   sa   chcel
   85 by   sme   si   mohli
   85 ani   čo   by   to
   85 ako   sa   to   mohlo
   85 aké   by   to   bolo
   84 vzalo  na   vedomie informáciu
   84 v    slovenskej   socialistickej republike
   84 som   sa   pustil do
   84 sa   v    ten   deň
   84 sav   akademik    vojtech filkorn
   84 prvý  tajomník    úv   kss
   84 plenárnych   zasadnutí    úv   ksč
   84 o    niekoľko    dní   sa
   84 nie   je   len   tak
   84 ho   zvolili za   člena
   84 fyzikálnych   a    technických   vied
   84 ale   veď   je   to
   84 aj   ja   som   bol
   83 zssr  pre   vedu  a
   83 v    salt  lake  city
   83 ústavu experimentálnej fyziky sav
   83 ústav  experimentálnej fyziky sav
   83 to   ani   nie   je
   83 tak   je   to   v
   83 sav   s    účinnosťou   od
   83 sa   s    ním   v
   83 predsedníctva  sav   pre   vedeckú
   83 pred  očami  sa   mi
   83 nie   je   ničím  iným
   83 najmä  v    súvislosti   s
   83 kolégia sav   pre   biologicko
   83 by   sa   to   dalo
   83 a    že   sa   mu
   83 a    uložilo predsedovi   sav
   83 archeologického ústavu sav   v
   83 ale   ja   som   to
   82 že   by   si   to
   82 som   po   prvý  raz
   82 sa   s    ním   a
   82 pod   vedením komunistickej  strany
   82 kto   by   si   to
   82 keď   som   bol   v
   82 čo   je   to   vlastne
   82 by   som   si   bol
   82 a    vrátil som   sa
   82 a    preto  som   sa
   82 a    obrátila    sa   k
   81 že   by   ste   sa
   81 že   by   sa   v
   81 v    priestore    a    čase
   81 vied  o    zemi  a
   81 ústavu normálnej    a    patologickej
   81 usmial sa   na   ňu
   81 som   sa   k    nim
   81 si   v    tej   chvíli
   81 pre   vedeckotechnický    a    investičný
   81 medzi  nebom  a    zemou
   81 fakulte uk   v    bratislave
   81 celé  dni   a    noci
   81 a    začal  som   sa
   81 a    rozhodol    som   sa
   81 ako   sme   už   spomenuli
   81 a    díva  sa   na
   81 a    dívala sa   na
   80 že   by   som   mohol
   80 z    pokolenia    na   pokolenie
   80 výboru pre   cestovný    ruch
   80 v    tejto  oblasti sa
   80 vedeckotechnický    a    investičný   rozvoj
   80 v    banskej bystrici    a
   80 tak   pre   nič   za
   80 stal  sa   z    neho
   80 som   si   bol   istý
   80 som   sa   ho   na
   80 sadol  si   za   stôl
   80 ruský  a    anglický    súhrn
   80 predsa nie   je   možné
   80 pozrel som   sa   na
   80 nech  je   ako   chce
   80 na   vedomie a    uložilo
   80 čo   je   s    vami
   80 cieľových    projektov    základného   výskumu
   80 a    v    dôsledku    toho
   80 a    usiloval    som   sa
   80 ako   som   si   myslel
   80 ako   sme   už   povedali
   80 a    dívali sa   na
   79 že   tu   nie   je
   79 všetko bolo  v    poriadku
   79 v    duchu  som   sa
   79 vážené súdružky    a    súdruhovia
   79 už   som   si   myslel
   79 ústav  fyziológie   hospodárskych  zvierat
   79 sa   ma   na   to
   79 pred  druhou svetovou    vojnou
   79 keď   som   sa   už
   79 keď   som   sa   dozvedel
   79 je   v    rozpore s
   79 chytil za   ruku  a
   79 ho   akademik    vladimír    hajko
   79 čo   tam   po   tom
   79 ako   jeden  z    prvých
   79 a    čo   by   som
   78 zlatú  čestnú plaketu čsav
   78 v    tomto  zmysle sa
   78 vo   veľkej studenej    doline
   78 viedol ho   akademik    vladimír
   78 viceprezident  av   zssr  akademik
   78 vedeckých    spoločností   pri   sav
   78 ústavu sav   v    nitre
   78 spolupráce   akadémií    vied  socialistických
   78 sa   pri   pohľade na
   78 sa   obrátil ku   mne
   78 predsedníctvo  sav   k    65
   78 pozreli na   seba  a
   78 o    čo   vlastne ide
   78 nie   je   to   celkom
   78 je   to   aj   v
   78 fakulty uk   v    bratislave
   78 a    patologickej  fyziológie   sav
   78 ale   na   tom   nezáleží
   78 ale   aj   tak   je
   78 ako   sa   k    nej
   78 akadémie    vied  ukrajinskej   ssr
   77 zo   všetkých    strán  a
   77 zapálil si   cigaretu    a
   77 vydanie vyšlo  v    náklade
   77 v    tejto  chvíli sa
   77 v    skutočnosti   je   to
   77 v    prvej  chvíli som
   77 ústav  hydrológie   a    hydrauliky
   77 to   tak   nie   je
   77 to   prišlo na   um
   77 som   sa   zoznámil    s
   77 sa   mu   do   očí
   77 ruku  na   plece  a
   77 redakčná    rada  časopisu    správy
   77 rada  časopisu    správy sav
   77 prečo  si   mi   to
   77 mu   udelilo prezídium    čsav
   77 keď   som   bol   malý
   77 čo   tým   chcete povedať
   77 čo   by   si   chcel
   77 čestnú striebornú   plaketu sav
   77 by   sa   mohlo  stať
   77 a    vydal  sa   na
   77 a    podarilo    sa   mu
   77 a    o    chvíľu už
   77 ale   na   druhý  deň
   77 ako   som   už   spomenul
   77 ako   sa   vám   páči
   77 aby   som   sa   na
   77 aby   sa   v    ňom
   76 že   to   všetko je
   76 zjazde ksč   a    zjazde