Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-10.0-public-sane

1. Top 1000

 126557 na   druhej strane
 113270 v    tomto  roku
 111320 v    súvislosti   s
 102013 že   je   to
 97671 nie   je   to
 97203 to   nie   je
 94262 v    porovnaní    s
 78176 na   rozdiel od
 73478 v    tom   čase
 67443 v    tomto  prípade
 64714 v    banskej bystrici
 63429 a    tak   sa
 61252 v    spolupráci   s
 61232 by   som   sa
 59612 a    ja   som
 59026 čo   sa   týka
 55800 v    súlade s
 54921 v    prvom  rade
 54831 že   by   sa
 52750 sa   s    ním
 49379 bez   ohľadu na
 49343 že   ide   o
 48818 v    druhom polčase
 46393 v    ktorom sa
 46029 v    týchto dňoch
 45228 na   druhý  deň
 44745 nie   je   možné
 44744 pokiaľ ide   o
 44571 v    minulom roku
 44340 a    to   je
 43754 po   prvý  raz
 43307 v    prvom  polčase
 42327 v    tejto  súvislosti
 41413 ak   by   sa
 39503 aj   napriek tomu
 39381 aby   sme   sa
 39213 keď   som   sa
 38826 čo   sa   stalo
 38551 a    potom  sa
 38434 informovala   o    tom
 38382 nie   je   v
 37857 podľa  jeho  slov
 37621 by   mal   byť
 37408 by   sme   sa
 37228 na   budúci rok
 36873 na   jednej strane
 36843 by   sa   mali
 36666 a    keď   sa
 36076 v    tejto  sezóne
 35685 aby   som   sa
 35674 ale   aj   v
 35438 na   prvý  pohľad
 35344 sa   na   to
 35211 by   sa   mal
 34309 v    tomto  smere
 34125 sa   k    nemu
 34102 spišská nová  ves
 33841 v    tej   chvíli
 33747 v    tejto  oblasti
 33365 v    posledných   rokoch
 33156 sa   na   ňu
 32926 že   by   som
 32908 v    roku  2008
 32840 v    poslednom    čase
 32786 je   to   tak
 32683 aj   keď   sa
 32578 by   mali  byť
 32347 by   mala  byť
 32071 by   som   si
 31688 už   nie   je
 31424 vo   vzťahu k
 31231 sa   s    ňou
 31211 v    ktorej sa
 31125 jeden  z    nich
 30958 v    každom prípade
 30782 som   sa   na
 30502 v    roku  2010
 30425 sa   v    ňom
 30418 v    roku  2006
 30196 v    roku  2009
 29980 však  nie   je
 29434 že   nie   je
 29291 v    new   yorku
 28640 ja   som   sa
 28477 že   sa   to
 28278 som   sa   s
 28183 je   to   len
 28181 v    roku  2007
 27865 do   konca  roka
 27724 sa   s    nimi
 27665 po   zmene  strán
 27632 že   som   sa
 27356 až   do   konca
 27164 ako   je   to
 27115 a    to   aj
 26729 v    rozhovore    pre
 26634 by   sa   mala
 26561 ako   sa   to
 26540 v    roku  2004
 26453 je   to   v
 26239 a    tak   som
 26135 sa   o    tom
 25852 sa   mi   to
 25708 sa   na   mňa
 25533 v    roku  2005
 25517 v    tejto  chvíli
 25459 v    konečnom    dôsledku
 25418 čo   je   to
 25290 pred  dvoma  rokmi
 25251 sa   k    nej
 25163 je   to   pre
 24773 v    roku  2002
 24741 by   sme   mali
 24683 aj   v    tomto
 24595 na   čele  s
 24476 v    ktorých sa
 24266 v    tomto  období
 24216 žiar  nad   hronom
 24118 ale   aj   na
 24112 z    nich  je
 24004 v    roku  2011
 23899 by   ste   sa
 23668 už   v    roku
 23648 vyplýva to   z
 23622 na   slovensku    sa
 23549 je   to   však
 23526 a    nie   je
 23503 vzhľadom    na   to
 23405 sa   v    nej
 23388 by   malo  byť
 23375 v    roku  2012
 23339 sa   v    roku
 23313 nie   je   len
 23239 z    nich  sa
 23196 čo   sa   deje
 23081 v    budúcom roku
 23035 je   pre   mňa
 23003 je   to   aj
 22925 a    to   v
 22919 v    roku  2003
 22910 o    tom   agentúra
 22891 na   slovensku    je
 22755 v    druhej polovici
 22656 v    súčasnosti   je
 22654 nie   je   ani
 22611 čo   je   v
 22601 sa   o    to
 22556 sa   s    tým
 22544 na   slovensku    a
 22491 v    ten   deň
 22430 ešte  nie   je
 22334 je   v    súčasnosti
 22259 že   sa   v
 22126 by   som   to
 22062 spišskej    novej  vsi
 22038 by   sa   malo
 21944 že   to   bude
 21740 na   celom  svete
 21672 v    spojených    štátoch
 21627 v    súlade so
 21612 a    je   to
 21599 že   by   sme
 21576 už   niekoľko    rokov
 21514 keď   sme   sa
 21255 v    tom   istom
 21143 je   to   veľmi
 21130 ale   je   to
 21123 informoval   o    tom
 21117 sa   k    nim
 21051 v    roku  2000
 21027 sa   uskutoční    v
 20926 je   v    tom
 20913 v    liptovskom   mikuláši
 20874 ohľadu na   to
 20838 ja   by   som
 20800 je   jedným z
 20780 rád   by   som
 20774 v    roku  2001
 20703 keď   sa   v
 20618 a    v    roku
 20568 že   sa   na
 20529 v    prvom  kole
 20515 sociálnych   vecí  a
 20502 druhej svetovej    vojny
 20294 ktoré  sa   v
 20174 v    súčasnosti   sa
 20168 na   ktorom sa
 20083 v    súvislosti   so
 19830 v    žiadnom prípade
 19825 ak   by   sme
 19774 v    rozpore s
 19757 v    znení  neskorších
 19576 vecí  a    rodiny
 19566 na   2    min
 19548 sa   v    tomto
 19466 ktorý  sa   v
 19422 v    závislosti   od
 19411 v    roku  1998
 19368 je   v    poriadku
 19352 v    roku  2013
 19309 sme   sa   na
 19270 že   by   to
 19248 pri   pohľade na
 19165 v    českej republike
 19120 že   sa   mu
 19100 chcel  by   som
 18984 na   oboch  stranách
 18975 pre   deti  a
 18940 znení  neskorších   predpisov
 18920 ján   pavol  ii
 18837 a    ako   sa
 18789 jána  pavla  ii
 18784 má   za   sebou
 18627 cyrila a    metoda
 18624 že   to   nie
 18619 aj   v    prípade
 18615 v    hlavnom meste
 18607 napriek tomu  sa
 18602 v    bratislave   a
 18574 som   si   to
 18554 so   sídlom v
 18510 na   majstrovstvách sveta
 18477 je   pre   nás
 18421 a    preto  sa
 18346 že   ak   sa
 18247 po   celom  svete
 18161 miest  a    obcí
 18049 s    láskou a
 17820 v    roku  1999
 17815 by   sa   to
 17769 je   podľa  neho
 17683 tak   je   to
 17623 to   pre   mňa
 17608 mali  by   sme
 17599 v    nových zámkoch
 17394 sa   u    nás
 17377 na   druhom mieste
 17375 aj   na   slovensku
 17320 som   sa   v
 17291 sa   nám   podarilo
 17269 nie   je   nič
 17216 by   to   bolo
 17180 sa   na   ňom
 17172 je   to   už
 17162 ale   aj   tak
 17135 ani   jeden  z
 17112 sa   dostal do
 17072 sa   mu   to
 16996 nie   je   na
 16928 a    to   sa
 16875 by   sme   mohli
 16863 že   sa   nám
 16794 sa   k    tomu
 16781 čo   by   sa
 16755 na   prvom  mieste
 16681 zatiaľ nie   je
 16653 keď   sa   na
 16642 sa   na   nich
 16635 v    centre mesta
 16602 by   sme   si
 16512 čo   sa   v
 16506 že   sa   mi
 16440 a    my   sme
 16383 ale   aj   o
 16331 z    celého sveta
 16301 v    najbližších   dňoch
 16237 sa   na   slovensku
 16228 sa   z    toho
 16199 len   čo   sa
 16197 tak   som   sa
 16159 v    roku  2014
 16144 z    celkového    počtu
 16099 aby   ste   sa
 16057 ako   by   sa
 16032 medzi  nimi  aj
 16010 v    boji  o
 16002 aj   keď   je
 15984 o    viac  ako
 15882 trest  odňatia slobody
 15876 ale   nie   je
 15868 ešte  v    roku
 15839 sme   sa   s
 15809 sa   nachádza    v
 15788 aby   sme   si
 15770 ja   som   si
 15758 s    ktorými sa
 15756 v    takom  prípade
 15739 na   slovensku    v
 15680 národnej    rady  sr
 15637 je   to   pravda
 15543 bolo  by   to
 15543 minister    zahraničných  vecí
 15479 0    0    0
 15454 sa   dostali do
 15443 sa   nám   to
 15391 v    poslednom    období
 15324 ktoré  sú   v
 15282 v    roku  1997
 15245 z    celého slovenska
 15226 ako   to   bolo
 15225 čo   nás   navždy
 15211 je   na   tom
 15208 že   sme   sa
 15181 v    niektorých   prípadoch
 15125 väčšina z    nich
 15070 láskou a    úctou
 15061 sa   v    nich
 15035 každý  z    nás
 15031 o    dva   roky
 14951 pri   tejto  príležitosti
 14945 a    to   nielen
 14937 do   európskej    únie
 14888 bol   by   som
 14862 zo   štátneho    rozpočtu
 14861 ale   ja   som
 14803 a    tak   si
 14774 a    tým   aj
 14770 sa   z    neho
 14746 o    to   viac
 14738 na   ktorých sa
 14731 a    čo   je
 14683 a    tak   sme
 14669 aby   som   si
 14653 by   sa   v
 14631 aj   u    nás
 14593 pred  štyrmi rokmi
 14549 sa   môže  stať
 14537 za   každú  cenu
 14501 na   tlačovej    konferencii
 14497 v    prvej  polovici
 14464 aby   sa   v
 14442 na   budúci týždeň
 14385 v    roku  1996
 14344 sa   to   stalo
 14340 a    spolu  s
 14315 nie   je   jasné
 14296 v    spolupráci   so
 14221 že   v    prípade
 14082 v    noci  na
 14074 mali  by   ste
 14071 v    jednom z
 14069 v    tom   prípade
 14042 a    že   sa
 14030 že   to   je
 14028 v    neposlednom   rade
 14020 prvý  raz   v
 14013 na   internetovej  stránke
 14005 ktoré  nie   sú
 13993 z    tohto  dôvodu
 13982 ako   aj   v
 13973 deti  a    mládež
 13964 ktorý  je   v
 13935 kysucké nové  mesto
 13913 som   sa   do
 13911 a    v    prípade
 13894 v    európskej    únii
 13805 že   v    tomto
 13757 aj   tento  rok
 13753 ak   by   som
 13753 môže  byť   aj
 13749 do   akej  miery
 13738 na   poslednú    chvíľu
 13733 v    druhom kole
 13718 a    ak   sa
 13718 je   jednou z
 13697 v    roku  1994
 13662 vo   veľkej británii
 13650 či   je   to
 13631 že   sa   s
 13615 00   h    v
 13606 ktorý  by   mal
 13605 až   do   roku
 13582 s    odvolaním    sa
 13579 je   to   možné
 13577 v    prípade potreby
 13566 z    11   m
 13562 odvolaním    sa   na
 13516 ale   to   je
 13463 premiér robert fico
 13461 by   ste   si
 13455 v    roku  1995
 13442 pre   agentúru    sita
 13442 že   by   si
 13432 som   si   na
 13401 sme   sa   v
 13336 už   viac  ako
 13300 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 13265 00   a    20
 13213 ktoré  by   sa
 13177 že   ak   by
 13156 v    čase  od
 13133 v    rámci  projektu
 13086 ak   ide   o
 13081 nič   nie   je
 13071 keď   som   si
 13061 ale   aj   pre
 13046 na   trhu  práce
 13038 nás   navždy opustil
 13026 na   ktorej sa
 13005 na   tomto  mieste
 12987 2    0    0
 12985 sme   sa   rozhodli
 12972 sa   v    tom
 12970 by   sa   dalo
 12943 a    okrem  toho
 12925 aj   o    tom
 12902 strednej    a    východnej
 12867 by   ste   mali
 12840 30   a    20
 12838 by   mohol  byť
 12835 tento  rok   sa
 12804 ak   je   to
 12776 s    ktorým sa
 12766 na   vysokej škole
 12753 že   sa   jej
 12738 v    roku  1993
 12726 na   tento  rok
 12722 1    0    0
 12657 a    už   sa
 12649 v    roku  1992
 12638 a    keď   som
 12631 to   bolo  v
 12625 sa   k    nám
 12621 sa   podľa  neho
 12619 sa   v    súčasnosti
 12618 a    možno  aj
 12609 nie   je   pre
 12605 je   v    tomto
 12603 si   na   to
 12575 aj   ja   som
 12547 v    strednej    európe
 12525 sa   v    tejto
 12521 1    0    1
 12518 spýtal som   sa
 12507 v    roku  2015
 12452 tour  de   france
 12416 v    posledných   dňoch
 12414 v    slovenskej   republike
 12412 sa   so   mnou
 12378 by   sme   chceli
 12376 z    času  na
 12373 času  na   čas
 12357 podobne ako   v
 12354 nie   je   pravda
 12327 sa   bude  konať
 12317 v    porovnaní    so
 12316 by   som   chcel
 12274 by   som   mal
 12264 00   a    19
 12259 sa   ku   mne
 12232 zdá   sa   mi
 12230 sa   aj   na
 12229 sa   v    sobotu
 12210 v    minulej sezóne
 12200 a    to   najmä
 12182 ako   sme   sa
 12145 pre   mňa   je
 12141 že   keď   sa
 12134 sa   mu   podarilo
 12130 sa   do   nej
 12130 v    spišskej    novej
 12126 a    čo   sa
 12112 je   viac  ako
 12084 aj   na   to
 12050 okrem  toho  sa
 12013 podľa  môjho  názoru
 12009 v    behu  na
 11987 keď   sa   to
 11975 hrubého domáceho    produktu
 11924 na   vlastné oči
 11898 všetko pre   to
 11874 z    banskej bystrice
 11861 ako   aj   na
 11854 ide   o    to
 11854 sa   im   to
 11812 v    druhej časti
 11808 v    boji  proti
 11805 až   v    roku
 11804 s    ohľadom na
 11803 aby   sa   na
 11798 o    rok   neskôr
 11788 všetko v    poriadku
 11762 pred  niekoľkými   rokmi
 11684 sme   sa   dozvedeli
 11674 by   sa   mohli
 11668 sa   na   nej
 11653 že   to   bol
 11626 je   na   programe
 11621 že   je   v
 11604 som   sa   k
 11599 sa   na   tom
 11569 v    priebehu    roka
 11549 ktorá  sa   v
 11543 v    domácom prostredí
 11535 to   môže  byť
 11527 a    teraz  sa
 11511 do   konca  tohto
 11510 na   ktoré  sa
 11505 v    roku  1990
 11494 v    jednej z
 11485 v    sobotu v
 11478 čo   je   o
 11464 a    teda  aj
 11463 by   som   bol
 11444 z    priameho    kopu
 11436 sa   im   podarilo
 11434 by   sa   na
 11412 a    to   na
 11408 do   istej  miery
 11401 tk   kbs   informoval
 11398 po   celý  čas
 11374 sa   už   v
 11372 čo   je   pre
 11346 v    roku  1991
 11334 v    považskej    bystrici
 11330 čo   si   o
 11328 v    tento  deň
 11325 a    stal  sa
 11317 vo   vysokých    tatrách
 11308 je   na   slovensku
 11306 to   aj   v
 11302 späť  na   obsah
 11301 ktorá  je   v
 11301 na   začiatok    informácie
 11298 sa   na   neho
 11208 by   sa   tak
 11206 som   o    tom
 11159 v    tejto  veci
 11157 pred  desiatimi    rokmi
 11150 jedným z    nich
 11150 každý  z    nich
 11139 ako   jeden  z
 11116 z    ktorých sa
 11106 že   sa   im
 11105 dňa   na   deň
 11079 ktoré  by   mali
 11077 o    postup na
 11074 v    roku  2016
 11072 som   si   istý
 11067 z    pridanej    hodnoty
 11058 a    k    tomu
 11057 a    v    tom
 11053 v    krátkom čase
 11053 zo   dňa   na
 11046 a    až   potom
 11031 my   sme   sa
 11025 by   sa   mohol
 11014 a    aj   keď
 11014 čo   by   ste
 11013 o    dve   minúty
 10990 je   to   o
 10986 2    1    0
 10959 že   si   to
 10894 v    ten   istý
 10861 už   je   to
 10847 ktorý  by   sa
 10844 aj   keď   to
 10840 stalo  sa   tak
 10837 ako   sa   na
 10830 sa   však  v
 10820 sme   si   pripomenuli
 10808 od   začiatku    roka
 10799 sa   z    nej
 10789 že   to   bolo
 10778 pre   ľudské práva
 10759 aj   v    iných
 10759 z    toho  dôvodu
 10734 v    prvom  zápase
 10732 že   na   slovensku
 10709 nie   sú   v
 10689 pred  piatimi rokmi
 10672 v    zmysle zákona
 10652 čo   nie   je
 10642 keď   som   bol
 10629 už   od   roku
 10626 že   som   si
 10607 ako   v    roku
 10600 som   na   to
 10599 myslel som   si
 10592 som   sa   ho
 10586 svedčí o    tom
 10574 spočíva v    tom
 10565 vôbec  nie   je
 10558 v    opačnom prípade
 10550 v    roku  1989
 10542 aby   sme   mohli
 10532 a    na   druhej
 10532 dá   sa   povedať
 10519 policajného   zboru  v
 10513 na   túto  tému
 10513 uvádza sa   v
 10502 sa   vrátil do
 10500 o    postup do
 10462 a    v    tomto
 10457 okrem  iného  aj
 10434 ktoré  by   mohli
 10422 v    dolnom kubíne
 10417 a    v    súčasnosti
 10404 nie   je   až
 10400 čo   by   som
 10385 viac  ako   v
 10384 to   je   všetko
 10368 to   pre   nás
 10361 minút  pred  koncom
 10359 v    tomto  čase
 10352 sa   z    nich
 10348 1    1    0
 10323 informovali   o    tom
 10306 v    prvom  polroku
 10297 som   sa   o
 10293 sa   aj   v
 10291 ako   sa   v
 10287 pápež  benedikt    xvi
 10271 tak   ako   v
 10266 súlade so   zákonom
 10265 vo   výške  1
 10240 sa   narodil v
 10235 spolu  s    ďalšími
 10230 vo   väčšine prípadov
 10209 v    blízkej budúcnosti
 10206 keď   sa   mu
 10195 sa   to   v
 10187 by   mohla  byť
 10177 ako   som   sa
 10173 ale   aj   z
 10168 podľa  našich informácií
 10164 som   sa   a
 10157 z    našej  strany
 10152 som   sa   rozhodol
 10128 na   druhú  stranu
 10124 mohli  by   sme
 10097 pod   vplyvom alkoholu
 10097 zdalo  sa   mi
 10094 v    mnohých prípadoch
 10076 ktorý  bol   v
 10076 o    čo   ide
 10074 už   v    minulosti
 10072 na   svoju  stranu
 10064 mestského    úradu  v
 10060 je   pre   nich
 10054 ide   len   o
 10038 pred  pár   dňami
 10037 pred  tromi  rokmi
 10033 tak   som   si
 10031 za   minulý rok
 10023 je   to   na
 10007 na   treťom mieste
  9999 v    reakcii na
  9999 že   sú   to
  9985 podľa  jej   slov
  9974 dva   a    pol
  9973 by   sa   mohlo
  9969 vranov nad   topľou
  9968 ak   by   ste
  9966 a    už   v
  9959 hneď  na   začiatku
  9952 čo   i    len
  9952 ktorá  by   mala
  9948 v    druhej tretine
  9936 čo   je   na
  9932 v    druhom dejstve
  9928 aj   v    tom
  9923 ministerstva  zahraničných  vecí
  9922 v    nadstavenom   čase
  9918 to   aj   napriek
  9904 podľa  vlastných    slov
  9903 je   to   s
  9895 u    nás   v
  9854 sa   ujali  vedenia
  9849 a    východnej    európy
  9839 by   si   sa
  9828 new   york  times
  9803 spolu  s    ním
  9795 v    lige  majstrov
  9781 aj   keď   v
  9775 v    dnešnej dobe
  9770 som   si   myslel
  9766 píše  sa   v
  9756 na   svojom konte
  9749 vo   veku  od
  9738 ale   keď   sa
  9719 a    tak   ďalej
  9719 v    tomto  zmysle
  9716 a    o    zmene
  9713 ten   istý  deň
  9683 aj   v    zahraničí
  9654 čo   sa   dá
  9644 na   vlastnej    koži
  9644 že   aj   v
  9630 v    uplynulých   dňoch
  9626 a    v    nedeľu
  9622 na   východnom    slovensku
  9615 že   išlo  o
  9607 majstrovstvách sveta  v
  9579 že   sa   o
  9567 v    tomto  ročníku
  9565 v    tej   istej
  9561 ale   na   druhej
  9558 sa   v    rámci
  9556 na   životné prostredie
  9554 z    ktorého sa
  9553 v    prvej  tretine
  9550 sa   do   toho
  9539 konferencie   biskupov    slovenska
  9530 by   si   mali
  9526 na   tento  účel
  9494 čo   sa   stane
  9487 v    ten   večer
  9483 v    našich srdciach
  9479 už   dlhší  čas
  9479 v    súboji s
  9474 30   a    19
  9473 sa   o    ňu
  9468 ako   v    prípade
  9463 o    tom   dnes
  9440 pred  niekoľkými   dňami
  9436 v    poslednej    chvíli
  9425 už   v    prvom
  9418 na   dva   roky
  9410 čo   sa   mu
  9407 po   dvoch  rokoch
  9391 a    z    toho
  9388 keď   sa   už
  9381 u    nás   sa
  9369 a    pol   roka
  9367 je   to   naozaj
  9363 na   blízkom východe
  9360 vo   svoj  prospech
  9354 by   sa   však
  9324 môže  to   byť
  9320 a    on   sa
  9300 v    našom  meste
  9288 na   čo   sa
  9279 z    trestného    činu
  9278 novely zákona o
  9242 na   webovej stránke
  9238 je   u    nás
  9234 pred  dvoma  týždňami
  9233 z    nových zámkov
  9213 by   mohli  byť
  9212 a    s    tým
  9204 pred  pár   rokmi
  9194 by   som   rád
  9194 ktorý  sa   stal
  9190 si   o    tom
  9187 na   slovenskom   trhu
  9183 ako   by   som
  9182 v    tejto  krajine
  9167 v    rozpore so
  9156 by   sa   podľa
  9145 sa   na   nás
  9142 na   jednom mieste
  9139 aby   sme   boli
  9134 v    tomto  zápase
  9129 že   v    roku
  9128 žilinského   samosprávneho  kraja
  9114 aj   preto  sa
  9110 za   ten   čas
  9096 že   by   ste
  9093 podľa  neho  je
  9091 so   zameraním    na
  9081 5    milióna eur
  9079 sme   sa   o
  9065 v    priebehu    niekoľkých
  9062 sa   stretol s
  9054 o    zmene  a
  9052 sa   spolu  s
  9049 na   viac  ako
  9043 aj   v    roku
  9041 o    dani  z
  9017 zmene  a    doplnení
  9011 za   posledné    roky
  8985 po   roku  1989
  8969 z    roka  na
  8962 roka  na   rok
  8954 a    myslím si
  8943 by   som   ho
  8942 tak   sme   sa
  8942 v    bratislave   sa
  8935 som   si   ho
  8932 s    ktorou sa
  8931 v    hmotnej núdzi
  8914 sa   to   aj
  8910 v    play  off
  8903 na   ms   v
  8883 o    päť   minút
  8875 týka  sa   to
  8869 rozhodol    som   sa
  8864 na   opačnej strane
  8857 sa   na   ne
  8837 sa   však  na
  8821 po   návrate z
  8814 by   si   mal
  8805 dani  z    príjmov
  8805 sa   o    ňom
  8788 je   k    dispozícii
  8786 až   do   výšky
  8785 o    tom   v
  8781 podľa  zákona o
  8773 rozhodli    sme   sa
  8772 zo   všetkých    strán
  8767 a    na   základe
  8761 a    už   vôbec
  8760 o    niekoľko    dní
  8744 2    0    1
  8743 jedna  z    nich
  8741 sa   o    nich
  8726 z    ničoho nič
  8706 v    takomto prípade
  8705 čo   na   to
  8695 a    potom  si
  8693 aj   keď   som
  8691 aj   to   je
  8691 slovenskej   akadémie    vied
  8689 po   celom  slovensku
  8688 žiari  nad   hronom
  8686 porovnaní    s    rokom
  8673 rokoch minulého    storočia
  8667 by   to   byť
  8654 sa   tento  rok
  8646 mohli  by   ste
  8633 aj   v    ďalších
  8630 ako   na   to
  8618 v    los   angeles
  8615 by   sa   mohla
  8613 ako   je   možné
  8610 a    preto  je
  8608 že   sa   už
  8604 v    oboch  prípadoch
  8602 v    ktorom je
  8599 hovorí o    tom
  8598 a    to   už
  8591 že   sa   bude
  8578 som   bol   v
  8577 na   svetovom    šampionáte
  8574 čo   to   znamená
  8571 a    v    neposlednom
  8570 v    našom  regióne
  8568 by   to   malo
  8562 to   je   pravda
  8542 dostať sa   do
  8541 a    aby   sa
  8515 po   rohovom kope
  8513 a    regionálneho  rozvoja
  8513 sme   sa   dostali
  8509 to   je   v
  8505 v    zápase s
  8493 na   základe toho
  8489 sa   jej   to
  8485 už   nie   sú
  8481 by   si   to
  8481 i    v    zahraničí
  8479 je   v    ňom
  8474 by   mohlo  byť
  8466 je   pre   vás
  8462 povedal pre   hn
  8461 druhej svetovej    vojne
  8460 tom   agentúra    reuters
  8459 a    napriek tomu
  8456 ako   si   to
  8443 je   aj   v
  8426 na   zem   a
  8416 na   území  slovenska
  8409 a    dokonca aj
  8399 v    ďalšom priebehu
  8392 vo   svojom živote
  8389 v    rámci  programu
  8386 a    na   to
  8379 to   by   bolo
  8378 že   by   bolo
  8371 ktoré  sa   na
  8368 že   na   to
  8363 sa   v    posledných
  8363 som   s    ním
  8357 sa   hovorí o
  8354 druhom polčase sa
  8342 chceli by   sme
  8335 ale   aj   s
  8333 a    zdalo  sa
  8330 na   majstrovstvá  sveta
  8324 sme   sa   dohodli
  8321 a    potom  som
  8320 niektoré    z    nich
  8319 dalo  by   sa
  8312 hasičského   a    záchranného
  8308 a    ty   si
  8301 0    0    1
  8298 mesto  nad   váhom
  8296 strely na   bránku
  8287 kde   by   sa
  8283 za   viac  ako
  8274 o    pár   dní
  8274 sa   s    vami
  8261 či   už   v
  8256 doplnení    niektorých   zákonov
  8256 nové  mesto  nad
  8242 či   ide   o
  8241 o    ktorých sa
  8230 som   veľmi  rád
  8230 stalo  sa   to
  8229 sa   v    nedeľu
  8204 rokov  minulého    storočia
  8204 zatiaľ čo   v
  8195 som   sa   dostal
  8191 nie   je   také
  8190 a    záchranného   zboru
  8175 je   aj   to
  8171 je   v    súlade
  8158 novela zákona o
  8158 toto  nie   je
  8146 v    tom   zmysle
  8144 možno  je   to
  8143 ktorý  sa   na
  8141 v    tejto  časti
  8133 nových pracovných   miest
  8132 sa   mi   podarilo
  8129 sú   na   tom
  8123 v    žiari  nad
  8116 pomyslel    som   si
  8109 nie   je   iba
  8108 a    na   slovensku
  8105 a    doplnení    niektorých
  8104 na   to   sa
  8099 bolo  to   v
  8090 z    oboch  strán
  8080 to   by   som
  8078 som   sa   vrátil
  8076 je   jeden  z
  8073 z    druhej strany
  8070 hlavného    mesta  sr
  8069 som   sa   jej
  8069 v    rimavskej    sobote
  8064 o    dva   týždne
  8061 30   noviny stv
  8055 aby   ste   si
  8047 v    základnej    časti
  8044 u    nás   je
  8038 aj   keď   si
  8027 skôr  či   neskôr
  8020 ako   sa   mu
  8015 je   veľmi  dôležité
  8014 sa   to   dá
  8012 ktorí  sa   v
  8012 sa   v    priebehu
  8008 jeden  a    pol
  8005 chcela by   som
  7996 keď   sa   jej
  7995 aby   sa   to
  7991 na   mestskom    úrade
  7988 čo   by   si
  7985 aby   si   sa
  7975 v    sobotu sa
  7969 som   sa   dozvedel
  7965 keď   sa   po
  7964 že   aj   keď
  7962 nie   je   jednoduché
  7951 je   to   ako
  7946 v    posledných   dvoch
  7943 sa   od   neho
  7935 2    1    1
  7930 a    s    ním
  7929 na   domácej pôde
  7910 ministerstvo  zahraničných  vecí
  7905 aj   keď   nie
  7904 v    trestnom    konaní
  7902 v    roku  2017
  7899 dukla  banská bystrica
  7898 rovnako ako   v
  7895 národnej    banky  slovenska
  7889 ako   ste   sa
  7886 mnohí  z    nich
  7885 majú  za   sebou
  7881 0    0    2
  7880 na   ktorú  sa
  7871 vo   verejnom    záujme
  7866 veď   je   to
  7852 3    0    0
  7845 to   je   to
  7844 ako   by   ste
  7843 sme   sa   mali
  7843 v    kombinácii   s
  7835 bol   jedným z
  7826 to   je   už
  7823 ja   som   to
  7812 ako   v    minulosti
  7809 v    rovnakom    období
  7801 čo   sa   im
  7799 za   ruku  a
  7795 sa   s    nami
  7794 aj   tak   sa
  7792 a    ja   sa
  7791 ktorý  nie   je
  7779 druhej strane sa
  7774 americký    film  o
  7774 riaditeľstva  policajného   zboru
  7760 aj   v    tejto
  7749 vo   veľkej miere
  7740 navždy opustil náš
  7734 v    poslednej    minúte
  7732 do   ktorej sa